Artykuły

Jakie są zalety i właściwości betonu komórkowego? Jak murować z bloczków z betonu komórkowego? Jak zbudować energooszczędny dom? 

Politechnika Śląska w Gliwicach

68. Krynicka Konferencja Naukowa

W Gliwicach, na Politechnice Śląskiej w dniach 24 – 28 września 2023 odbyła się 68. Krynicka Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB. Konferencje krynickie mają już kilkudziesięcioletnią historię i gromadzą wielu specjalistów w dziedzinie budownictwa. Tradycyjnie konferencja składała się z dwóch części problemowej i ogólnej. Część problemowa dotyczyła wyzwań budownictwa na terenach górniczych, pogórniczych i zdegradowanych. Wygłoszono 101 referatów z zakresu budownictwa hydrotechnicznego, budownictwa ogólnego, fizyki budowli, geotechniki, inżynierii przedsięwzięć budowlanych, inżynierii komunikacyjnej i [...]

7ICAAC

7 Międzynarodowa Konferencja na temat autoklawizowanego betonu komórkowego (7ICAAC)

W dniach 6-8 września 2023 r. w Pradze w Czechach odbyła się już siódma Międzynarodowa Konferencja na temat autoklawizowanego betonu komórkowego. Rok 2023 jest szczególny dla betonu komórkowego, gdyż wiąże się z nim 100- lecie jego istnienia, co najlepiej świadczy o trwałości i tradycji stosowania tego materiału. Konferencja zgromadziła mnóstwo międzynarodowych ekspertów z instytutów naukowych, badań, przemysłu i stowarzyszeń. Przygotowano 69 referatów z czego aż 14 autorem lub współautorem byli przedstawiciele firmy SOLBET. Naukowcy z Politechniki Śląskiej w Gliwicach przygotowali [...]

Solbet edukuje młodzież

Za nami kolejne szkolenia dla uczniów ze szkół branżowych i techników o kierunku budowlanym. Celem szkoleń było umożliwienie młodzieży zapoznania się z nowoczesnym systemem budowania z betonu komórkowego oraz technikami wykonania muru w systemie. Szkolenia były podzielone na dwie części teoretyczną i praktyczną. Podczas części teoretycznej zostały omówione właściwości betonu komórkowego, elementy systemu. Na konkretnych przykładach pokazano możliwości zastosowania Systemu SOLBET. Część praktyczna obejmowała wykonanie 3 różnych modeli ścian. Podczas murowania uwzględniono wszystkie aspekty prawidłowego wykonawstwa: naroża muru, prawidłowe [...]

Szkoła Budowania Murator

Na stronie Muratora jest już dostępna kolejna lekcyjna – rozmowa z cyklu Szkoła Budowania. Szkoła Budowania – jest to uniwersalny poradnik o budowie wymarzonego domu. Partnerem cyklu jest również firma SOLBET. Lekcje prowadzą Redaktor Naczelny miesięcznika Murator Piotr Laskowski, architektka Muratora Agnieszka Kupść. Jednym z ekspertów jest nasz product manager, architekt i inżynier budownictwa Tomasz Rybarczyk. Eksperci opowiadają na pytania dotyczące wszystkich zagadnień zawiązanych z projektowaniem i budowaniem oraz tłumaczą, jak przejść krok po kroku przez najważniejsze etapy budowy. [...]

SOLBET na XXXVII WPPK 2023

Mariaż współczesnych konstrukcji murowych z betonem jest nieunikniony. Dlatego szkolimy się z konstrukcji betonowych i żelbetowych na Warsztatach Pracy Projektanta Konstrukcji. Tegoroczne warsztaty odbywają się w dniach 28-31 marca w Wiśle i to już jest 37 edycja warsztatów. Jak podkreślają organizatorzy problematyka wykładów w pełni odpowiada kryteriom zawodowego szkolenia specjalistycznego i spełnia oczekiwania członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w zakresie stałego i cyklicznego dokształcania. Organizatorem cyklu warsztatów jest Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Gliwice, przy współpracy Oddziałów [...]

SOLBET na konferencji szkoleniowej w Łodzi

23.02.2023. odbyło się seminarium szkoleniowe w Łodzi. Seminarium było skierowane do architektów, architektów wnętrz i konstruktorów. W ramach seminarium omawiane były tematy związane z technicznymi wskazówkami realizowania projektów i zamierzeń budowlanych w zakresie architektury i konstrukcji budynków. Tym razem mieliśmy praktyczne porady projektowe dla projektantów, którzy projektują w systemie z betonu komórkowego. Do zobaczenia na kolejnych seminariach.

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy