Solbet Artykuły VII Konferencja „SPB 2022”
VII Konferencja SPB - debata "Zrównoważone budownictwo"
VII Konferencja SPB - sesja przedpołudniowa, prowadzenie Łukasz Małecki, Krzysztof Janczura
VII Konferencja SPB - sesja rozpoczęcia
VII Konferencja SPB - laureaci Grand Prix w konkursie dla studentów (fot. Marek Antoszkiewicz)
VII Konferencja SPB - uroczysta kolacja i występ Stanisława Soyki z zespołem (fot. Marek Antoszkiewicz)
VII Konferencja SPB - uroczysta kolacja i występ Stanisława Soyki z zespołem (fot. Marek Antoszkiewicz)

VII Konferencja „SPB 2022”

W dniach 11-12 października 2022 r. w Serocku pod Warszawą odbyła się konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Producentów Betonów. To już siódma edycja tego wydarzenia. Cykliczne spotkania organizowane są przy współudziale uczelni wyższych, instytutów naukowo-badawczych oraz stowarzyszeń branżowych i firm partnerskich. Cieszą się ugruntowanym uznaniem w środowisku budowlanym i przyciągają licznych uczestników reprezentujących związane z nim branże.

Podobnie jak poprzednie, VII Konferencja SPB dotyczyła zagadnień związanych z prefabrykacją betonową oraz autoklawizowanym betonem komórkowym (ABK). Podczas dwudniowego spotkania odbyło się 12 referatów i dwa fora dyskusyjne: „Współczesna budowa” oraz „Zrównoważone budownictwo”. Zarówno autorzy prezentacji, jak i paneliści, starali się podkreślać pozytywne zmiany, jakie na przestrzeni ostatnich lat dają się zauważyć w kierunkach rozwoju budownictwa i przemysłu betonowego, skutkujące nie tylko wysoką jakością wyrobów, ale też zaawansowanymi działaniami prośrodowiskowymi. Tematyka referatów i dyskusji panelowych obejmowała możliwości projektowe i ściśle z nimi powiązany rozwój BIM, zaawansowane procesy produkcyjne i praktyczne wykorzystanie prefabrykacji betonowej oraz ABK.

Pomiędzy referatami miała również miejsce prezentacja zespołu studentów z Politechniki Warszawskiej, którzy zostali uhonorowani nagrodą Grand Prix w konkursie organizowanym wspólnie z „Builder”: „Dwa oblicza jedna przyszłość betonu komórkowego i prefabrykacji betonowej – Akademik marzeń”.

Motywem przewodnim spotkania była idea zrównoważonego procesu budowlanego i związana z tym konieczność zaangażowania całej branży, na wszystkich płaszczyznach procesów budowlanych, w procesy technologiczne umożliwiające redukcję śladu węglowego w pełnym cyklu życia produktu oraz w inicjatywy wspierające troskę o klimat i środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem kreowania świadomości społecznej w tym zakresie.

Relacja z konferencji oraz  prezentacje do wglądu na stronie s-p-b.pl.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy