Budowa w systemie SOLBET

System ociepleń

System ociepleń – sposób na ciepłe ściany i trwałą elewację

Mury z betonu komórkowego ocieplone warstwą styropianu to najbardziej popularny rodzaj ścian zewnętrznych w naszym kraju. Niezależnie od tego czy ociepla się przegrody nowego, czy też już eksploatowanego budynku, najlepszym rozwiązaniem dla inwestora, jak i wykonawcy jest zastosowanie kompletnego systemu ociepleń.

kurnik z betonu komórkowego

Kurnik z betonu komórkowego – dobór materiałów

Beton komórkowy to jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w konstrukcjach murowych budynków gospodarczych, w tym inwentarskich. Budowane z niego ściany kurników charakteryzuje m.in. wysoka izolacyjność termiczna, która zapewnia korzystne warunki dla rozwoju zwierząt. Ściany z betonu komórkowego można wznosić jako jedno-, dwu- lub trójwarstwowe. Które rozwiązanie uważa się za najkorzystniejsze i dlaczego? Jak dobrać materiały murowe do poszczególnych rodzajów ścian kurnika?

Izolacyjność akustyczna betonu komórkowego

Izolacyjność akustyczna ścian z betonu komórkowego

Izolacyjność akustyczna ścian zależy od ich gęstości oraz budowy, czyli np. kształtu elementów murowych, z których jest zbudowana ściana. Przegrody wykonane z elementów murowych pełnych (np. bloczki z betonu komórkowego) mają najczęściej lepszą izolacyjność akustyczną niż pustaki, szczególnie te z cienkimi ściankami. Ściany warstwowe mogą mieć lepszą izolacyjność akustyczną od ścian jednowarstwowych, ale pod warunkiem ich prawidłowego wykonania.

Wysoka odporność ogniowa ścian z betonu komórkowego

Dla materiałów budowlanych, zwłaszcza służących do budowy konstrukcyjnych części budynków oraz do budowy przegród istotną cechą jest m.in. reakcja na ogień oraz odporność ogniowa elementów budynku z nich wykonanych. W tym względzie znakomicie sprawdza się beton komórkowy. Materiał ten został wielokrotnie przebadany i sprawdzony w akredytowanych laboratoriach (między innymi w Zakładzie Badań Ogniowych ITB). Wysoka odporność ogniowa betonu komórkowego Przeprowadzone badania dowiodły, że beton komórkowy jest bardzo odporny działanie ognia i wysokich temperatur. Wynika to z składu surowcowego oraz z porowatej [...]

Czynniki wpływające na wytrzymałość na ściskanie muru

Wytrzymałość, a szczególnie wytrzymałość na ściskanie jest jedną z najważniejszych właściwości użytkowych elementów murowych. Często wytrzymałość na ściskanie elementów murowych utożsamiana jest wytrzymałością muru na ściskanie. Trzeba mieć świadomość, że wpływ tego parametru nie przekłada się proporcjonalnie na wytrzymałość na ściskanie muru. Mur wykonany z elementów o wytrzymałości na ściskanie np. 15 MPa oraz mur wykonany z elementów murowych o wytrzymałości na ściskanie 4 MPa, nie oznacza, że ten pierwszy jest prawie cztery razy mocniejszy lub ma 4 razy [...]

Parametry cieplne ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego

Ściany z autoklawizowanego betonu komórkowego są popularnym i chętnie stosowanym materiałem na ściany nie tylko z ociepleniem, ale również jednowarstwowe. Beton komórkowy, jako materiał porowaty jest bardzo dobrym izolatorem ciepła, więc wykonane ściany jednowarstwowe z tego materiału spełniają ostre wymagania pod względem izolacyjności cieplnej zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). Przy obliczaniu przegród trzeba jednak wziąć pod uwagę wiele niuansów, które ostatecznie [...]

bloczek z betonu komórkowego

Jak powstaje autoklawizowany beton komórkowy?

Mimo że początki produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) sięgają przełomu XIX i XX wieku, to wciąż pojawiają się pytania o jego sposób produkcji, o to z jakich surowców jest produkowany, a nawet, jakie reakcje chemiczne zachodzą każdym etapie jego powstawania.

kurnik z betonu komórkowego

Kurnik z betonu komórkowego – dobrze zbudowany biznes

Przedsiębiorstwo rodzinne państwa Grabkowskich jest dość „młode”, ale za to już funkcjonuje prężnie. Jego właściciele także nie mają wieloletniego doświadczenia zawodowego, jednak z pewnością patrzą w przyszłość i w 100% poświęcają się swojej pracy.

kurnik z betonu komórkowego

Kurnik z betonu komórkowego – dobór materiałów ściennych

Ściany zewnętrzne budynków przeznaczonych do hodowli drobiu można wznosić w różnych technologiach. Warte rozważania są m.in. ściany jednowarstwowe wykonywane z ciepłego betonu komórkowego. Taka konstrukcja ścian sprawi, że będą one m.in. skutecznie chroniły przed stratami ciepła z kurnika i zapewnią odpowiedni mikroklimat wewnątrz budynku. Jej wybór przyczyni się także do szybkiego zakończenia budowy

Beton komórkowy – optymalny wybór na ściany kurnika

Wysokie wymagania stawiane współczesnym kurnikom wymuszają stosowanie rozwiązań, które pozwolą uzyskać inwestorom maksymalne korzyści ekonomiczne. Budowa kurników z betonu komórkowego od wielu lat sprawdza się w tego typu przedsięwzięciach.

narzędzia SOLBET

Narzędzia do betonu komórkowego: system SOLBET

Wybór i zastosowanie właściwych narzędzi do odpowiednich prac budowlanych to bardzo istotna kwestia. Usprawnia bowiem przebieg prac budowlanych i zapobiega błędom wykonawczym. W trosce o prawidłowe budowanie i komfort wykonywania prac proponujemy zastosowanie odpowiednich narzędzi SOLBET.

posadzka cementowa

Stabilne podłoże – posadzka cementowa SOLBET

Podłoga to jeden z podstawowych elementów domu. O jej trwałości, a także długotrwałym i efektownym wyglądzie decyduje nie tylko materiał wykończeniowy, ale również ukryte pod nim warstwy podkładowe. Warto więc zadbać o wysokiej jakości podłoże.

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy