Bloczki

Bloczki z betonu komórkowego to szeroka gama produktów przeznaczonych do wykonywania różnego rodzaju ścian (zewnętrznych, wewnętrznych nośnych, wewnętrznych nienośnych) w dowolnych budynkach. Rozróżnia się je pod względem zastosowania, gęstości, profilowania, wymiarów. Za bloczki uważa się elementy murowe o szerokości 10 cm i szersze.

Zastosowanie i właściwości

Bloczki IDEAL

Z uwagi na najwyższą izolacyjność termiczną bloczki SOLBET Ideal stosuje się najczęściej podczas budowy ścian jednowarstwowych. Dostępne są w jednej klasie gęstości i szerokości. Bloczki te mają powierzchnie boczne wyprofilowane na pióra i wpusty oraz uchwyty montażowe ułatwiające przenoszenie materiału.

» Wymiary: wysokość 24 cm, długość 59 cm, szerokość 42 cm
» Klasy gęstości: 400
» Profilowanie: typu P+W (pióra i wpusty) z uchwytami montażowymi (U)

Bloczki OPTIMAL

Bloczki przeznaczone do wznoszenia ścian warstwowych i działowych. Dostępne są w różnych szerokościach i klasach gęstości. Różnią się także profilowaniem powierzchni bocznych, co wpływa na technikę wykonania ścian.

» Wymiary: wysokość 24 cm, długość 59 cm, szerokość: 10, 12, 18, 24, 30, 36 cm
» Klasy gęstości: 500, 600, 700
» Profilowanie: typu P+W (pióra i wpusty) z uchwytami montażowymi (U), typu W (wpusty) z uchwytami montażowymi (U) lub Z (zamki)

BLOCZKI OPTIMAL PLUS

Bloczki przeznaczone do wznoszenia ścian warstwowych. Dostępne są w różnych szerokościach i klasach gęstości.

» Wymiary: wysokość 24 cm, długość 59 cm, szerokość: 24, 30, 36, 42 cm
» Klasy gęstości: 400, 500, 600
» Profilowanie: typu P+W (pióra i wpusty) z uchwytami montażowymi (U)

Gęstość brutto [kg/m3]Nazwa produktu

Wymiar 
szer. x wys. x dł.[mm]

 

Typ bloczkówŚr. wytrzymałość na ściskanie [MPa]Wsp. obliczeniowy λ przy współczynniku Fm = 1,03 [W/mK]Wsp. przenikania ciepła U
[W/m2K]
SS
Solec Kuj.
SP
Podnieśno
SS
Solec Kuj.
SP
Podnieśno
400Solbet Ideal420240×590PWUPWU220,1000,23
400Solbet Optimal Plus240240×590PWUPWU220,1050,41
Solbet Optimal Plus360PWUPWU220,1050,28
Solbet Optimal Plus420PWUPWU220,1050,24
500Solbet Optimal 120240×590ZN2,52,50,1350,95
Solbet Optimal 180PWUN2,52,50,1350,67
Solbet Optimal 240WUNU2,52,50,1350,52
Solbet Optimal 300WUNU2,52,50,1350,42
Solbet Optimal 360WUNU2,52,50,1350,36
Solbet Optimal Plus240PWUPWU2,52,50,1350,52
Solbet Optimal Plus300PWUPWU2,52,50,1350,42
Solbet Optimal Plus360PWUPWU2,52,50,1350,36
600Solbet Optimal 100240×590ZN330,1701,32
Solbet Optimal 120ZN330,1701,15
Solbet Optimal 180PWN330,1700,82
Solbet Optimal 240WUNU330,1700,64
Solbet Optimal 300WUNU330,1700,52
Solbet Optimal 360WUNU330,1700,44
Solbet Optimal Plus240PWUPWU330,1700,64
Solbet Optimal Plus 4240PWUPWU430,1700,64
Solbet Optimal Plus300PWUPWU330,1700,52
Solbet Optimal Plus360PWUPWU330,1700,44
700Solbet Optimal 120240×590WU40,1901,25
Solbet Optimal 240WU– 40,1900,70

 

bloczki z betonu komórkowego

wersje profilowania

Bloczki z betonu komórkowego wersja “P+W” z uchwytem – nazwa handlowa OPTIMAL PLUS (bloczek profilowany na pióra i wpusty oraz uchwyty montażowe) (oznaczone “PWU“)

bloczek z betonu komórkowego

 • Do wykonywania przy zastosowaniu zaprawy do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej SOLBET
 • Należy wypełniać spoiny poziome
 • Bez wypełniania spoin pionowych
 • W przypadku gdy nie ma połączenia na pióra i wpusty (np. bloczki docięte, lub bloczki w narożach) należy wypełnić zaprawą spoinę pionową
 • Uchwytu montażowego się nie wypełnia zaprawą

 

Bloczki z betonu komórkowego wersja “W” z uchwytem (bloczki profilowane na wpusty z uchwytami montażowymi) (oznaczone “WU”)

bloczek z betonu komórkowego

 • Do wykonywania przy zastosowaniu zaprawy do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej SOLBET
 • Należy wypełniać spoiny poziome
 • Należy wypełnić spoiny pionowe (wpustu się nie wypełnia)
 • Uchwytu montażowego się nie wypełnia

 

Bloczki z betonu komórkowego wersja bez profilowania z uchwytami montażowymi (oznaczone “NU”)

bloczek z betonu komórkowego

 • Do wykonywania przy zastosowaniu zaprawy do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej SOLBET
 • Należy wypełniać spoiny poziome
 • Należy wypełnić spoiny pionowe
 • Uchwytu montażowego się nie wypełnia

 

Bloczki z betonu komórkowego wersja bez profilowania, bez uchwytów montażowych (oznaczone “N”)

bloczek z betonu komórkowego

 • Do wykonywania przy zastosowaniu zaprawy do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej SOLBET
 • Należy wypełniać spoiny poziome
 • Należy wypełnić spoiny pionowe

 

Bloczki z betonu komórkowego wersja “Z” (bloczki profilowane na zamek) ( oznaczone “Z”)

bloczek z betonu komórkowego

 • Do wykonywania przy zastosowaniu zaprawy do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej SOLBET
 • Należy wypełniać spoiny poziome
 • Należy wypełniać spoiny pionowe

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy