Solbet Artykuły Zamieszkanie w nowo wybudowanym domu – pozostałe formalności o których warto pamiętać

Zamieszkanie w nowo wybudowanym domu – pozostałe formalności o których warto pamiętać

Zakończenie budowy, jak i jej rozpoczęcie, wymaga zatroszczenia się o odpowiednie formalności budowlane. Przy rozpoczęciu użytkowania ważne jest np. nadanie budynkowi numeru porządkowego. O co jeszcze powinniśmy zadbać, planując zamieszkanie w nowo wybudowanym domu?

Nadanie numeru porządkowego

Numer porządkowy budynku możemy uzyskać już na etapie planowania lub w trakcie budowy. Jeśli nie postaraliśmy się o niego wcześniej trzeba go ustalić zanim rozpoczniemy użytkowanie budynku, abyśmy mogli w nim legalnie zamieszkać. Wniosek o numer wraz z wymaganymi dokumentami, jakie trzeba załączyć, składamy we właściwym urzędzie miasta lub gminy, na terenie której znajduje się budynek. Jednak zanim złożymy dokumenty, dowiedzmy się w naszym urzędzie, jakie ma wymagania – mogą się one różnić w zależności od regionu. Najczęściej do wniosku należy dołączyć:

  • kopię decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie budynku lub kopię zawiadomienia o zakończeniu budowy,
  • kopię projektu zagospodarowania terenu dla budynków w budowie lub prognozowanych do wybudowania.

O fakcie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym zostaniemy poinformowani pisemnie. Przepisy nie informują w jakim terminie urząd wyda zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego budynku. W praktyce wynosi to 30 dni od złożenia wniosku. Tabliczkę z numerem domu musimy powiesić w widocznym miejscu np. na ogrodzeniu lub budynku w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru. Należy ja zakupić na swój koszt, a przed jej zamówieniem warto się dowiedzieć, czy samorząd terytorialny nie wprowadził obowiązku umieszczania na tabliczce dodatkowych informacji jak np. nazwy miejscowości, osiedla. Jeżeli nasz dom położony jest w głębi nieruchomości, odgrodzonej od ulicy, tabliczkę z numerem umieszczamy również na ogrodzeniu. Gdy na jednej nieruchomości znajduje się kilka budynków, wówczas nieruchomość ma jeden numer, a poszczególnym budynkom przyznaje się dodatkowe oznaczenia – wielkie litery alfabetu łacińskiego, z wyłączeniem polskich liter, np. 18B. W przypadku gdy budynek został podzielony na dwie nieruchomości (np. rodzice oddali całkowicie część budynku dzieciom), wprowadza się do istniejącej numeracji dodatkowe oznaczenie dla nowo powstałej nieruchomości dodatkowe oznaczenie – dodaje się do istniejącego budynku mała literę łacińską, np. 18b.
Gdy na naszej działce oprócz domu jednorodzinnego znajduje się także budynek gospodarczy nie ma konieczności nadawania mu oddzielnego numeru porządkowego. Oczywiście jest to możliwe na nasz wniosek – jeśli np. w budynku prowadzimy działalność gospodarczą.

WPISANIE NIERUCHOMOŚCI DO KSIĘGI WIECZYSTEJ NA ZAKOŃCZENIE BUDOWY

W przypadku zakończenia budowy domu na działce, której jesteś właścicielem, możemy, ale nie musimy dokonać wpisu do księgi wieczystej domu jednorodzinnego. Jeśli budynek stanowi własność odrębną od gruntu – masz prawo użytkowania wieczystego – ujawnienie budynku w księdze wieczystej jest konieczne. Najlepiej jest to zrobić jak najszybciej, ponieważ czas oczekiwania na wpis może się wydłużyć. Wniosek o założenie księgi wieczystej składa uprawniona osoba do Sądu Rejonowego w wydziale wieczystoksięgowym. Do wniosku należy załączyć wymagane dokumenty:

  • wypełniony pismem drukowanym formularz KW- WPIS (można go pobrać w siedzibie sądu lub z oficjalnych stron urzędowych),
  • dokumenty stanowiące podstawę do wpisu: akty notarialne, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe,
  • potwierdzenie zapłaty za wpis do księgi wieczystej.

Sąd, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, wydaje postanowienie o założeniu księgi wieczystej. Wszystkie zainteresowane osoby oraz właściwy organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków zostają o tym powiadomieni. Do zawiadomienia dołączony jest odpis postanowienia o założeniu księgi wieczystej. Posiadając numer księgi wieczystej możesz znaleźć księgę, dla swojej nieruchomości na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekw.ms.gov.pl/.

WNIOSEK O ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

Aby zameldować się w nowym domu potrzebne jest przedstawienie tytułu do lokalu, w którym zamierzamy przebywać. W przypadku nowo wybudowanego domu, wystarczy pokazać wypis z księgi wieczystej. Staje się również konieczna zmiana wszystkich dokumentów potwierdzających tożsamość.

Przy przeprowadzce do nowego domu i zameldowaniu należy również pamiętać, aby powiadomić urząd skarbowy o zmianie miejsca zamieszkania. Nie można również zapomnieć, aby o tym fakcie zawiadomić bank oraz inne firmy oferujące nam np. ubezpieczenia.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy