Fundamenty

Witam.
Trochę nie rozumiem pytania, ponieważ pyta Pan o to, czy dać termoizolację na płycie, a później Pan pisze, że taka izolacja będzie.

Zaczynam więc od początku.
Płyta powinna być zaizolowana od spodu i z boków za pomocą polistyrenu XPS. Również też bym dał ocieplenie od góry płyty (1a na tym oczywiście jastrych, czyli tak, jak Pan pisze). Gdyby tego nie było, to wiele ciepła byłoby akumulowanego w płycie. Ma to oczywiście też dobre strony, ale wadą jest to, że to ciepło należałoby dostarczyć, więc wiązałoby się to z większym zużyciem energii o wartość, którą może zakumulować duża masa płyty.

Jeśli by była papa, to wg mnie nie ma konieczności nakładania folii, ale o to należałoby się spytać producenta systemu hydroizolacji, ponieważ oni (1producenci hydroizolacji) mają wyroby, które, jeśli mają być skuteczne, to wymagają odpowiednich technologii.

Jeśli ściana naziemia ma być z ociepleniem, to izolację z płyt XPS dałbym również na wysokości cokołu, czyli w strefie mokrej (130cm powyżej gruntu). Styrodur należy mocować za pomocą kleju oraz, jeśli jest to wymagane za pomocą kołków. To zależy od zaleceń producenta systemu ocieplania. Ja zalecam mocowanie mechaniczne w miejscach, gdzie ocieplenie jest odkryte.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Uważam, że na niewiele to się zda, ponieważ nawet, jak przykryje Pan płytę plandeką, to nie zapewni Pan tego, że woda (opadowa, stopiony śnieg) zostanie odprowadzona poza płytę. Wręcz może to zalegać i wpływać pod plandekę.

Ważne, że grunt nie jest wysadzinowy, więc nie powinno to spowodować uszkodzeń tej płyty.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Na początek krótkie objaśnienie, by być pewnym, czy o tym samym piszemy. Fundamenty (1ławy fundamentowe, ruszt, lub płyta) powinny być obliczone i zaprojektowane, by przenieść obciążenia budynku na grunt.
Ściany fundamentowe wykonuje się na fundamentach. Szerokość (1grubość) ścian fundamentowych powinna być nie mniejsza niż 2/3 szerokości murowanej ściany. Dla ścian murowanych z bloczków SOLBET Ideal 42cm ściany fundamentowe powinny mieć szerokość (1grubość) nie mniejszą niż 28cm.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Sposób wykonania naprawy będzie uzależniony od przyczyn powstania uszkodzenia oraz stopnia uszkodzenia ściany.
Korespondencyjnie tak skomplikowane sprawy załatwia się trudno a wręcz jest to niemożliwe. Dlatego proponuję skontaktować się z uprawnionym konstruktorem, który z pewnością widząc opisaną sytuację zaproponuje Panu rozwiązanie naprawy ściany.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Ściany fundamentowe można wykonywać pod warunkiem, że bloczki murowane są z wypełnieniem spoin czołowych (1pionowych). Do tego celu najlepiej użyć bloczków bez profilowania na pióra i wpusty.
Zaprawa do tego może być zarówno cienkowarstwowa, jak i zwykła.

Izolacja tego typu ścian przedstawiona jest w detalach CAD. Wyślę Panu na maila przykłady tego typu rozwiązań.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Przypuszczam, że chodzi o ściany fundamentowe.

Ściany powinny być oparte na szerokości nie mniejszej niż 2/3 całkowitej szerokości bloczków. Czyli dla ściany 42cm wynosi to minimum 28cm i taką szerokość powinna mieć ściana fundamentowa, jeśli murujemy na niej ścianę z bloczków 42cm.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy