Materiał odporny na ogień

Ognioodporność

Beton komórkowy jest materiałem niepalnym, zaliczanym do materiałów o reakcji na ogień najwyższej euroklasy – A1.

Dzięki surowcom, z których jest produkowany oraz swej porowatej strukturze beton komórkowy wykazuje wyjątkową odporność na ogień i wysokie temperatury. Podczas pożaru nie wydziela żadnych szkodliwych bądź trujących substancji. Bloczki i inne elementy murowe z betonu komórkowego nie biorą udziału w ewentualnym pożarze i będą stać na granicy rozprzestrzeniającego się ognia. Przy bezpośrednim działaniu ognia beton komórkowy zachowuje przez długi czas właściwości nośne. Ponadto prawidłowo wymurowane przegrody z betonu komórkowego wykazują wysoką szczelność.
Beton komórkowy ma jeszcze jedną bardzo ważną właściwość – nie nagrzewa się pod wpływem działania wysokich temperatur. Duży wzrost temperatury otoczenia nie powoduje więc takich samych zmian temperatury materiału. O dużej odporności betonu komórkowego na działanie wysokiej temperatury świadczy fakt, że wznosi się z niego komory, w których wykonywane są badania ogniowe innych materiałów budowlanych.

Wysokie bezpieczeństwo w kontekście odporności na ogień, wysokie temperatury potwierdziły liczne badania materiałowe oraz murów z betonu komórkowego.

Tabela: Klasyfikacja ogniowa murów z betonu komórkowego na podstawie Eurokodu 6 – normy PN-EN 1996-1-2:2010 Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-2: Reguły ogólne – Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe (wg załącznika A w tablicach N.B.4.1 oraz N.B.4.2).

Powyższa klasyfikacja jest potwierdzona opinią wystawioną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – link do pobrania opinii.

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy