Solbet Artykuły Organizacja budowy Izolacyjność akustyczna ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego

Izolacyjność akustyczna ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego

Jednym z siedmiu wymagań podstawowych, które powinny być zapewnione dla projektowanych i budowanych obiektów budowlanych jest ochrona przed hałasem i drganiami. Wpływa na nią m.in. izolacyjność akustyczna ścian.

Ochrona przed hałasem jest zagadnieniem złożonym i trudnym, niestety czasem też bagatelizowanym. W odniesieniu do przegród budowlanych, jakimi są ściany, izolacyjność akustyczna zależy nie tylko od materiałów budowlanych użytych do ich wykonania, ale zależy również od rozwiązań detali konstrukcyjnych i architektonicznych oraz jakości wykonawstwa.

Izolacyjność akustyczna 

Izolacyjność akustyczna materiałów związana jest z prawem masy. Im cięższy materiał budowlany, tym lepiej izoluje i tłumi dźwięki. Działa to na niekorzyść lekkich materiałów. Również dotyczy to betonu komórkowego, którego masa w praktyce waha się od 350 do 750 kg/m2. Należy zwrócić uwagę, że oprócz masy, niewielką, chociaż istotną kwestią, jest struktura materiału. Otóż okazuje się, że porowata struktura betonu komórkowego powoduje, że materiał ten w odniesieniu do izolacyjności akustycznej uzyskuje bonus 2-3 decybeli, polepszający izolacyjność akustyczną przegród budowlanych w stosunku do materiałów o tej samej masie,

Ściany z betonu komórkowego były badane w Zakładzie Akustyki Instytutu Techniki Budowlanej. Na podstawie badań laboratoryjnych oraz uzyskanych laboratoryjnie wskaźników izolacyjności akustycznej skorygowanych o 2 dB określono wartości projektowe wskaźników izolacyjności akustycznej RA1R oraz RA2R. Korekta wynosząca 2 dB jest zgodna z normą PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wartość ta jest określana współczynnikiem bezpieczeństwa akustycznego.

Tabela 1: Wartości projektowe wskaźników oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA1R oraz RA2R [dB] dla murów z bloczków SOLBET, w zależności od grubości ściany

klasa gęstości

wartości wskaźników RA1R i RA2R [dB] dla murów, w zależności od grubości ściany w mm

RA1R – ściana wewnętrzna

RA2R – ściana zewnętrzna
6012018024030036042060120180240300360420
400343841444647333538404244
5003136414446484930343740434545
6003338434648505132353942454747
7003540444850515233364144464848

Wskaźnik RA1R odnosi się do przegród wewnętrznych, ponieważ na jego podstawie oceniana jest izolacyjność przegrody w stosunku do hałasu bytowego, natomiast wskaźnik RA2R odnosi się do przegród zewnętrznych – na jego podstawie ocenia się izolacyjność przegrody w stosunku do hałasu niskoczęstotliwościowego, pochodzącego od komunikacji drogowej w mieście.

W celu obliczenia wskaźników oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej R’A1 i R’A2 należy wykonać przeliczeń zgodnie z normą PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych oraz PN-B-02151-3:1999.

Praktyczny aspekt wykorzystania betonu komórkowego do budowy ścian o odpowiedniej izolacyjności akustycznej

Porównując projektowane wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej z wymaganiami zawartymi w normie PN-B-02151-3:1999, można zauważyć, że ściany zewnętrzne wykonane z betonu komórkowego spełniają te wymagania bez problemu. Izolacyjność akustyczna ścian zewnętrznych zdeterminowana jest przez okna, które stanowią akustycznie najsłabszy, pod względem akustycznym element przegrody.

Tabela 2: Wymagana wypadkowa izolacyjność akustyczna przegród zewnętrznych z oknami (wybór na podstawie normy PN-B-02151-3:1999)

Miarodajny poziom dźwięku A hałasu zew­nętrznego, dB

Minimalne wartości wskaźnika R’A1 (R’A2) przegród zewnętrznych z oknami w podstawowych pomieszczeniach1) w budynkach o różnym przeznaczeniu, dB

dzieńnoc2)budynek mieszkalnyhotelszpitalszkołabudynek administracyjnykawiarnia, restauracja, sklep
do 45do 35202020202020
46-5036-40202023202020
51-5541-452320-233)232320-235)20
56-6046-502320-233)282320-235)20
61-6551-552823-283)332823-285)20
66-7056-603328-333)383328-335)23
71-7561-653833-38)4)4)33-385)28

1) jako podstawowe pomieszczenie przyjęto: pokoje w budynkach mieszkalnych, hote­lowych, sale szkolne, pomieszczenia do pracy umysłowej w budynkach biurowych,
2) poziom hałasu występującego w nocy uwzględnia się przy ustalaniu wymaganej wypadkowej izolacyjności akustycznej ścian zewnętrznych w budynkach mieszkalnych, hotelach, szpitalach itp.,
3) większe wartości – w hotelach wyższych kategorii,
4) przy tak niekorzystnej lokalizacji wymagania należy ustalać indywidualnie,
5) większe wartości w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy wymagającej dużej koncentracji uwagi.

Natomiast dla przegród wewnętrznych należy zadbać o to, by konstrukcja ściany była właściwa zaprojektowana. Jeśli ściana ma być np. pomiędzy segmentami budynku szeregowego sąsiadującymi między sobą, to powinna to być ściana podwójna. Najlepiej, gdyby to była ściana posadowiona na oddylatowanych fundamentach. Ściany nośne i działowe z betonu komórkowego w obrębie jednego mieszkania spełniają te wymagania.

Konstruując przegrody należy zadbać o właściwe zaprojektowanie oraz staranne wykonanie węzłów, czyli połączeń pomiędzy ścianami oraz ścianami a stropem.

Tabela 3: Wymagana izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych w budynkach (wybór na podstawie normy PN-B-02151-3:1999)

Przeznaczenie budynkuRodzaj przegrody wewnętrznej (dotyczy części ścian bez drzwi)Wymagania, dB min. R’A1 lub DnT,A1
Budynki mieszkalne wielorodzinneściana międzymieszkaniowa50
ściana między mieszaniem a pomieszczeniami komunikacji ogólnej (klatki schodowe, korytarze)50
ściana między mieszkaniem a po-mieszczeniem technicznym55-571)
ściany działowe w obrębie mieszkania30-352)
Budynki jednorodzinne o zabudowie bliźniaczej i szeregowejściana międzymieszkaniowa (ściana między budynkami)52-553)
Hotele wyższych kategorii4)ściana między pokojami hotelowymi50
ściana między pokojem a korytarzem45
Domy studenckie, internaty, hotele niższych kategorii, domy wczasoweściana między pokojami hotelowymi45
ściana między pokojem a korytarzem45
Szkoły4)ściana między salami lekcyjnymi45
ściana między salą lekcyjną a korytarzem40
Budynki biurowe4)ściana między pokojami35-505)

1) należy przyjmować w zależności od rodzaju (hałaśliwości) pomieszczenia technicznego,
2) większa wartość dotyczy ściany oddzielającej pokój od pomieszczenia sanitarnego,
3) mniejsza wartość wskaźnika – minimalna, większa – zalecana,
4) w normie podano znacznie szerszy zakres wymagań,
5) należy przyjmować w zależności od funkcji przylegających do siebie pomieszczeń.

Literatura:

Analiza dotychczasowych wyników badań izolacyjności akustycznej ustrojów budowlanych z elementów z betonu komórkowego. ZAKŁAD AKUSTYKI – INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ; PRACOWNIA TECHNOLOGICZNA NP  – COBRPB  „CEBET” Zespół autorski: prof. dr hab. inż. Barbara Szudrowicz, prof. doc. dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek, dr inż. Piotr Gębarowski;, mgr inż. Tomasz Rybarczyk

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem a budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych) jest współczynnikiem bezpieczeństwa akustycznego

 

 


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy