Nadproża

prefabrykowane nadproże

Nadproża zbrojone z betonu komórkowego to łatwe w stosowaniu prefabrykaty, które znacznie przyspieszają prace murarskie. Przeznaczone są do wykonywania przesklepień otworów drzwiowych i okiennych, bez przygotowania szalunków, betonu i zbrojenia. Dzięki niewielkiej masie mogą być montowane ręcznie, bez konieczności stosowania ciężkiego sprzętu. Nadproża mają taką samą wysokość jak pozostałe elementy murowe SOLBET, co usprawnia przebieg prac.

Prawidłowy montaż nadproży ułatwia napis SOLBET oraz zaznaczone na nich minimalne długości podparcia.

 

nadproża zbrojone SOLBET

Nadproża SOLBET występują w kilku długościach. Maksymalna długość nadproży prefabrykowanych wynosi 230 cm, co umożliwia przykrycie nimi otworu o szerokości 180 cm. 

» Klasa gęstości: 650
» Wymiary: wysokość: 24 cm, długość: 140, 160, 200, 230 cm, szerokość: 12 cm, 18 cm.
TECHNIKA MUROWANIA:
» Nadproża układane obok siebie należy złączyć za pomocą zaprawy murarskiej. Wchodzi ona w skład systemu SOLBET.
» Należy wypełniać spoiny poziome.
» Należy wypełniać spoiny pionowe.

 

gotowe nadproża SOLBET

  Układając odpowiednio dobrane nadproża obok siebie można uzyskać szerokość odpowiadającą każdemu typowi ściany budowanej w systemie SOLBET

Aby uzyskać nadproże nad ścianami o grubości:
24 cm – należy zestawić dwa nadproża 12 cm,
30 cm – należy zestawić dwa nadproża 12 cm + 18 cm,
36 cm – należy zestawić dwa nadproża 18 cm + 18 cm lub trzy nadproża 12 cm,
42 cm – należy zestawić trzy nadproża 18 cm + 12 cm + 12 cm.

ułożenie nadproża w ścianie

 

Nazwa produktuWymiary [mm]Maksymalna szerokość przekrywanego otworu [cm]Długość podparcia [cm]Maksymalne równomierne obciążenie obliczeniowe [kN/mb]Liczba sztuk na palecieMasa  1 sztuki [kg]Typ palety
szerokość / wysokośćdługość
NS R30120 / 24014001002026,93237zwrotna
16001202013,943
20001502516,357
23001802513,965
180 / 24014001002032,22053
16001202017,062
20001502519,880
23001802517,092
NS R90 (nadproża o podwyższonej klasie odporności ogniowej)120 / 24014001002026,93235zwrotna
16001202013,940
20001502516,353
23001802513,961
180 / 24014001002032,22050
16001202017,058
20001502519,875
23001802517,086

UWAGA:
Jeśli nad nadprożem występuje wieniec żelbetowy oraz spełnione są wszystkie warunki dodatkowe, to nośność nadproża jest o 50 % większa.

Warunki dodatkowe, jakie muszą być spełnione, żeby przyjąć wyższą nośność nadproży:

  • odległość miedzy nadprożem a wieńcem nie może być większa niż połowa rozpiętości otworu przykrywanego przez nadproże
  • wieniec musi mieć, wymagane normą, minimalne pole przekroju betonu 0,025 m2
  • wieniec będzie wykonany z betonu o klasie minimum C 16/20 (B-20)
  • zbrojenie górne wieńca będzie wykonane z minimum dwóch prętów ø10 ze stali klasy minimum A-I St3S-b.

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy