Solbet Artykuły Budowa w systemie SOLBET Zaprawy tynkarskie SOLBET – estetyczne wykończenie

Zaprawy tynkarskie SOLBET – estetyczne wykończenie

Zaprawa tynkarska to warstwa ochronna z zaprawy lub gipsu, która ma za zadanie zabezpieczać powierzchnie przed niepożądanymi działaniami czynników atmosferycznych (tynki zewnętrzne) oraz innych szkodliwych składników, np. parą wodną, ogniem. Firma SOLBET ma szeroką ofertę tynków zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, dzięki czemu każdy inwestor będzie mógł wybrać odpowiedni dla siebie.  

Ze względu na miejsce zastosowania, tynki można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Natomiast biorąc pod uwagę techniki wykonania wyróżnia się tynki zwykłe, szlachetne, ozdobne oraz specjalne. W zależności od wybranego produkty zaprawa tynkarska może służyć do nanoszenia ręcznego lub maszynowego.

OBRZUTKA TYNKARSKA 5.0 SOLBET

ZAPRAWA

Zaprawa OBRZUTKA TYNKARSKA 5.0 SOLBET przeznaczona jest do wykonywania tradycyjnego podkładu poprawiającego przyczepność tynku do podłoża, tzw. szprycu, metodą mechaniczną. Szczególnie polecana jako podkład do tynków maszynowych cementowo-wapiennych SOLBET lub innych producentów. Zaprawę można również nakładać ręcznie. Obrzutka tynkarska SOLBET może być stosowana na wszystkie mineralne, nośne podłoża, takie jak cegły i pustaki ceramiczne, silikaty, bloczki z betonu komórkowego, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji obniżających przyczepność, takich jak tłuszcze, bitumy i pyły. Zaprawę należy narzucać równomiernie na całe podłoże przewidziane do obrobienia w ciągu jednego cyklu roboczego. Dalsze prace tynkarskie można wykonywać po stwardnieniu obrzutki i jej skropieniu wodą, nie wcześniej jednak niż po 24 godzinach. Świeżo nałożoną zaprawę należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak silny wiatr, deszcz, mróz. Podczas wysychania obrzutki w pomieszczeniach, należy zapewnić dobrą wentylację, ale unikać przeciągów i zbyt szybkiego wysychania zaprawy. W razie potrzeby przy wysokich temperaturach, zaprawę należy co jakiś czas zwilżyć czystą wodą.

ZAPRAWA TYNKARSKA CEMENTOWO-WAPIENNA SOLBET 5.1

ZAPRAWA

ZAPRAWA TYNKARSKA CEMENTOWO-WAPIENNA SOLBET 5.1 przeznaczona jest do wykonywania tradycyjnych tynków, jedno- lub wielowarstwowych w kategorii od 0 do III wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zaprawa może również być stosowana jako podłoże pod gładzie gipsowe, wapienne lub cementowe i pod tynki szlachetne, na wszystkie mineralne, nośne podłoża ceramiczne, silikatowe, z bloczków z betonu komórkowego, betonowe, stare i mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji obniżających przyczepność, takich jak tłuszcze, bitumy i pyły. Przygotowaną Zaprawę Tynkarską SOLBET nakłada się jako tynk dwuwarstwowy. Na wstępie należy wykonać obrzutkę. Po jej związaniu, ale przed stwardnieniem należy wykonać narzut wierzchni. Zaprawę narzuca się równomiernie kielnią, a nadmiar należy zbierać pacą drewnianą lub styropianową. Świeży tynk nadaje się do wyrównania za pomocą łaty. Zacieranie wykonuje się najczęściej po nałożeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadającej grubości kruszywa. Tynku nie należy zacierać w przypadku, gdy stanowi on bazę pod okładziny ceramiczne. Gdy na tynku ma być wykonana gładź gipsowa, to należy go zatrzeć pacą styropianową. Tynki zewnętrzne należy chronić przed szybkim wysychaniem przez zraszanie wodą. Podczas wysychania tynków wewnętrznych należy w pomieszczeniach zapewnić dobrą wentylację.

ZAPRAWA TYNK MASZYNOWY CEMENTOWO-WAPIENNY WEWNĘTRZNY 5.2 SOLBET

ZAPRAWA

ZAPRAWA TYNK MASZYNOWY CEMENTOWO-WAPIENNY WEWNĘTRZNY 5.2 SOLBET przeznaczona jest do wykonywania tradycyjnych tynków wewnętrznych, jedno- lub wielowarstwowych w kategorii od 0 do III metodą maszynową. Zaprawa może również zostać użyta jako podłoże pod gładzie gipsowe, wapienne lub cementowe i pod tynki szlachetne. Produkt może być również nakładany ręcznie. Zaprawa Tynk maszynowy cementowo-wapienny wewnętrzny SOLBET przeznaczona jest na wszystkie mineralne, nośne podłoża ceramiczne, wapienno-piaskowe, z bloczków z betonu komórkowego, betonowe, stare i mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji obniżających przyczepność, takich jak tłuszcze, bitumy i pyły. Tynk wykonuje się za pomocą agregatu tynkarskiego. Narzucony należy ściągać łatą. Po wstępnym związaniu tynk należy zatrzeć pacą styropianową po uprzednim zroszeniu go wodą. Tynkowane pomieszczenia należy wietrzyć. Nie dopuszczać do zbyt szybkiego wysychania tynku (przeciągi, miejscowe nagrzewanie). W razie potrzeby przy wysokich temperaturach należy co jakiś czas tynk zwilżyć wodą.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy