Solbet Produkty Chemia budowlana Zaprawy murarskie Zaprawa murarska Tradycyjna 0.5

Zaprawa murarska Tradycyjna 0.5

Zastosowanie:
Zaprawa murarska Tradycyjna  SOLBET 0.5 przeznaczona jest wznoszenia murów budynków z cegieł, bloczków ceramicznych, betonowych, wapienno-piaskowych oraz murowych elementów z betonów komórkowych i lekkich kruszywowych. Zaprawa przeznaczona jest do murowania na tradycyjne grube spoiny do 15 mm.

Właściwości:
Zaprawa murarska Tradycyjna SOLBET  0.5 jest przygotowana w postaci suchej mieszanki cementu, wapna hydratyzowanego, wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych oraz domieszek poprawiających parametry techniczne i właściwości robocze.

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

 • Proporcje mieszania: 3,25 do 3,50 litra wody na 25 kg zaprawy
 • Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC – otoczenie i podłoże
 • Grubość spoiny: od 8 do15 mm
 • Czas zachowania właściwości roboczych: ok 2 godzin
 • Wytrzymałość na ściskanie: Klasa M10
 • Wytrzymałość spoiny: ≥ 0,1 N/mm2
 • Zawartość chlorków: ≤ 0,02% suchej masy zaprawy
 • Reakcja na ogień: Euroklasa A1
 • Absorpcja wody: ≤ 0,8 kg/(m2min0,5)
 • Przepuszczalność pary wodnej (wartość tabelaryczna współczynnika dyfuzji pary wodnej wg PN-EN 1745:2012, tabela A.12): µ =15/35
 • Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna wg PN-EN 1745:2012, tabela A.12, dla P=50%): λ 10,dry,mat  < 1,11 W/mK
 • Gęstość brutto w stanie suchym: ≤ 2100 kg/m3
 • Trwałość: mrozoodporna
 • Grubość kruszywa: < 1,25 mm
 • Substancje niebezpieczne: patrz Karta Charakterystyki
 • Zużycie: według tabeli poniżej (uwaga, murowanie elementów murowych o wymiarach innych niż podane w tabeli powoduje zmianę zużycia ilości zaprawy)
 • Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w  suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach)

Orientacyjne zużycie zaprawy tradycyjnej na 1m2 ściany z bloczków SOLBET  

Grubość murowanej ściany [cm]Zużycie zaprawy (suchej mieszanki) na 1m2 [kg]
Bloczki profilowane na pióra i wpusty (mur bez wypełnienia spoin pionowych)Bloczki bez profilowania (mur z wypełnionymi spoinami pionowymi)
66,3
88,3
1010,4
1212,5
12 – Solbet One8,1
1818,8
2417,425,0
3021,731,3
3626,037,5
4230,443,8

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy