budowa zimą

Budowa domu zimą

Wznoszenie budynków w naszych warunkach geograficznych podlega sezonowości. Głównie dlatego, że najbardziej popularnym sposobem jest korzystanie z technologii mokrych, czyli polegających na wylewaniu fundamentów, stropów i robotach murarskich. Czy zatem budowa domu zimą jest możliwa?

W budownictwie za warunki zimowe przyjmuje się okres, w którym średnia temperatura dobowa powietrza wynosi poniżej +5ºC. Charakterystyczna dla tej pory roku jest duża ilość wilgoci, opady, zamarzanie, oblodzenia i śnieg. Właśnie te zjawiska utrudniają budowanie i to nie tylko pod względem ergonomicznym i bezpieczeństwa, ale przede wszystkim pod względem technologicznym.

Budowa domu zimą – niebezpieczeństwo mrozu

Budowa w warunkach zimowych ograniczona jest przede wszystkim ze względu na temperatury poniżej 0oC. Przy wykonywaniu robót mokrych w takich warunkach może dojść do zamarzania wody w świeżych zaprawach, co w efekcie przerywa proces wiązania zaprawy. Nie są one tak szkodliwe dla betonu, którego objętość jest o wiele większa niż w przypadku zapraw murarskich, a ciepło hydratacji (reakcji przyłączenia cząsteczek wody) jest wystarczające, by następował proces wiązania betonu. Niemniej, jeśli planowana jest budowa domu zimą, gdy temperatury nie są jeszcze drastycznie niskie należy te warunki uwzględnić przy zachowaniu odpowiedniej ostrożności.

Prace możliwe do wykonania w niskiej temperaturze

Wszystkie roboty najlepiej wykonać w temperaturze powyżej +5oC, jednak nie zawsze jest to możliwe ze względu na zobowiązania i front robót wykonawców. W czasie lekkich warunków zimowych, czyli w temperaturze około 0oC dobrze sprawdzi się zaprawa zimowa. Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji zwartej na jej opakowaniu. Poza tym w przypadku prowadzenia robót murarskich bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie robót oraz wyrobów. Do nich należą:

  • odpowiednie zapewnienie przechowywania wyrobów, by nie były one przemarznięte, oszronione, oblodzone;
  • zapewnienie pomieszczeń do przygotowania zapraw;
  • zapewnienie środków do zabezpieczenia wykonanych już robót (materiały termoizolacyjne, osłonowe).

Murowanie zimą

Do przygotowania zaprawy murarskiej dobrze jest zastosować ciepłą wodę. Zaprawę w miejsce zastosowania należy dostarczać małymi partiami, by zużyć ją w ciągu 15-20 minut. Dobrze też zabezpieczyć wznoszony mur przed szybką utratą temperatury, osłaniając go plandekami lub cieplakami. Planując budowę domu zimą warto też zaopatrzyć się w nagrzewnice, które ogrzeją otoczenie w obrębie wykonywanych robót.

Do murowania należy używać elementów murowych w stanie powietrznosuchym. Nie można stosować elementów murowych mokrych, oszronionych lub oblodzonych. Elementy murowe powinny być na 24 godziny przed wmurowaniem przechowywane w pomieszczeniu ogrzewanym.

Jak widać, budowa domu zimą wymaga wielu prac organizacyjnych, dodatkowych nakładów materiałowych, zaangażowania specjalnego sprzętu oraz użycia energii elektrycznej. Powoduje to znaczne zwiększenie kosztu robót, dlatego w okresie zimowym wykonywać je należy tylko wtedy, gdy nie ma możliwości przełożenia prac na inny termin.

Istotną rolę przy wykonywaniu robót w takich warunkach pełni kierownik budowy i inspektor nadzoru, którzy powinni stale monitorować sytuację pogodową. Ważna jest też odpowiedzialność wykonawcy, który odpowiada za jakość wykonywanych prac.

Do murowania w łagodnych warunkach zimowych polecamy stosowanie zaprawy zimowej SOLBET 0.7 Murowanie z jej pomocą może się odbywać w niskiej temperaturze powietrza – nie niższej niż 0°C (po upływie około 8 godzin od zastosowania zaprawy dopuszczalny jest spadek temperatury do -5°C). Dzięki temu zaprawa zimowa pozwala na szybsze zakończenie budowy i zwalnia z konieczności przerywania prac murarskich spowodowanych spadkiem temperatury na zewnątrz. Może być ona wykorzystywana również do murowania elementów murowych powstałych z innych materiałów – np. ceramiki, silikatów, betonu.
Sprawdź: Zaprawa murarska do cienkich spoin – zimowa SOLBET 0.7>

 


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy