Solbet Artykuły Organizacja budowy Ubezpieczenie domu w budowie

Ubezpieczenie domu w budowie

Ubezpieczenie domu w budowie to krok, na jaki decyduje się coraz więcej inwestorów w Polsce. Daje ono gwarancję ochrony naszego mienia podczas prowadzenia prac budowlanych. Polisa ubezpieczenia domu w trakcie budowy jest również często koniecznością – wymagają jej banki jako zabezpieczenia kredytu bankowego udzielanego na budowę domu.

Zakres ochrony, jaki oferuje ubezpieczenie domu w budowie zależy od naszych potrzeb i obejmuje bardzo szeroki wachlarz, poczynając od szkód spowodowanych żywiołami takimi jak powodzie, huragany, przez kradzieże, po szkody wywołane działalnością ekip budowlanych. Dzięki opcjom dodatkowym pakiet ubezpieczenia można rozszerzać. Podejmowanie decyzji o ubezpieczeniu domu jest spowodowane również świadomością inwestorów dotyczącą konsekwencji, jakie niosą za sobą powstałe szkody. Często są znacznie bardziej dotkliwe niż w budynkach już zamieszkałych, co może być wynikiem choćby naszej sporadycznej obecności na budowie. Warto więc szczególnie ubezpieczyć budowę, na której nie bywamy regularnie – w trakcie kilkudniowej nieobecności mogą bowiem powstać bardzo duże szkody materialne, których nie będziemy świadomi.

Przedmiot ubezpieczenia

Podczas prowadzenia budowy domu jednorodzinnego za przedmiot ubezpieczenia ubezpieczyciele uznają budynek mieszkalny, będący w trakcie budowy razem ze stałymi elementami. W jego skład wchodzą m.in. ściany zewnętrzne i wewnętrzne, tynki zewnętrzne i wewnętrzne, stropy, izolacje (cieplna, przeciwwilgociowa, przeciwdźwiękowa itd.), schody, tarasy, balkony, balustrady, dachy, instalacje (elektryczna, gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna). Może być to również budynek gospodarczy lub ogrodzenie, a także obiekty architektury, takie jak wiata, garaż wolno stojący, a także obiekty tymczasowe obecne na budowie podczas trwania prac. Przedmiotem ubezpieczenia może być także obecne na budowie mienie ruchome, np. zgromadzone tam materiały budowlane. Ubezpieczeniem mogą zostać również objęte prace geodezyjne, czy przygotowanie placu budowy. Osoba, która chce ubezpieczyć budowę musi posiadać do niej odpowiedni tytuł prawny.

Zakres polisy ubezpieczeniowej

Zwróćmy uwagę na zakres przedmiotu ubezpieczenia, który określa, jakie ryzyko jest nimi objęte. Ubezpieczenie domu w budowie dotyczy głównie zdarzeń losowych, m.in. pożar, zalanie, powódź, huragan gradobicie, eksplozja, obsuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, a nawet uderzenie statku powietrznego. Standardowy zakresie nie obejmuje ryzyka kradzieży materiałów budowlanych, sprzętów, czy elementów składowych nieruchomości. Jeśli chcemy rozszerzyć polisę o ryzyko kradzieży, jest to możliwe, ale wiąże się z podwyższeniem składki. By skorzystać z ubezpieczenia przed zagrożeniem kradzieżą materiałów budowlanych oraz elementów składowych, obiekt musi spełniać odpowiednie warunki, np. musi mieć wstawione okna i drzwi antywłamaniowe. Zakres polisy podstawowej może zostać rozszerzony również o szkody powstałe w wyniku błędów i niedbałości w sztuce budowlanej. Do polisy dla domu można dołączyć także ubezpieczenie NNW, z którego będzie mógł skorzystać zarówno właściciel nieruchomości, jak i wykonawca budowy w przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Wykupując ubezpieczenie domu w budowie przyjrzyjmy się Ogólnym Warunkom Ubezpieczenia, które definiują przedmiot ubezpieczenia. Od ich brzmienia zależy, czy dane zdarzenie jest objęte ochroną, czy też nie – nazwa nie zawsze oznacza to samo. Ważna jest także wysokość sumy ubezpieczenia. Zazwyczaj odpowiada ona wysokości kosztów, które zostały poniesione na budowę. Dlatego konieczne jest gromadzenie faktur za roboty budowlane i materiały. W przypadku gospodarczej metody budowania podstawą są wyceny rzeczoznawcy budowlanego.

Zwróćmy także uwagę na zapisy mówiące o wyłączeniach odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Mogą to być m.in. szkody spowodowane z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ubezpieczonego. Znaczenie ma także koszt za ubezpieczenie domu w budowie. Wpływ na cenę ma lokalizacja, standard, wielkości nieruchomości oraz ceny za metr kwadratowy. Na niższe kwoty ubezpieczenia mogą liczyć klienci, których nieruchomość jest dobrze zabezpieczona. Zazwyczaj sumę ubezpieczenia określa się jako planowaną wartość inwestycji. W ocenie ofert firm ubezpieczeniowych, pomocne będą porównywarki ubezpieczeń obecne na wielu stronach internetowych.

Ubezpieczenie domu w budowie zawieramy zazwyczaj na rok, ważny jest jednak dzień zakończenia umowy – może to być dzień zakończenia prac budowlanych, a w innym towarzystwie data otrzymania pozwolenia  na użytkowanie budynku.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy