Solbet Artykuły System ociepleń – sposób na ciepłe ściany i trwałą elewację
System ociepleń

System ociepleń – sposób na ciepłe ściany i trwałą elewację

Ściany zewnętrzne domu najczęściej zabezpiecza się przed stratami ciepła wykonując ocieplenie systemem ETICS. Składa się na nie kilka warstw, które dopiero w całości stanowią skuteczną termoizolację przegród. To, czy ocieplenie ścian metodą ETICS będzie skuteczne i trwałe zależy od prawidłowego wykonania termoizolacji. Nie chodzi tu jednak jedynie o staranne wykonanie prac, ale również o odpowiedni dobór produktów.

System ociepleń

Mimo, że każdy produkt stosowany do ocieplenia ścian pełni konkretną, przypisaną mu funkcję, wszystkie materiały muszą być do siebie dobrze dopasowane pod względem właściwości. Taką gwarancję daje nam zastosowanie systemu ociepleń, ponieważ zestawione w nim produkty zostały starannie przebadane i odpowiednio dobrane.
System ociepleń SOLBET Termo to dopasowana do siebie grupa wyrobów. Gwarantują one odpowiednie właściwości użytkowe potwierdzone badaniami i trwałość termoizolacji przez wiele lat. Takiej gwarancji niestety nie zyskamy zestawiając ze sobą przypadkowe zaprawy – np. stosując zaprawę klejącą czy tynkarską, pochodzące od różnych producentów. Wybierając produkty do ocieplenia ścian z pewnością nie warto kierować się kluczem najtańszych wyrobów, gdyż oszczędności poczynione na ich zakupie są pozorne. Stosowanie tanich, przypadkowo dobranych i nie zawsze dobrej jakości zapraw klejowych czy tynkarskich może skutkować m.in. odspajaniem płyt styropianowych czy pojawianiem się pęknięć w tynku. Wybierając kompletny system ocieplenia unikniemy ryzyka, że na skutek źle dobranych produktów elewacja będzie wymagała remontu już po kilku latach od jej wykonania.

Elementy systemu ociepleń

System ocieplenia SOLBET Termo składa się z odpowiednio dobranych produktów:

Wyroby te można stosować z popularnymi, ogólnodostępnymi styropianami: białymi oraz grafitowymi, zbrojącymi siatkami tynkarskimi, a także z łącznikami mechanicznymi dopuszczonymi do sprzedaży.

Zaprawa klejąca do styropianu

To ważny element systemu ociepleń zapewniający trwałe i mocne połączenie styropianu z podłożem. W systemie SOLBET Termo jest nim Zaprawa klejąca Gabit Termo 1.6. Podobnie jak pozostałe zaprawy klejowe ma postać gotowej do użycia suchej mieszanki, którą wystarczy rozrobić z odpowiednią (wskazaną na opakowaniu) ilością wody. Zawartość opakowania należy wyspać do pojemnika z odmierzoną ilością wody i wymieszać wolnoobrotową wiertarką z mieszadłem. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i ponownym wymieszaniu. Przygotowaną porcję zaprawy w optymalnych warunkach (+5 do +25ºC) należy zużyć w ciągu godziny od momentu rozrobienia mieszanki z wodą. W przypadku zgęstnienia zaprawy nie należy dodawać do niej wody, lecz ponownie wymieszać.
Miejsca, w których będzie nakładana zaprawa klejowa Gabit Termo 1.6 należy przetrzeć tą samą zaprawą przy użyciu pacy metalowej na ostro. Nanosi się ją również kielnią po obwodzie płyty styropianowej pasmem o szerokości 3-4 cm i kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm. Płytę z klejem należy bezzwłocznie przyłożyć do podłoża i dobrze docisnąć. Prawidłowo nałożona zaprawa po dociśnięciu płyty pokrywa minimum 40% jej powierzchni. W przypadku równych, gładkich podłoży zaprawę można nakładać za pomocą pacy zębatej (zęby 10-12 mm).
Płyty styropianowe powinny być przyklejane w jednej płaszczyźnie, bez pozostawiania pustych przestrzeni między płytami (dopuszczalne są jedynie niewielkie szczeliny) oraz z zachowaniem przesunięcia spoin pionowych w sąsiadujących warstwach. Ewentualnych szczelin między płytami nie wolno wypełniać zaprawą, lecz cienkimi paskami styropianu. Po wstępnym stwardnieniu zaprawy (minimum 3 dni) płyty należy przeszlifować papierem ściernym i przymocować dodatkowo za pomocą łączników mechanicznych w liczbie minimum 4 szt./m2. Na pasmach o szerokości około 2 m, umiejscowionych wzdłuż krawędzi budynku, gdzie siły wywołane wiatrem są największe, liczbę łączników należy zwiększyć do minimum 8 szt./m2.

Zaprawa klejąca do styropianu

Przyklejanie styropianu grafitowego

Wchodzące w skład systemu SOLBET Termo zaprawy klejące Gabit Termo 1.6, Gabit Termo Plus 1.4 i 1.5 mogą być stosowane również do przyklejania styropianu grafitowego. Zanim na płyty zostanie nałożony klej zaleca się przeszlifować ich powierzchnię papierem ściernym lub pacą-tarnikiem do szlifowania styropianu. Następnie należy starannie oczyścić płyty z pyłu. Luźne zanieczyszczenia mogą bowiem pogorszyć przyczepność kleju. Po wykonaniu tych czynności można przystąpić do nanoszenia zaprawy klejącej na płyty. W trakcie ocieplania budynku z użyciem styropianu grafitowego należy stosować osłony elewacyjne, powodujące zacienienie ścian. Dzięki nim styropian nie będzie narażony na działanie promieni słonecznych również w czasie wykonywania prac. Jest to ważne, ponieważ przy pojawieniu się intensywnego nasłonecznienia, ściśle przyklejone nagrzane płyty mogą zwiększać nico swe wymiary, co w efekcie spowoduje ich odspajanie się od niezwiązanego jeszcze kleju i odpadanie ze ścian. Osłony zacieniające powinny być pozostawione do zakończenia prac ociepleniowych.

 

Zaprawa klejąca do siatki tynkarskiej

Warstwa zbrojąca jest bardzo ważnym elementem ocieplenia murów. Przejmuje i przenosi naprężenia termiczne oraz w pewnym stopniu zabezpiecza delikatną warstwę termoizolacji przed uszkodzeniem mechanicznym. Ma również stanowić stabilne podłoże dla tynku elewacyjnego. Do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie w systemie SOLBET Termo służą zaprawy klejące Gabit Termo Plus 1.4 i 1.5 (mogą być one stosowane również do przyklejania płyt styropianowych). Zaprawę Gabit Termo Plus 1.5 na bazie cementu szarego rekomenduje się pod tynki o ciemniejszych kolorach. Zaprawa Gabit Termo Plus 1.4 produkowana jest na bazie cementu białego i zalecana do stosowania w przypadku elewacji wykańczanych jasnym tynkiem. Obie zaprawy zawierają w swym składzie dodatkowo włókna mikrocelulozowe. Tworzą one siatkę powiązań, poprawiając właściwości zapraw. Dzięki temu warstwa kleju z siatką zbrojącą jest bardziej elastyczna i tym samym odporna na mikroodkształcenia, które występują w trakcie użytkowania budynku. W efekcie rozwiązanie to zapobiega powstawaniu rys na tynku ocieplonej elewacji, co ma wpływ na jej trwałość.


Rozrobioną zgodnie z instrukcją producenta zaprawę klejącą do siatki zbrojącej rozprowadza się za pomocą pacy na powierzchni styropianu warstwą ok. 3 mm, a następnie wtapia w nią siatkę z włókna szklanego z zachowaniem zakładów minimum 10 cm. Na tak przymocowaną siatkę (spodnia warstwa powinna być jeszcze świeża) nakłada się warstwę zaprawy o takiej grubości, by całkowicie zakryć siatkę. Do nakładania tynku można przystąpić po związaniu zaprawy i wcześniejszym zagruntowaniu podłoża preparatem Solplast Plus 10.2, który również stanowi element systemu ociepleń SOLBET Termo.

grunt

 

Zaprawy tynkarskie

Zadaniem tynku zewnętrznego jest ochrona elementów budynku przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych: wilgoci, mrozu, wysokich temperatur, wahań temperatury oraz promieni UV. Taki tynk powinien być również odporny na uszkodzenia mechaniczne, np. uderzenia, zatarcia itp.. Tynki elewacyjne pełnią również funkcję dekoracyjną. Ściany dwuwarstwowe ocieplane w systemie ETICS powinny być tynkowane z zastosowaniem wyprawy wchodzącej w skład systemu ociepleń. Taką zaprawą jest Terazyt S Baranek 4.2 – cienkowarstwowy dekoracyjny tynk mineralny o fakturze baranka. Chroni ściany przed wpływami warunków atmosferycznych, tworząc hydrofobową (nienasiąkliwą) warstwę. Tynk jest dostępny w dwóch wersjach różniących się uziarnieniem: 1,5 mm oraz 2 mm. Ma on białą barwę, co umożliwia nadanie elewacji praktycznie dowolnego koloru – wystarczy zastosować odpowiednią farbę elewacyjną.
Ze względu na możliwą segregację kruszywa spowodowaną transportem wyrobu zaleca się zarabianie całych opakowań zaprawy tynkarskiej. Zawartość opakowania wsypuje się do odmierzonej ilości czystej wody (wskazanej na opakowaniu) i miesza wiertarką z mieszadłem aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Następnie zarobioną masę należy odstawić na ok. 10 minut i ponownie wymieszać. W czasie rozrabiania zaprawy tynkarskiej należy dbać o zachowanie jej jednakowej konsystencji poprzez ponowne mieszanie tynku wiertarką. Nie należy tego robić dodając do zaprawy dodatkowe ilości wody. Tynk cienkowarstwowy o strukturze baranka nanosi się równomiernie na podłoże na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Po kilkunastu minutach od naniesienia zaprawy na podłoże można przystąpić do fakturowania tynku. W tym celu stosuje się pacę z tworzywa sztucznego. Wykonawca sam musi określić czas pomiędzy nałożeniem tynku a jego zatarciem. Zaleca się takie zaplanowanie pracy, aby kolejne porcje zaprawy były łączone z jeszcze świeżą zaprawą naniesioną uprzednio. Zapobiegnie to uwidocznieniu się złączy. Rozpoczęcie robót malarskich może nastąpić po upływie 2-6 tygodni od zakończenia tynkowania.

Zaprawa tynkarska

Tynk silikonowo-silikatowy

W skład systemu ociepleń SOLBET Termo wchodzi również tynk silikonowo-silikatowy Hybryd 3.1. Mocno wiąże z podłożem tworząc trwałą, odporną na uszkodzenia mechaniczne powłokę. Jest również bardzo odporny na działanie czynników atmosferycznych oraz na promieniowanie UV. Tynk silikatowo-silikonowy tworzy bardzo szczelną powłokę hydrofobową (o małej nasiąkliwości). Dzięki temu nie ma ryzyka, że zacznie pęcznieć, nawet jeśli jest narażony na długotrwałe działanie wody, np. w czasie wielodniowych opadów deszczu. Hydrofobowość przekłada się również na odporność tynku na zabrudzenia. Poprawia m.in. efekt samoczyszczenia powłoki – umożliwia zmywanie z elewacji podczas opadów deszczu resztek osiadającego na niej pyłu. Elewacja budynku wykończona tynkiem silikatowo-silikonowym jest łatwa do utrzymania w czystości również ze względu na to, że tworzy on na niej powłokę obojętną elektrostatycznie i to powoduje, że otynkowana powierzchnia nie przyciąga kurzu. Z tego względu tynk silikatowo-silikonowy polecany jest m.in. w przypadku budynków usytuowanych np. przy ruchliwych ulicach. Zawiera on również specjalną kompozycję środków biobójczych, co znacznie ogranicza rozwój na powierzchni elewacji grzybów, glonów, mchów, porostów i innych mikroorganizmów. Dużą zaletą tynku silikatowo-silikonowego Hybryd 3.1 jest łatwość jego użycia. Ma on postać gotowej do użycia masy, którą przed nanoszeniem wystarczy jedynie zamieszać w całej objętości opakowania. Gotowy tynk to duże ułatwienie i przyspieszenie prac wykończeniowych. Odchodzi bowiem konieczność przygotowywania zaprawy na budowie – mieszania suchej mieszanki z odpowiednią ilością wody i rozrabianie do uzyskanie jednolitej masy. Wykonawca oraz inwestor zyskują też pewność, że nakłada zaprawa ma deklarowane przez producenta parametry. Tynk silikatowo-silikonowy Hybryd 3.1 przeznaczony jest do nanoszenia ręcznego lub maszynowego, za pomocą agregatu tynkarskiego. Zastosowanie agregatu dodatkowo usprawnia prace tynkarskie i pozwala szybciej zakończyć etap prac wykończeniowych.

Tynk akrylowy

Ze względu na łatwość i szybkość prowadzonych na nim robót tynkarskich oraz atrakcyjną cenę, to najczęściej stosowany tynk elewacyjny. Tynk Akryl 3.2 tworzy wyprawy elewacyjne odporne na działanie czynników atmosferycznych. Jest też elastyczny i wykazuje dużą odporność mechaniczną. Charakteryzuje się też dobrą przyczepnością do podłoża. Zawiera specjalną kompozycję środków biobójczych, co znacznie ogranicza rozwój na powierzchni elewacji grzybów, glonów, mchów, porostów i innych mikroorganizmów. Podobnie jak tynk Hybryd 3.1. sprzedawany jest w wiadrach w postaci gotowej do użycia. Przed nanoszeniem na powierzchnie ścian wystarczy go jedynie wymieszać w całej objętości opakowania, co pozwoli ujednolicić jego konsystencję. Gotowy tynk akrylowy jest dobrym rozwiązaniem, m.in. gdy istnieje konieczność przyspieszenia i usprawnienia prac wykończeniowych, ponieważ wykonawcę omija proces rozrabiania zaprawy. Stosując gotowy produkt ma on również pewność, że nakładana masa charakteryzuje się parametrami deklarowanymi przez producenta. Nie ma ryzyka, że właściwości tynku ulegną pogorszeniu, np., w wyniku niewłaściwych proporcji rozrabiania z wodą, co może mieć miejsce w przypadku tynków w postaci suchej mieszanki. Tynki akrylowe cechują również dobre właściwości robocze – łatwo się je nakłada i fakturuje. Mogą być nanoszone ręcznie lub za pomocą agregatu tynkarskiego, ale należy pamiętać, że tynków nakładanych maszynowo nie należy fakturować.

Zastosowanie kompletnego – skomponowanego w oparciu o testy i badania – systemu ociepleń SOLBET Termo w połączeniu z fachowym wykonaniem daje gwarancje trwałej elewacji i jest zdecydowanie bardziej uzasadnione ekonomicznie niż termoizolacja wykonana przy użyciu przypadkowych materiałów o nieznanych parametrach.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy