Nadproża

Witam.
Jeśli jest taka potrzeba na wnękę, by ulokować w nim roletę, to jest to oczywiście możliwe. W tym wypadku nadproże o szerokości 18cm do muru z bloczków 24cm jest wystarczające.

Czasami też się to realizuje inaczej. Nadproże lokuje się nad rolokasetą, a poniżej daje się nadproże, które stanowi tylko element maskujący.

Ideę tego rozwiązania przestawiam poniżej. Jest to akurat rozwiązanie dla ściany jednowarstwowej, ale chodzi o zasadę.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Jeśli będzie wystarczający ze względów statycznych przekrój żelbetowy, to można to wykonać w kształtkach U. Niestety nie ma przepisu na to, czy to wystarczy. Zawsze należy element żelbetowy zaprojektować do konkretnej sytuacji w budynku.

Można zastosowań gotowe – prefabrykowane nadproża SOLBET. Są one przeznaczone do otworów o szerokości 180cm.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Można opierać bezpośrednio.
Mimo wszystko proponuję sprawdzić lokalnie ścianę na docisk. Przy długich nadprożach może być konieczne oparcie za pomocą poduszki betonowej.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Nie ma potrzeby podpierania nadproży SOLBET na poduszkach z betonu lub na podmurówce z cegły pełnej.

Nadproża są tak skonstruowane, że ich ugięcie na projektowane obciążenia jest znacznie ograniczone, w stosunku do dopuszczalnych ugięć normowych.
Dzięki temu nie powinno zachodzić do lokalnego zarysowania ściany w miejscu ich podparcia.

Jeszcze jest druga kwestia w tej sprawie – sprawdzenie docisku na ścianie.

Jeśli kierownik lub projektant dokona obliczeniowego sprawdzenia docisku nadproża na ścianie i zostanie wykazane, że wytrzymałość na ściskanie muru w miejscu podparcia jest zbyt małe, wtedy niezbędne jest wykonanie podparcia na większej powierzchni lub wykonanie podpory w taki sposób by przenieść siłę na większą powierzchnię.

Zalecane przez nas długości podparcia są tak dobrane, że z reguły docisk na ścianie, nawet z bloczków o niższej wytrzymałości, czyli klasie gęstości 400 jest spełniony.

Tomasz Rybarczyk

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy