Bloczki

bloczki z betonu komorkowego solbet

Bloczki z betonu komórkowego to szeroka gama produktów przeznaczonych do wykonywania różnego rodzaju ścian (zewnętrznych, wewnętrznych nośnych, wewnętrznych nienośnych) w dowolnych budynkach. Rozróżnia się je pod względem zastosowania, gęstości, profilowania, wymiarów. Za bloczki uważa się elementy murowe o szerokości 10 cm i szersze.

Zastosowanie i właściwości

Bloczki IDEAL

Z uwagi na najwyższą izolacyjność termiczną bloczki SOLBET Ideal stosuje się najczęściej podczas budowy ścian jednowarstwowych. Dostępne są w jednej klasie gęstości i szerokości. Bloczki te mają powierzchnie boczne wyprofilowane na pióra i wpusty oraz uchwyty montażowe ułatwiające przenoszenie materiału.

» Wymiary: wysokość 24 cm, długość 59 cm, szerokość 42 cm
» Klasy gęstości: 350
» Profilowanie: typu PWU (pióra, wpusty, z uchwytami montażowymi)

Bloczki OPTIMAL

Bloczki przeznaczone do wznoszenia ścian warstwowych i działowych. Dostępne są w różnych szerokościach i klasach gęstości. Różnią się także profilowaniem powierzchni bocznych, co wpływa na technikę wykonania ścian.

» Wymiary: wysokość 24 cm, długość 59 cm, szerokość: 10, 12, 18, 24, 30, 36 cm
» Klasy gęstości: 500, 600, 700
» Profilowanie: typu WU (wpusty z uchwytami montażowymi), typu NU (gładkie z uchwytami montażowymi) oraz N (gładkie)

BLOCZKI OPTIMAL PLUS

Bloczki przeznaczone do wznoszenia ścian warstwowych. Dostępne są w różnych szerokościach i klasach gęstości.

» Wymiary: wysokość 24 cm, długość 59 cm, szerokość: 24, 30, 36 cm
» Klasy gęstości: 500, 600
» Profilowanie: typu PWU (pióra, wpusty, z uchwytami montażowymi)

Bloczki Solbet One

Bloczki przeznaczone do wznoszenia ścian działowych. Bloczki o podwojonej wysokości.

» Wymiary: wysokość 48 cm, długość 59 cm, szerokość: 12 cm
» Klasy gęstości: 500, 600
» Profilowanie: N (gładkie)

 • Bloczki z powierzchniami czołowymi wyprofilowanymi na pióra i wpusty produkowane są w kategorii wymiarowej TLMB, natomiast bloczki bez profilowania w kategorii TLMA.

bloczki z betonu komórkowego

wersje profilowania

Bloczki z betonu komórkowego wersja „P+W” z uchwytem – (tylko bloczki IDEAL oraz OPTIMAL PLUS) (bloczek profilowany na pióra i wpusty oraz uchwyty montażowe) (oznaczone „PWU„)

bloczek z betonu komórkowego

 • Do wykonywania przy zastosowaniu zaprawy do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej SOLBET
 • Należy wypełniać spoiny poziome
 • Bez wypełniania spoin pionowych
 • W przypadku gdy nie ma połączenia na pióra i wpusty (np. bloczki docięte, lub bloczki w narożach) należy wypełnić zaprawą spoinę pionową
 • Uchwytu montażowego się nie wypełnia zaprawą
 • Zużycie – 7 sztuk na 1 m2
 • Zużycie zaprawy murarskiej do cienkich spoin jest uzależnione od szerkości murowanych bloczków – tabela zużycia zaprawy murarskiej do cienkich spoin

 

Bloczki z betonu komórkowego wersja „W” z uchwytem (bloczki profilowane na wpusty z uchwytami montażowymi) (oznaczone „WU”)

bloczek z betonu komórkowego

 • Do wykonywania przy zastosowaniu zaprawy do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej SOLBET
 • Należy wypełniać spoiny poziome
 • Należy wypełnić spoiny pionowe (wpustu się nie wypełnia)
 • Uchwytu montażowego się nie wypełnia
 • Zużycie – 7 sztuk na 1 m2
 • Zużycie zaprawy murarskiej do cienkich spoin jest uzależnione od szerkości murowanych bloczków – tabela zużycia zaprawy murarskiej do cienkich spoin

 

Bloczki z betonu komórkowego wersja bez profilowania z uchwytami montażowymi (oznaczone „NU”)

bloczek z betonu komórkowego

 • Do wykonywania przy zastosowaniu zaprawy do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej SOLBET
 • Należy wypełniać spoiny poziome
 • Należy wypełnić spoiny pionowe
 • Uchwytu montażowego się nie wypełnia
 • Zużycie – 7 sztuk na 1 m2
 • Zużycie zaprawy murarskiej do cienkich spoin jest uzależnione od szerkości murowanych bloczków – tabela zużycia zaprawy murarskiej do cienkich spoin

 

Bloczki z betonu komórkowego Solbet One bloczki bez profilowania, bez uchwytów montażowych (oznaczone „N”)

 • Do wykonywania przy zastosowaniu zaprawy do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej SOLBET
 • Należy wypełniać spoiny poziome
 • Należy wypełnić spoiny pionowe
 • Zużycie – 7 sztuk na 1 m2
 • Zużycie zaprawy murarskiej do cienkich spoin jest uzależnione od szerkości murowanych bloczków – tabela zużycia zaprawy murarskiej do cienkich spoin

 

Solbet One – bloczki z betonu komórkowego bez profilowania, bez uchwytów montażowych (oznaczone „N”)

 • Do wykonywania ścian działowych przy zastosowaniu zaprawy do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej SOLBET
 • Należy wypełniać spoiny poziome
 • Należy wypełnić spoiny pionowe
 • Zużycie – 3,5 sztuki na 1 m2
 • Zużycie zaprawy murarskiej do cienkich spoin – około 1 kg/m2

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy