Chemia budowlana

Witam.
Przy ocieplaniu należy kierować się wskazówkami producenta systemu ociepleń. Zazwyczaj gruntowanie jest wymagane. W ten sposób zwiękaszmy przyczepność i czystość podłoża, więc jest to zabieg podwyżaszjący pewność tego rozwiązania.

Proponuję oczyszczenie ocieplanej ściany z kurzu i pyłu budowlanego oraz zagruntowanie powierzchni za pomocą gruntu akrylowego głębokopenetrującego SOLBET 12.2.

Ocieplenie ścian można wykonać w dowolny sposób, jeśli dany system jest dopuszczony do tych celów. Najczęściej stosuje się ocieplenie za pomocą styropianu lub wełny. Piankę (chodzi o metodę natryskową) najczęściej używa się przy ocieplaniu poddaszy.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Jeśli ściany zostały ocieplone styropianem, to można zastosować tynk cienkowarstwowy SOLBET Terazyt S Baranek lub SOLBET Terazyt S Kornik. Oba tynki są szlachetnymi, mineralnymi zaprawami tynkarskimi, które wchodzą w skład systemu ocieplenia SOLBET GABIT Termo. Uprzednio, na warstwę ocieplenia należy oczywiście przykleić siatkę tynkarską z klejem. Do tego może posłużyć klej SOLBET Gabit Termo Plus biały lub szary.

Można zastosować również inny tynk, tzn. innego producenta, który dopuszcza zastosowanie swojego wyrobu na ociepleniu ze styropianu.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Nie wiem z czego wynika to rozwiązanie, bowiem nie ma potrzeby wykonywania pierwszej warstwy z silikatów. Można jako pierwszą warstwę również zastosować bloczki SOLBET, murując je na zaprawie cementowej, by można było zniwelować nierówności ściany fundamentowej.

Jeśli jednak będzie to wykonywane na warstwie silikatów, to dobrze by było zadbać o to, by bloczki były przewiązane – by spoiny pionowe się mijały o 10cm. Można je murować na zaprawę do cienkich spoin do betonu komórkowego.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Na pewno należy odpylić ścianę. Zagruntowanie na pewno pomoże uzyskać czyste i zwarte podłoże.
Przy montażu okna warto też zrosić powierzchnie przed piankowaniem.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Obawiam się, że powłoki malarskie nie rozwiążą problemu i nierówności będą widoczne nawet po pomalowaniu.
Jeśli tynk jest “zdrowy”, to jedyna rada nałożyć na niego gładź gipsową.

W trakcie wykonywania prac nie należy zapominać o przygotowaniu podłoża
Jako środka gruntującego można użyć środek gruntujący głębokopenetrujący SOLBET

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.

Czas schnięcia tynku zależy od wielu różnych czynników: warunków atmosferycznych, stron świata, ekspozycji, grubości tynku, itp.. W jednym miejscu może być tynk już suchy, natomiast w innym jeszcze nie.

Na opakowaniu jest napisane: ‘świeżą zaprawę tynkarską można malować po upływie 2 do 6 tygodni’. Myślę, że w przypadku października trzeba by było zaczekać 6 tygodni.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Oba tynki są bardzo dobrym rozwiązaniem. Oba są tynkami mineralnymi.

Przy konstruowaniu tego rodzaju przegród (ścian jednowarstwowych lub ocieplonych wełną mineralną) ważne jest przeanalizowanie paroprzepuszczalności wszystkich warstw. Innymi słowy: nie powinno powstawać zjawisko wykroplenia pary wodnej na styku warstw. W przypadku wystąpienia tego zjawiska na styku tynku z podłożem mogłoby to spowodować wzrost ciśnienia pary o powstanie np. pęcherzy pod warstwą tynku. Pojawienie się na skutek wykroplenia wilgoci w strefie przemarzania mogłoby również mieć fatalne w skutkach konsekwencje, ponieważ mogłoby np. uszkodzić strukturę materiału.

Tynki mineralne: cementowo-wapienne, silikatowe, renowacyjne nie stanowią szczelnej i nieprzepuszczającej pary wodnej warstwy, ich opór dyfuzyjny wynosi od 1 do 10. Dzięki temu tynki te uważa się za paroprzepuszczalne. Stanowią więc dobre rozwiązanie, w przypadku konstruowania przegród, w których paroprzepuszczalność ma znaczenie.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Spoiny pionowe też powinny być wypełnione zaprawą.

Jeśli ściana ma być jednowarstwowa, to tylko można tylko wykonać to za pomocą zaprawy cienkowarstwowej.

Natomiast jeśli ściana będzie ocieplona, to można to zrobić tą samą zaprawą lub zastosować zaprawę do cienkich spoin.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.

Osobiście uważam, że najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie tynku cementowo-wapiennego.

Tego rodzaju tynk jest tynkiem trwałym i odpornym na uszkodzenia, które mogą wyniknąć w trakcie normalnego użytkowania pomieszczeń. Również estetyka tego tynku jest wysoka.
Wybierając nasz tynk cementowo-wapienny (1może to być tynk maszynowy lub do nakładania ręcznego) można zatrzeć go na gładko. Wtedy nie będzie potrzebne dodatkowe nakładanie gładzi gipsowych.

W załączeniu przydatne adresy:
https://www.solbet.pl/51_zaprawa_tynkarska_cementowo__wapienna.php
https://www.solbet.pl/52_tynk_maszynowy_cementowowapienny.php

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Na płycie stropowej, pierwszą warstwę należy również wymurować na zaprawie cementowej.
Jeśli jest to ściana jednowarstwowa, to element obudowy wieńca powinien być wyższy od wysokości stropu. W tym wypadku wewnętrzną część ściany należy wyrównać za pomocą zaprawy cementowej.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Poniżej przedstawiam tabelę zużycia zaprawy dla różnych elementów murowych.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Na mineralny materiał najlepszy jest mineralny tynk, który umożliwi przenikanie pary wodnej w kierunku na zewnątrz. Można do tego użyć naszych produktów, które są tynkami mineralnymi.

Jeśli tynk będzie cienkowarstwowy, to zalecamy zastosowanie wcześniej siatki tynkarskiej z włókna szklanego z klejem.

Jeśli natomiast tynk będzie grubości minimum 10mm, to siatkę z klejem należ wkleić tylko w narożach otworów (1tak jak pokazuje to ilustracja poniżej), a pozostałą powierzchnię tynkuje się bezpośrednio. Takim tynkiem, który można zastosować w ten sposób jest np. nasz tynk cementowo-wapienny 5,1.


Ilustracja: wzmocnienie powierzchni tynkowanej w narożach otworów

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy