Bloczki

Czy ściany z bloczków Ideal 42 cm trzeba docieplać?

Odpowiedź Solbet:

Bloczki Solbet Ideal 42cm odmiany 350 przeznaczone są do wykonywania ścian jednowarstwowych bez dodatkowego ocieplenia. Ściana wniesiona z takich bloczków będzie charakteryzować się współczynnikiem U = 0,20 W/(m2·K). Czyli spełnia aktualne wymagania (01-2021r.) ochrony cieplnej dla ścian zewnętrznych. Decydując się na budowę ścian jednowarstwowych należy je wykonać systemowo, a więc przy użyciu wspomnianych już bloczków, nadproży z betonu komórkowego zbrojonego SOLBET, kształtek U, płytek z betonu komórkowego oraz zaprawy murarskiej do cienkich spoin do betonu komórkowego SOLBET 0.1. Należy też zadbać o dobrą ekipę budowlaną i dopilnować stosowania przez nią odpowiednich rozwiązań systemowych.

Nie trzeba zatem dodatkowo ocieplać murów wykonanych systemowo. Dobrze wykonane mury spełnią swoje zadanie.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Czy bloczki Solbet mogą być zastosowane na podpiwniczenie?

Odpowiedź Solbet:

Oczywiście, jest możliwe wykonanie ścian piwnic z bloczków SOLBET.
W tym wypadku ściany piwnic, ze względu na napór gruntu, powinny mieć wypełnione spoiny poziome i pionowe (niezależnie od tego, czy bloczki będą miały profilowane powierzchnie, czy będą gładkie). Nie ma znaczenia rodzaj zastosowanej zaprawy. Może to być zaprawa tradycyjna lub do cienkich spoin (na cemencie szarym lub białym).

Do tych celów najlepiej zastosować bloczki o klasie gęstości 600 z profilowaniem na wpust (typ W) o szerokości (grubości) 24cm lub szersze.

Normowe dopuszczenie betonu komórkowego do zastosowania w ścianach poniżej poziomu gruntu nie zwalnia z obowiązku wykonania odpowiedniej izolacji. Jej rodzaj zależy od warunków gruntowo wodnych w miejscu budowy. Możliwe jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej typu lekkiego lub średniego, gdy budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej. Jeśli występuje woda pod ciśnieniem, wywierająca na budynek ciśnienie hydrostatyczne należy wykonać izolację typu ciężkiego tzw. przeciwwodnej.

Poniżej załączam przykłady z naszego Atlasu Detali Konstrukcyjnych.


Ilustracja 1: Ściana piwnicy w budynku ze ścianami jednowarstwowymi


Ilustracja 2: Ściana piwnicy w budynku ze ścianami z ociepleniem

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Czy warto wybrać bloczek o gęstości 600 na ścianę nośną trójwarstwową?

Zadane pytanie:

Opór bloczków: Zastanawiam się nad wyborem bloczka o gęstości 600 na ścianę nośną trójwarstwową. W materiałach promocyjnych (katalog produktów na 2014r) znalazłem zapis ze ściana z takich bloczków o grubości 0,24 ma U=0,64 (dla lambdy 0,17). Czy są to parametry dla samych bloczków czy dla muru na konkretnej zaprawie? Zastanawia mnie jakie będą różnice w parametrach ściany pomiędzy zaprawą tradycyjna (cementowo wapienną 1cm) a cienkowarstwową 3mm z państwa oferty?

Odpowiedź Solbet:

Na ścianę nośną można przyjąć klasę gęstości 500 lub 600. Jeśli konstruktor stwierdzi, że 500 będzie wystarczająca, to tym bardziej klasę gęstości 600.
Podane współczynniki U są dla ścian, przy założeniu, że są murowane na zaprawę do cienkich spoin SOLBET. Ponieważ wpływ cienkich spoin nie powoduje powstania mostków termicznych i taką ścianę uważa się za jednorodną termicznie.

Gdyby bloczki były murowane na zaprawę tradycyjną, to należy uwzględniać mostki liniowe. Przyjmując udział spoin w 1m2 muru można to oszacować. Z obliczeń wynika, że mur na zaprawie tradycyjnej SOLBET 0.5, przy grubości spoin 15mm uzyskuje wsp. U=0,81W/m2K.

Jednak mając na uwadze to, że mury te będą ocieplone, to wpływ zapraw murarskich na współczynnik przenikania ciepła dla ściany z ociepleniem oraz warstwą licową nie jest istotny,

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Jaki rodzaj bloczków Solbet wybrać, aby nie było konieczności używania kleju do spoin pionowych?

Zadane pytanie:

Jaki rodzaj Solbetu wybrać, żeby nie było konieczności używania kleju do spoin pionowych? Buduje dom z poddaszem użytkowym o powierzchni 150m.

Odpowiedź Solbet:

Do budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego można zastosować bloczki do wykonania ścian z ociepleniem lub ścian jednowarstwowych bez ocieplenia. Jeśli ściany będą z ociepleniem, to proponuję wybrać boczki SOLBET Optimal profilowane na pióra wpusty lub bez profilowania, o grubości 24cm i klasie gęstości 600 lub 500.

Można zastosować boczki profilowane na pióra i wpusty lub bez profilowania. Z bloczków profilowanych na pióra i wpusty ściany muruje się bez wypełnienia spoin pionowych, ale uwaga(!) należy wypełnić spoiny pionowe w miejscach, gdzie nie ma połączenia na pióra i wpusty – czyli w narożach i w miejscach, gdzie wmurowuje się bloczki ucięte. Natomiast z bloczków bez profilowania lub profilowanych na wpust-wpust należy wypełniać zaprawą spoiny pionowe. Oczywiście, w obu przypadkach spoiny poziome powinny być wypełnione.

Jeśli ściany mają być jednowarstwowe, to należy wybrać bloczki SOLBET Ideal o grubości 42cm. Bloczki SOLBET Ideal są profilowane i są produkowane w klasie gęstości 350. Należy je murować na zaprawę murarską do cienkich spoin. Proponuję zastosować zaprawę murarską SOLBET do betonu komórkowego cienkowarstwową 0.1 lub 0.2.

Oprócz systemu elementów murowych z betonu komórkowego produkujemy również chemię budowlaną: zaprawy, kleje do ociepleń, tynki cementowo-wapienne i gipsowe. Proponuję zastosować cały system: zaprawę do cienkich spoin 0.1 lub 0.2, oraz system ocieplenia SOLBET Termo: klej do styropianu, klej do siatki zbrojącej oraz tynk zewnętrzny i tynk wewnętrzny wraz ze środkami gruntującymi.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Czy beton komórkowy Solbet 350 jest odpowiedni dla ścian nośnych w domu jednorodzinnym?

Zadane pytanie:

Czy odmiana 350 Solbetu może być zastosowana na ściany nośne budynku jednorodzinnego, obciążenie stropem żelbetowym oraz dachem z dachówki cementowej?

Odpowiedź Solbet:

Do murów jednowarstwowych bez ocieplenia stosuje się najniższą klasę gęstości, czyli 350. Są to bloczki SOLBET Ideal o szerokości 42 cm. Tego rodzaju ściany bez ocielenia spełnia wymagania izolacyjności cieplnej, które są zawarte w rozporządzeniu. Mury jednowarstwowe są dosyć grubę, więc mają niewielką smukłość, co jest korzystne ze względów konstrukcyjnych. Mury o takiej grubości przy stosunkowo niewielkiej wytrzymałości na ściskanie bloczków spełnią swoje zadanie w kontekście konstrukcyjnym i zapewnią im właściwa izolacyjność cieplną. Przeniosą obciążenia z dachu  obciążonego nawet dachówką cementową oraz obciążenia z dowolnego stropu żelbetowego. Tego typu rozwiązanie jest powszechnie stosowane.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Jaka gęstość bloczków Solbet w ścianie dwuwarstwowej z ociepleniem?

Zadane pytanie:

W projekcie domu jako materiał ścian zewnętrznych przewidziany jest bloczek o grubości 36 cm (400) bez ocieplenia. Zdecydowaliśmy się jednak na ścianę dwuwarstwową – ze względu na współczynniki przenikania ciepła. Jakiej gęstości powinien być bloczek o grubości 24 cm, a jakiej o grubości 30 cm? Chcemy ocieplić domu styropianem o grubości 12-14 cm.

Odpowiedź Solbet:

Jeśli zastosuje się rozwiązanie ściany z ociepleniem, to proponuję następujące rozwiązanie:

  • bloczki Solbet Optimal 24 cm typu P+W lub W, o klasie gęstości 600 lub 500 + styropian
  • bloczki SOLBET Optimal 30 cm typu P+W lub W, o klasie gęstości 500 + styropian

Bloczki oznaczone jako P+W, to bloczki profilowane na pióra i wpusty (czyli murujemy je z wypełnioną zaprawą spoiną poziomą ale bez wypełnienia spoin pionowych), natomiast oznaczone, jako W, to bloczki z wpustem, który występuje po obu stronach, więc służą do murowania z wypełnionymi spoinami pionowymi i poziomymi.
Do murowania proponuję zastosować zaprawę murarską do cienkich spoin do betonu komórkowego 0.1

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Czym różnią się bloczki SOLBET Ideal od SOLBET Optimal?

Zadane pytanie:

Proszę o udzielenie odpowiedzi jaka jest różnica pomiędzy bloczkiem SOLBET Ideal a SOLBET Optimal. Czy bloczek SOLBET Optimal o wymiarach 36x24x59 nadaje się na ścianę jednowarstwową?

Odpowiedź Solbet:

Bloczki SOLBET Ideal są linią produktów, które stosuje się na ściany jednowarstwowe bez ocieplenia. Bloczki Ideal są tylko w klasie gęstości 350. Bloczek Ideal 42x24x59, jeśli jest w klasie gęstości 350 i zapewnia współczynnik U dla ściany wynosi 0,20 W/m2K, więc nadają się na ściany jednowarstwowe.

Natomiast bloczki SOLBET Optimal to bloczki, z których wykonuje się ściany z ociepleniem, ściany wewnętrzne nośnie i działowe. Jest to cała gama wyrobów o różnych wymiarach i różnych klasach gęstości.

Jeśli jest to bloczek o takich wymiarach i jest oznaczony jako Optimal, to nie będzie się nadawać na ściany bez ocieplenia.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Jaką lambdę mają bloczki Optimal?

Zadane pytanie:

Jakie są wartości współczynnika przewodzenia ciepła (lambdy) dla bloczków Solbet Optimal, i jak wpływają one na efektywność izolacji termicznej w konstrukcjach ściennej?

Odpowiedź Solbet:

Wartości współczynnika przewodzenia ciepła oraz współczynnika przenikania ciepła podane są w poniższym linku:
https://www.solbet.pl/zalety-betonu-komorkowego/wysoka-izolacyjnosc-termiczna

Trzeba zwrócić uwagę na to, że do obliczeń współczynnika przenikania ciepła powinno się przyjąć współczynnik lambda obliczeniowy, a nie deklarowany. Dlatego podane są dwa współczynniki.
Wszystkie wartości przyjmowanej do obliczeń współczynnika przenikania ciepła U lambdy to wartości obliczeniowe uwzględniające fakt, że wbudowany materiał ma wilgotność ustabilizowaną a nie jest to materiał w stanie suchym (taki materiał poddaje się badaniu, by uzyskać wsp. lambda deklarowane).

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Jakie bloczki Solbet wybrać na fundament i ściany budynku jednorodzinnego?

Zadane pytanie:

Zamierzam budować budynek jednorodzinny. Proszę zaproponować optymalny materiał na fundament, ścianę wielowarstwową i strop? Zakładam, że budynek powinien być ciepły.

Odpowiedź Solbet:

Do takiego zastosowania proponuję użyć bloczki 24 cm o klasie gęstości 500 lub 600. Mogą być profilowana na pióra i wpusty lub profilowane na wpust. Murować je można na zaprawę do cienkich spoin lub na zaprawę tradycyjną.

Jeśli budynek jest podpiwniczony, to na ściany fundamentowe można zastosować również bloczki SOLBET. Muszą wtedy to być bloczki, które się muruje z wypełnionymi spoinami pionowymi, czyli bloczki z wpustem (mogą to być bloczki o grubości również 24 cm).
Jeśli budynek jest bez podpiwniczenia, to sugeruję zastosować bloczki betonowe.

System stropowy może być dowolny. Najlepiej, gdyby ten element jak i inne były dobrane przez projektanta pod względem możliwości technicznych oraz racjonalności zastosowania.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Jaką grubość ścian zewnętrznych wybrać przy rozbudowie domu?

Zadane pytanie:

Grubość ścian zewnętrznych: chcę rozbudować do wewnątrz ścianę zewnętrzną wykonaną 40 lat temu z cegły cementowej własnej produkcji. Grubość ściany 120 mm. Ściana stanowi część tzw. przybudówki domu z bali. W pomieszczeniach remontowanej przybudówki planuję zlokalizować łazienkę, sień, pomieszczenie gospodarcze i kuchnię. Budynek będzie zamieszkiwany przez cały rok. Uprzejmie proszę o podanie optymalnego rozwiązania z zastosowaniem bloczków z betonu komórkowego. Dopuszczam również możliwość konfiguracji bloczki + styropian.

Odpowiedź Solbet:

Gdyby to miałoby być wykonywane od nowa, to proponuję na ściany zewnętrzne bez ocieplenia zastosować bloczki SOLBET Ideal o grubości 42 cm. Dla takich ścian uzyskuje się współczynnik przenikania ciepła U=0,20 W/m2K, co spełnia wymagania przepisów. Powinny być one murowane na cienką spoinę.
Natomiast jeśli chodzi o ściany z ociepleniem, to proponuję zastosować bloczki SOLBET Optimal o grubości 24 cm i klasie gęstości 500 lub 600. Można też je wymurować na zaprawę murarską do cienkich spoin. Tego typu mury należy ocieplić styropianem lub wełną mineralną o grubości minimum 12 cm, by spełnić wymagania przepisów. Jeśli chodzi o ściany działowe, to proponuję bloczki 12 cm lub bloczki SOLBET One 12 cm.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Jaka jest optymalna gęstość bloczków Solbet do budowy domu?

Zadane pytanie:

Gęstość bloczka: Jestem na etapie planowania z jakiego materiału mam budować dom. Zastanawiam się nad Solbet 500 lub 600 nie wiem jaki byłby najlepszy. Budynek posiada 2 kondygnacje wysokość budynku 7m. Proszę o wyjaśnienie parametrów oraz fachową pomoc w dobraniu odpowiedniego materiału.

Odpowiedź Solbet:

Do ścian z ociepleniem polecam bloczki o klasie gęstości 500 lub 600. Zarówno gęstość 500 jak i 600 sprawdza się na tego typu budynkach.

Wyjaśniam jaka jest różnica. Klasa gęstości 500 jest cieplejszą odmianą niż 600, ale ma gorszą wytrzymałość na ściskanie (chociaż zazwyczaj jest wystarczająca). Z tego, co obserwuję, to klasa gęstości 500 jest wybierana częściej niż 600. Ten „zysk” wynikający z lepszej izolacyjności cieplnej można przełożyć na to, jakby ściana było ocieplona dodatkowo 2cm ocieplenia. Więc może z tego wynika większa popularność 500.

Można zastosować boczki profilowane na pióra i wpusty lub bez profilowania.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Czy można zmienić bloczek ytong 40 cm na Solbet 36 cm 400?

Zadane pytanie:

Zmiana bloczka: Witam w projekcie mam ytong 40 cm czy mogę zmienić na Solbet 36 cm klasa 400 chodzi mi o wytrzymałość na nacisk?

Odpowiedź Solbet:

Wytrzymałość na ściskanie jest ta sama zarówno dla jednego i drugiego materiału. Istotny może być przekrój poprzeczny ściany. Zmieniając na 36 cm ściana ma mniejszy przekrój w stosunku do 40 cm. Może to być wystarczające albo proponuję zmienić na bloczki SOLBET Ideal 42 cm.

Do tego proponuję zastosować cały system: zaprawę SOLBET do cienkich spoin, nadproża zbrojone z betonu komórkowego SOLBET oraz kształtki U 42cm.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy