Solbet Artykuły Budowa w systemie SOLBET Elementy murowe systemu SOLBET Perfekt

Elementy murowe systemu SOLBET Perfekt

Materiały murowe z betonu komórkowego, które tworzą system SOLBET Perfekt dostępne są w różnych szerokościach i klasach gęstości, w zależności od rodzaju ściany. 

Długość i wysokość wszystkich bloczków oraz płytek jest taka sama i wynosi odpowiednio 59 i 24 cm. Ułatwia to projektowanie budynku i wykonanie prac budowlanych. Odpowiednio dobrane bloczki, płytki, kształtki i nadproża SOLBET pozwalają wznosić ściany w każdej technologii.

Bloczki SOLBET Ideal

Z uwagi na dobrą izolacyjność termiczną bloczki SOLBET Ideal stosuje się najczęściej podczas budowy ścian jednowarstwowych. Dostępne są w jednej klasie gęstości i szerokości. Bloczki te mają powierzchnie boczne wyprofilowane na pióra i wpusty. Uchwyty montażowe ułatwiają przenoszenie materiału.

Elementy

Cechy szczególne:

 • wymiary:
  – wysokość 24 cm,
  – długość 59 cm,
  – szerokość 42 cm,
 • klasy gęstości: 350,
 • profilowanie: typu P+W (pióra i wpusty) z uchwytami montażowymi (U)

Technika murowania:

 • do wykonywania przy zastosowaniu zaprawy do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej,
 • należy wypełniać spoiny poziome,
 • Bez wypełniania spoin pionowych,
 • w przypadku gdy nie ma połączenia na pióra i wpusty (np. bloczki docięte lub bloczki w narożach) należy wypełnić spoinę pionową.

Bloczki SOLBET Optimal

Cechy szczególne:

 • wymiary:
  – wysokość 24 cm,
  – długość 59 cm,
  – szerokość: 10, 12, 18, 24, 30, 36 cm,
 • klasy gęstości: 400, 500, 600, 700,
 • profilowanie: typu P+W (pióra i wpusty) z uchwytami montażowymi (U), typu W (wpusty) z uchwytami montażowymi (U).

Bloczki przeznaczone do wznoszenia ścian warstwowych i działowych. Dostępne są w różnych szerokościach i klasach gęstości. Różnią się także profilowaniem powierzchni bocznych, co wpływa na technikę wykonania ścian.Elementy

WERSJA P+W Z UCHWYTEM

Technika murowania:

 • do wykonywania przy zastosowaniu zapraw do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej,
 • należy wypełniać spoiny poziome,
 • bez wypełniania spoin pionowych,
 • w przypadku gdy nie ma połączenia na pióra i wpusty (np. bloczki docięte, lub bloczki w narożach) należy wypełnić spoinę pionową.

WERSJA W Z UCHWYTEMElementy

Technika murowania:

 • do wykonywania przy zastosowaniu zapraw do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej,
 • należy wypełniać spoiny poziome,
 • należy wypełnić spoiny pionowe.

Kształtki U SOLBET Perfekt

Elementy stosowane m.in. przy wykonywaniu żelbetowych belek zbrojonych i nadproży. Zróżnicowana szerokość elementów pozwala dopasować je do szerokości bloczków wykorzystywanych przy budowie ścian.

Elementy

Cechy szczególne:

 • wymiary:
  – wysokość 24 cm,
  – długość 50 cm,
  – szerokość: 24, 30, 36, 42 cm,
 • klasy gęstości: 400 i 600.

Technika murowania:

 • do wykonywania przy zastosowaniu zapraw do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej,
 • należy wypełniać spoiny poziome,
 • należy wypełniać spoiny pionowe,
 • uwaga: wymagane podparcie montażowe na czas wiązania betonu.

Elementy

Gotowe nadproża zbrojone SOLBET

Gotowe prefabrykowane elementy ze zbrojonego betonu komórkowego przeznaczone do wykonywania przesklepień otworów okiennych i drzwiowych. Zróżnicowana długość pozwala dopasować element do szerokości otworu.

Cechy szczególne:

 • klasy gęstości: 650,
 • wymiary:

Elementy

Technika murowania:

 • nadproża układane obok siebie należy skleić za pomocą zaprawy,
 • należy wypełniać spoiny poziome,
 • należy wypełniać spoiny pionowe,
 • by uzyskać nadproże nad ścianami:
  – 24 cm należy zestawić dwa nadproża 12 cm,
  – 30 cm należy zestawić dwa nadproża 12 cm + 18 cm,
  – 36 cm należy zestawić dwa nadproża 18 cm + 18 cm lub trzy nadproża 12 cm,
  – 42 cm należy zestawić trzy nadproża 18 cm + 12 cm + 12 cm.

Zestawienie materiałów murowych SOLBET Perfekt


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy