Solbet Artykuły Trendy w budownictwie Usytuowanie domu energooszczędnego na posesji

Usytuowanie domu energooszczędnego na posesji

Usytuowanie domu energooszczędnego na działce ma znaczący wpływ na to, czy faktycznie zrealizuje on w pełni swój ekonomiczny program. Warunki panujące na posesji mogą bowiem sprawić, że o uzyskanie oszczędności będzie bardzo trudno.

Ekonomiczne rozwiązanie, jakim jest dom energooszczędny to dobry wybór, gdy planujemy budować w sposób nowoczesny. Jednak nawet najdoskonalszy projekt i wykonanie to nie wszystko. Aby budynek osiągnął wysoką efektywność energetyczną, konieczne jest również zapewnienie mu odpowiednich warunków zewnętrznych, na które możemy mieć wpływ, wybierając przemyślaną lokalizację oraz kupując posesję spełniającą szereg uwarunkowań.

Usytuowanie domu energooszczędnego a dostęp światła

Słońce to naturalne źródło darmowej energii, o które oparta jest ekonomia domów energooszczędnych. Ekspozycja bryły w stosunku do padania promieni światła dziennego ma zasadnicze znaczenie dla doświetlenia wnętrza oraz jego ogrzewania. Jednak nawet dobrze zaprojektowane, odpowiednie przeszklenia, nastawione na przenikanie do wnętrza energii słonecznej nie będą pełnić swojej roli, jeśli usytuowanie domu energooszczędnego względem stron świata nie jest prawidłowe. Najdłuższa z elewacji, wyposażona w największą liczbę okien, powinna być zlokalizowana od południa lub południowego-zachodu. Jednak konieczny jest zapewniony dostęp słońca przez co najmniej 6 godzin dziennie w sezonie grzewczym. Dlatego istotne będzie również otoczenie posesji, jej zagospodarowanie i naturalne warunki przestrzenne. Elewacja budynku nie może być przysłonięta przez zacieniającą zieleń, wzniesienia terenu oraz sąsiadującą zabudowę. Jeśli od strony południowej istnieją nieruchomości lub np. starodrzew blokujący dopływ światła dziennego, nasza posesja powinna mieć na tyle dużą powierzchnię, aby można było znaleźć odpowiednie miejsce dla posadowienia budynku zaprojektowanego jako dom energooszczędny.

Teren pod dom energooszczędny

Uwarunkowania klimatyczne, które są charakterystyczne dla danego regionu, mają niebagatelny wpływ na korzyści energetyczne budynku. Przed budową koniecznie zatem należy brać pod uwagę topografię, specyfikę pogodową, termiczną, w tym najczęstsze kierunki wiatrów. Pozwoli nam to wybrać najkorzystniejsze usytuowanie domu energooszczędnego. Zakładając, że najlepszym miejscem dla budynku jest północny fragment działki, należy sprawdzić, pod jakim kątem padać tam będą promienie słoneczne.

Najlepsze usytuowanie domu energooszczędnego według specjalistów to posesja zlokalizowana na zboczu południowym w terenie pagórkowatym lub górzystym. Takie ukształtowanie terenu pozwoli na najlepsze nasłonecznienie i osłoni dom przed zimnymi północnymi wiatrami. Najbardziej optymalne operowanie słońca uzyskuje w lecie zbocze o nachyleniu ok. 24o, zimą ok. 80o. Działki na terenie płaskim będą dla zysku energetycznego potrzebowały odpowiednio większej powierzchni.

Dom energooszczędny a przyroda

Odpowiednia rzeźba terenu oraz krajobraz wokół budynku tworzy mikroklimat termiczny, specyficzny dla danego miejsca. Dom energooszczędny powinien być dobrze wpisany w krajobraz, ale też zagospodarowanie samej działki musi zostać dobrze przemyślane. Tak jak nasyp ziemi i wysokie drzewa mogą chronić przed chłodem, tak według potwierdzonych badań tafla jeziora, basenu czy innego zbiornika wodnego, położona poniżej zbudowanego na skarpie domu, pozwoli na oddawanie kumulowanej przez wodę energii.

Z drugiej strony możemy tak zaplanować rozmieszczenie zieleni czy małej architektury na posesji, że stworzą one osłonę przed zimnymi wiatrami. Oprócz budowania zacisza, gęste nasadzenia i roślinność pozwalają na stworzenie poduszki powietrznej wokół budynku, stającej się buforem cieplnym. Jednak projekt zieleni powinien umożliwiać swobodny przepływ powietrza. W przeciwnym razie murom zagraża zawilgocenie i dom energooszczędny w konsekwencji będzie narażony na zwiększone straty ciepła.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy