Solbet Czy wiesz, że... Czy wiesz, że wszystkie bloczki Solbet można murować na cienkie spoiny?
bloczki Solbet można murować na cienkie spoiny

Czy wiesz, że wszystkie bloczki Solbet można murować na cienkie spoiny?

Murowanie z bloczków z betonu komórkowego przy zachowaniu zasad sztuki budowlanej oraz wytycznych normowych jest bardzo proste, a dokładna tolerancja wymiarowa bloczka znacznie ułatwia murowanie.

Norma PN-EN 771-4 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego określa kategorie odchyłek wymiarów bloczków z betonu komórkowego:

  • GPLM dla zaprawy zwykłej i lekkiej,
  • TLMA i TLMB dla zaprawy do cienkich spoin.

Kategorie odchyłek wymiarowych elementów murowych z betonu komórkowego zgodnie z PN-EN 771-4

Kategorie odchyłek wymiarowych elementów murowych z betonu komórkowego

Zarówno z bloczków o kategorii wymiarowej TLMA jak i TLMB można wykonać precyzyjnie mury na zaprawę murarską cienkowarstwową (cienką spoinę). Wykonywanie murów z bloczków o kategorii TLMA, może wymagać podczas wykonania muru częstszego kontrolowania poziomu wykonanych warstw i przeszlifowania górnej powierzchni kolejnych warstw. Ze względu na strukturę bloczka i jego gęstość, nie ma z tym najmniejszych problemów. Używając odpowiednich narzędzi i stosując się do zaleceń podczas murowania na zaprawę cienkowarstwową można wykonać gładką i równą ścianę. Zaprawę klejową należy nanosić za pomocą kielni o szerokości dostosowanej do grubości bloczka, a warstwa zaprawy nie powinna być grubsza niż 3 mm. W praktyce, grubość zaprawy nanoszonej na powierzchnię bloczka kielnią systemową wynosi około 1 mm. Cienka spoina nie tylko ma wpływ na wygląd ściany, ale sprawia, że jest ona jednorodna pod względem termicznym.

Precyzyjnie wykonany mur przy zastosowaniu bloczków gładkich (bez piór i wpustów) z wypełniona spoiną poziomą i pionową o tolerancji wymiarowej bloczka TLMA przy zastosowaniu zaprawy do cienkich spoin.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy