Materiał odporny na ogień

Ognioodporność

Beton komórkowy jest materiałem niepalnym, zaliczanym do materiałów o reakcji na ogień najwyższej euroklasy – A1.

Dzięki surowcom, z których jest produkowany oraz swej porowatej strukturze beton komórkowy wykazuje wyjątkową odporność na ogień i wysokie temperatury. Podczas pożaru nie wydziela żadnych szkodliwych bądź trujących substancji. Bloczki i inne elementy murowe z betonu komórkowego nie biorą udziału w ewentualnym pożarze i będą stać na granicy rozprzestrzeniającego się ognia. Przy bezpośrednim działaniu ognia beton komórkowy zachowuje przez długi czas właściwości nośne. Ponadto prawidłowo wymurowane przegrody z betonu komórkowego wykazują wysoką szczelność.
Beton komórkowy ma jeszcze jedną bardzo ważną właściwość – nie nagrzewa się pod wpływem działania wysokich temperatur. Duży wzrost temperatury otoczenia nie powoduje więc takich samych zmian temperatury materiału. O dużej odporności betonu komórkowego na działanie wysokiej temperatury świadczy fakt, że wznosi się z niego komory, w których wykonywane są badania ogniowe innych materiałów budowlanych.

Klasyfikacja ogniowa ścian z betonu komórkowego na podstawie raportu z badań (03032.2/18/Z00NZP) Instytutu Techniki Budowlanej

Grubość ściany *) [cm]Poziom obciążenia
00,20,61,0
10**)EI 240**)
10EI 120
12EI 120
18EI 240REI 240REI 240REI 240
24EI 240REI 240REI 240REI 240
30EI 240REI 240REI 240REI 240
36EI 240REI 240REI 240REI 240
42EI 240REI 240REI 240REI 240

*) – dotyczy ścian nieotynkowanych
**) – klasyfikacja dla ścian wykonanych w systemie SOLBET Smart (na klej poliuretanowy SOLBET Smart) – na podstawie odrębnych badań
W kolumnie odpowiadającej poziomowi obciążenia „0” podano klasyfikację ogniową dla ścian osłonowych i działowych (nieobciążonych)

Komentarz do powyższej tabeli:
• Badania odporności ogniowej wykonuje się na modelach murów, które nie są otynkowane, więc, powyższa odporność ogniowa dotyczy ścian nieotynkowanych.
• Powyższa odporność ogniowa jest dla murów wykonywanych na zaprawę do cienkich spoin lub zaprawę tradycyjną.
• Kryterium EI oznacza, że ściana zachowuje klasę odporności ogniowej, jako ściana nieobciążona (samonośna).
• Bloczków 10 i 12 cm nie stosuje się do wykonywania murów nośnych (konstrukcyjnych), więc dla tych murów podane jest tylko kryterium EI.
• Nie badano ścian z płytek SOLBET, czyli elementów o szerokości 60 i 80mm, ponieważ nie powinno się wykonywać z tych elementów ścian działowych ze względu na niespełniony warunek na smukłość ścian.

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy