Solbet Artykuły Ile ważą ściany działowe z betonu komórkowego?
Ściany działowe z betonu komórkowego są lekkie (fot. SOLBET)

Ile ważą ściany działowe z betonu komórkowego?

Ciężar przegrody działowej istotny jest na poddaszu albo piętrze domu, przy obliczaniu nośności stropu. Trzeba zawczasu przewidzieć w jego konstrukcji ewentualne wzmocnienia, choć pod ściany z betonu komórkowego często nie są one potrzebne.

Bloczki z ABK to lekki materiał murowy. Te przeznaczone na tzw. działówki najczęściej są odmiany 600 lub 700, czyli – upraszczając – ważą odpowiednio 600 lub 700 kg/m3 (odmiana oznacza średnią gęstość w stanie suchym). Z kolei najpopularniejsza szerokość takich elementów to 12 cm. Zatem ściana o wysokości 2,8 m będzie dla stropu obciążeniem rzędu:

  • 2,8 m x 0,12 m x 600 kg/m3 = 202 kg/m
  • 2,8 m x 0,12 m x 700 kg/m3 = 235 kg/m

A co z zaprawą? Pod pierwszą warstwą bloczków układa się tradycyjną zaprawę cementową lub cementowo-wapienną grubości 1,5 cm. Później kolejne warstwy muruje się na spoiny cienkowarstwowe (1-3 mm). Przy tych założeniach, dla tej skali obciążeń, ciężar zaprawy można uznać za pomijalny w obliczeniach.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy