Solbet Czy wiesz, że... Czy wiesz, że już od 10 lat SOLBET prowadzi badania murów z betonu komórkowego?
Badania murów - Solbet

Czy wiesz, że już od 10 lat SOLBET prowadzi badania murów z betonu komórkowego?

W obecnych czasach rynek stawia przed producentami wysokie wymagania. W celu zapewnienia najlepszych rozwiązań wykorzystuje się badania. Odpowiednio przygotowane i przeprowadzone badania stanowią niezwykle istotne źródło danych i wniosków, które można bezpośrednio przełożyć na konkretne rozwiązania techniczne przyczyniając się do rozwoju produktów i technologii.

Badania w firmie Solbet

Firma Solbet już od ponad 10 lat prowadzi dodatkowe badania swoich wyrobów, które nie wynikają bezpośrednio z obowiązków producenta. W lipcu 2013 r. zostało zawarte pierwsze porozumienie o współpracy firmy Solbet z Politechniką Śląską w zakresie badań murów z autoklawizowanego betonu komórkowego. Program badań obejmuje kompleksową analizę wytrzymałościową murów w złożonym stanie obciążenia. Co jest istotne, modele ścian do badań są wykonywane w skali naturalnej o wysokości jednej kondygnacji. Między innymi wspólnie przebadaliśmy:

  • bloczki z betonu komórkowego,
  • nadproża prefabrykowane SOLBET,
  • zaprawy murarskie,
  • zbrojenie stosowane do murów,
  • łączniki stosowane do łączenia murów,
  • mury skrępowanie poddane ściskaniu i ścinaniu,
  • ściany działowe z zastosowaniem różnego rodzaju zapraw,
  • mury na zginanie,
  • sposoby łączenia murów oraz ich wpływ na konstrukcję,
  • deformację murów wykonanych na podłożach podatnych.

Zostało przebadanych wiele modeli w różnych warunkach pracy. Przed wykonaniem kolejnego ustroju konstrukcyjnego, są dodatkowo przeprowadzane badania materiałowe, potwierdzające deklarowane właściwości i wysoką jakość dostarczanych przez Solbet wyrobów.

Badania murów- Solbet

Badania murów z betonu komórkowego Solbet

Wyniki badań

Przeprowadzone badania mają ogromny wpływ na rozwój produktów oraz konstrukcji murowych. Badania modeli w skali naturalnej, obszerny zakres badań, czyni, że te badania wykonywane na skalę światową. Z przeprowadzonych badań powstało wiele referatów, opracowań, przedstawianych na konferencjach w Polsce i poza jej granicami. Do tego powstało wiele publikacji związanych z konstrukcjami murowymi i betonem komórkowym.

Podsumowanie badań z betonu komórkowego SOLBET na Politechnice Śląskiej


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy