Bloczki

Bloczki z betonu komórkowego to szeroka gama produktów przeznaczonych do wykonywania różnego rodzaju ścian (zewnętrznych, wewnętrznych nośnych, wewnętrznych nienośnych) w dowolnych budynkach. Rozróżnia się je pod względem zastosowania, gęstości, profilowania, wymiarów. Za bloczki uważa się elementy murowe o szerokości 10 cm i szersze.

Zastosowanie i właściwości

Bloczki IDEAL

Z uwagi na najwyższą izolacyjność termiczną bloczki SOLBET Ideal stosuje się najczęściej podczas budowy ścian jednowarstwowych. Dostępne są w jednej klasie gęstości i szerokości. Bloczki te mają powierzchnie boczne wyprofilowane na pióra i wpusty oraz uchwyty montażowe ułatwiające przenoszenie materiału.

» Wymiary: wysokość 24 cm, długość 59 cm, szerokość 42 cm
» Klasy gęstości: 400
» Profilowanie: typu P+W (pióra i wpusty) z uchwytami montażowymi (U)

Bloczki OPTIMAL

Bloczki przeznaczone do wznoszenia ścian warstwowych i działowych. Dostępne są w różnych szerokościach i klasach gęstości. Różnią się także profilowaniem powierzchni bocznych, co wpływa na technikę wykonania ścian.

» Wymiary: wysokość 24 cm, długość 59 cm, szerokość: 10, 12, 18, 24, 30, 36 cm
» Klasy gęstości: 500, 600, 700
» Profilowanie: typu P+W (pióra i wpusty) z uchwytami montażowymi (U), typu W (wpusty) z uchwytami montażowymi (U) lub Z (zamki)

BLOCZKI OPTIMAL PLUS

Bloczki przeznaczone do wznoszenia ścian warstwowych. Dostępne są w różnych szerokościach i klasach gęstości.

» Wymiary: wysokość 24 cm, długość 59 cm, szerokość: 24, 30, 36, 42 cm
» Klasy gęstości: 400, 500, 600
» Profilowanie: typu P+W (pióra i wpusty) z uchwytami montażowymi (U)

Gęstość brutto [kg/m3]Nazwa produktu

Wymiar 
szer. x wys. x dł.[mm]

Typ bloczkówŚr. wytrzymałość na ściskanie [MPa]Wsp. obliczeniowy λ przy współczynniku Fm = 1,03 [W/mK]Wsp. przenikania ciepła U
[W/m2K]
SS
Solec Kuj.
SP
Podnieśno
SS
Solec Kuj.
SP
Podnieśno
400Solbet Ideal420240×590PWUPWU220,1000,23
400Solbet Optimal Plus240240×590PWUPWU220,1050,41
Solbet Optimal Plus360PWUPWU220,1050,28
Solbet Optimal Plus420PWUPWU220,1050,24
500Solbet Optimal120240×590ZN2,52,50,1350,95
Solbet Optimal180PWUN2,52,50,1350,67
Solbet Optimal240WUNU2,52,50,1350,52
Solbet Optimal300WUNU2,52,50,1350,42
Solbet Optimal360WUNU2,52,50,1350,36
Solbet Optimal Plus240PWUPWU2,52,50,1350,52
Solbet Optimal Plus300PWUPWU2,52,50,1350,42
Solbet Optimal Plus360PWUPWU2,52,50,1350,36
600Solbet Optimal100240×590ZN330,1701,32
Solbet Optimal120ZN330,1701,15
Solbet Optimal180PWN330,1700,82
Solbet Optimal240WUNU330,1700,64
Solbet Optimal300WUNU330,1700,52
Solbet Optimal360WUNU330,1700,44
Solbet Optimal Plus240PWUPWU330,1700,64
Solbet Optimal Plus 4240PWUPWU430,1700,64
Solbet Optimal Plus300PWUPWU330,1700,52
Solbet Optimal Plus360PWUPWU330,1700,44
700Solbet Optimal120240×590WU40,1901,25
Solbet Optimal240WU40,1900,70

 

 • Bloczki z powierzchniami czołowymi wyprofilowanymi na pióra i wpusty produkowane są w kategorii wymiarowej TLMB, natomiast bloczki bez profilowania w kategorii TLMA.

bloczki z betonu komórkowego

wersje profilowania

Bloczki z betonu komórkowego wersja “P+W” z uchwytem – nazwa handlowa OPTIMAL PLUS (bloczek profilowany na pióra i wpusty oraz uchwyty montażowe) (oznaczone “PWU“)

bloczek z betonu komórkowego

 • Do wykonywania przy zastosowaniu zaprawy do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej SOLBET
 • Należy wypełniać spoiny poziome
 • Bez wypełniania spoin pionowych
 • W przypadku gdy nie ma połączenia na pióra i wpusty (np. bloczki docięte, lub bloczki w narożach) należy wypełnić zaprawą spoinę pionową
 • Uchwytu montażowego się nie wypełnia zaprawą

 

Bloczki z betonu komórkowego wersja “W” z uchwytem (bloczki profilowane na wpusty z uchwytami montażowymi) (oznaczone “WU”)

bloczek z betonu komórkowego

 • Do wykonywania przy zastosowaniu zaprawy do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej SOLBET
 • Należy wypełniać spoiny poziome
 • Należy wypełnić spoiny pionowe (wpustu się nie wypełnia)
 • Uchwytu montażowego się nie wypełnia

 

Bloczki z betonu komórkowego wersja bez profilowania z uchwytami montażowymi (oznaczone “NU”)

bloczek z betonu komórkowego

 • Do wykonywania przy zastosowaniu zaprawy do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej SOLBET
 • Należy wypełniać spoiny poziome
 • Należy wypełnić spoiny pionowe
 • Uchwytu montażowego się nie wypełnia

 

Bloczki z betonu komórkowego wersja bez profilowania, bez uchwytów montażowych (oznaczone “N”)

bloczek z betonu komórkowego

 • Do wykonywania przy zastosowaniu zaprawy do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej SOLBET
 • Należy wypełniać spoiny poziome
 • Należy wypełnić spoiny pionowe

 

Bloczki z betonu komórkowego wersja “Z” (bloczki profilowane na zamek) ( oznaczone “Z”)

bloczek z betonu komórkowego

 • Do wykonywania przy zastosowaniu zaprawy do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej SOLBET
 • Należy wypełniać spoiny poziome
 • Należy wypełniać spoiny pionowe

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy