Konstrukcja

Witam.
Stropu Teriva nie można układać wysuwając go wspornikowo, czyli tak, jak Pan pisze (1″poza obrys budynku) poza podporę.W Pana przypadku trzeba będzie zastosować inne rozwiązanie np. strop żelbetowy wylewany na budowie.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.

W Pana przypadku przekrój wieńca w kształtkach U może być niewystarczający, ponieważ przekrój wieńca wykonanego w kształtkach U jest za mały.

Jeśli pocieni Pan ścianki boczne kształtek (1po prostu wytnie Pan 2cm ze środka kształtki) to powinno być to wystarczające.

Można też zastosować np. kształtki wieńcowe KZE firmy Stropex.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Klasa gęstości 400 jest materiałem konstrukcyjnym i może być wykorzystywany do budowy ścian nośnych.
W Pana przypadku ściana zmieni się przekrój ściany. Ściana będzie prawie dwa razy grubsza niż w przypadku 24cm i przez to będzie miała mniejszą smukłość. Oznacza to, że można taką zamianę zrobić bez obawy.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Takie rozwiązanie jest dobrym rozwiązaniem.

Do ścian z bloczków z betonu komórkowego można zastosować dowolny rodzaj stropu. Strop smart można również zastosować. Należy przy tym pamiętać, by właściwie zrealizować podparcie tego stropu na ścianach. Strop jest stropem płytowym z gotowych elementów, więc proponujemy zastosowanie wieńca opuszczonego.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Sugeruję zwrócić się do projektanta, który dobierze odpowiedni system stropu do sytuacji jaka zaistniała na budowie.

Może trzeba będzie zastosować mocniejszy strop i innego rodzaju belki ze względu na zwiększoną rozpiętość. Możliwe, że będzie też konieczne wykonanie dodatkowych żeber rozdzielczych.

To wszystko oceni projektant.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Nie widząc projektu trudno to ocenić. Z reguły jest to wystarczające, jednak może się zdarzyć tak, że np. przekroje filarów będą zbyt małe i wtedy wykonuje się tego typu elementy np. jako żelbetowe. Niezależnie od tego, czy zastosowano na ściany beton komórkowy, czy inny materiał.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam
Jeśli bloczki nie są profilowane na pióra i wpusty, to należy je murować z wypełnieniem spoin pionowych.
Wg Eurokodu 6 oraz obowiązującej normy murowej, za spoinę pionową wypełnioną uważa się spoinę, jeśli zaprawa jest na szerokości nie mniejszej niż 0,4 szerokości elementu murowego.

Czyli np. murując ścianę z bloczków bez profilowania na pióra i wpusty, o szerokości 24cm zaprawę w spoinach pionowych należy nałożyć na szerokości nie mniejszej niż 9,6cm.

Innego rodzaju murowanie, to znaczy nakładanie zaprawy punktowo lub w węższych paskach jest niedopuszczalne.

Pianka może w tym wypadku jedynie spełnić funkcję izolacyjną a nie wiążącą elementy murowe.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Cokół może być wtedy za niski ze względów praktycznych.
Należy zatem zaizolować w ten sposób, by zachować ciągłąść tej hydroizolacji. Oznacza to, że hydroizolacja posadzki na gruncie powinna przechodzić w pionową izolację ściany fundamentowej a następnie przejść w hydroizolację pod pierwszą warstwą bloczków SOLBET.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
W konstrukcji murowej są pewne miejsca, w których występuje koncentracja naprężeń mogąca powodować uszkodzenia ściany. Niezależnie od zastosowanego materiału należy temu przeciwdziałać. Dotyczy to stref w obrębie otworów (1strefie podokiennej oraz w miejscu, gdzie występuje nadproże).

Często widać tego typu rysy w budynkach.

Zbrojenie pod oknem ma uniemożliwić powstanie rys pod oknem.

Zbrojenie to daje się niezależnie od zastosowanego materiału murowego. Tego typu wzmocnienia należy wykonywać również w murach z ceramiki, silikatów i innych.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Poniżej przedstawiam zasadę powstawania zarysowań, zdjęcie uszkodzenia oraz sposób przeciwdziałania powstawaniu rys.


Rys. 1: Przyczyna powstawania rys w obrębie okna


Rys. 2: Mechanizm powstawania rys


Fot.: Typowe rysa podokienna


Rys. 3: Sposób przeciwdziałania rysom pod oknami

Witam.
Jeśli będzie wystarczający ze względów statycznych przekrój żelbetowy, to można to wykonać w kształtkach U. Niestety nie ma przepisu na to, czy to wystarczy. Zawsze należy element żelbetowy zaprojektować do konkretnej sytuacji w budynku.

Można zastosowań gotowe – prefabrykowane nadproża SOLBET. Są one przeznaczone do otworów o szerokości 180cm.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Można nadwiesić w sumie 1/3 szerokość bloczka, czyli dla ściany 36cm powinniśmy mieć oparcie o szerokości minimum 24cm, natomiast dla ściany 42 powinniśmy mieć oparcie o szerokości minimum 28cm.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Klasa gęstości 400 jest również materiałem konstrukcyjnym. Nie ma jednak odpowiedzi wprost na tak zadane pytanie, ponieważ należałoby przeprowadzić analizę projektową.

Z reguły, gdy ściany są ocieplane stosuje się klasę gęstości 600. Przy mniejszym przekroju ściany mamy większą wytrzymałość na ściskanie, a za izolacyjność cieplną odpowiada warstwa izolacyjna ze styropianu lub wełny mineralnej.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy