Solbet Artykuły Czy wiesz, że…, czyli kiedy wypełniamy spoiny pionowe zaprawą murarską?
Murowanie z betonu komórkowego

Czy wiesz, że…, czyli kiedy wypełniamy spoiny pionowe zaprawą murarską?

Do łączenia elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK), ze względu na dużą dokładność wymiarową bloczków coraz częściej stosuje się zaprawę murarską do cienkich spoin, rzadziej zaprawę tradycyjną (zwykłą). Przy wykonywaniu ścian z elementów murowych należy pamiętać, aby zawsze spoina pozioma (wsporna) była wypełniona zaprawą. Zaprawę należy rozłożyć równomiernie na całej szerokości bloczka.
A jak to wygląda w przypadku spoiny pionowej (czołowej)? Czy zawsze należy ją wypełnić zaprawą?

System łączenia powierzchni czołowych bloczków:

Przed rozpoczęciem murowania należy zwrócić uwagę na rodzaj elementów murowych, z których będziemy wykonywać ścianę. Jeśli projekt nie określa inaczej w zależności od rodzaju profilowania powierzchni czołowej bloczków lub jej braku przy ich połączeniu trzeba będzie / lub nie wypełnić spoinę pionową zaprawą murarską. Wyróżniamy następujące sposoby łączenia w zależności od profilowania powierzchni czołowych bloczków:

  • Bloczki typu PW (pióro + wpust) mają specjalnie profilowane powierzchnie czołowe (boczne) na pióra (P) i wpusty (W), przebiegające przez całą wysokość elementu murowego w pionie, dzięki czemu bloczki podczas murowania zazębiają się ze sobą. Bloczki z tego typu profilowaniem mogą być łączone bez użycia zaprawy w spoinie pionowej.

Bloczek z profilowaniem na P+W

Bloczek typu PWU pióro + wpust z uchwytami montażowymi (U)

  • Bloczek typu W (wpust – wpust) ten typ bloczka nie posiada profilowań, bloczki nie zazębiają się pomiędzy sobą, a więc koniecznie trzeba wypełnić spoinę pionową zaprawą.

Bloczek typu W (wpust – wpust)

Bloczek typu W wpust – wpust z uchwytami montażowymi (U)

  • Bloczki typu N (gładkie), czyli o gładkiej powierzchni czołowej, w tym przypadku, należy wypełnić spoinę pionową zaprawą.

Bloczki typu N (gładkie)

Bloczek typu N z gładką powierzchnią czołową (boczną)

UWAGA: informację jaki mamy typ bloczka znajduje się na etykiecie, która jest naklejona na paletę lub włożona pod folię zabezpieczającą bloczki na palecie. O sposobie murowania możemy dowiedzieć się np. z zaleceń wykonawczych, filmów instruktażowych lub z Instrukcji użytkowania bloczków.

Solbet- ściana murowana po łuku z betonu komórkowegoŚciana murowana po łuku z bloczków gładkich. Spoina pozioma i pionowa wypełniona zaprawą.

Pozostałe miejsca, gdzie bezwzględnie należy spoinę pionową wypełnić zaprawą

W konstrukcjach murowych występują miejsca, w których będzie wymagane wypełnienie zarówno spoiny poziomej jak i pionowej nawet pomimo zastosowania bloczków profilowanych na pióro i wpust (P + W). Takim miejscem jest łączenie w murze dwóch elementów murowych, z których przynajmniej jeden ma gładką powierzchnię czołową. A więc pamiętajmy, aby w narożnikach oraz gdy bloczki są docięte zawsze wypełniać spoinę pionową zaprawą.

Informacja o systemie łączenia bloczków w murze jest bardzo istotna. Ma to wpływ na przykład na wytrzymałość charakterystyczną muru na ścinanie lub jego szczelność co jest bardzo ważne dla zachowania parametrów izolacyjności akustycznej lub ogniowej muru itp.

Zobacz również:

 

 


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy