Solbet Artykuły Organizacja budowy Adaptacja projektu gotowego

Adaptacja projektu gotowego

Aby wybudować dom jednorodzinny, niezbędny jest projekt. Jeśli jest to projekt z katalogu, wymaga on adaptacji. Jak ją przeprowadzić? Czego dotyczy adaptacja projektu gotowego?

Planując budowę domu, możemy skorzystać z usług architekta i zlecić projekt budynku według naszych potrzeb. Będzie on dostosowany do warunków posesji i wymagań gruntowych. Jednak decydując się na projekt gotowy, który jest dużo tańszy, konieczne jest jego specjalne dostosowanie. Adaptacja projektu gotowego powinna zostać zlecona uprawnionemu architektowi. Nie musi to być jego autor,  możemy wybrać dowolnego architekta o odpowiednich kwalifikacjach, czyli  posiadającego zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów lub Inżynierów Budowlanych. W momencie, gdy adaptacja projektu gotowego będzie zakończona, odpowiedzialność za projekt przechodzi na osobę adaptującą, która jest traktowana jako projektant danego domu.

Po co adaptacja projektu gotowego?

Adaptacja projektu gotowego potrzebna jest do złożenia w urzędzie wraz ze zgłoszeniem budowy. Od roku 2015 nie ma konieczności ubiegania się o pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego, choć chcąc otrzymać kredyt na daną inwestycję, bank wymaga tego dokumentu jako zabezpieczenia. Niezależnie, czy tylko zgłaszamy planowane prace, czy składamy wniosek o pozwolenie na budowę, do dokumentów musi być dołączona adaptacja projektu gotowego. Oddaje się ją w czterech egzemplarzach, z dołączonym projektem zagospodarowania terenu.

Czego dotyczy adaptacja projektu gotowego?

Zadaniem architekta adaptującego projekt jest dostosowanie go do warunków obowiązujących na danym terenie. Projektant kieruje się Decyzją o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu lokalizacji przyszłej budowy. Jeśli jej nie ma, musi wziąć pod uwagę wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Aby wykonać adaptację projektu gotowego, architekt analizuje warunki klimatyczne danego miejsca, ukształtowanie terenu i charakter gruntu. Musi poznać wszystkie szczegóły działki. Istotnym elementem jest nośność gruntu i poziom wód gruntowych. Do nich musi zostać dopasowana dokumentacja projektu. Do obowiązków adaptującego projektanta należy również wykonanie projektu zagospodarowania działki i naniesienie na mapę geodezyjną rysunku domu. Aby adaptacja projektu gotowego mogła być wykonana, inwestor ma obowiązek dostarczenia architektowi wszystkich niezbędnych dokumentów. Są to cztery egzemplarze projektu gotowego, Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu lub wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, mapę geodezyjną do celów projektowych, warunki techniczne przyłączy: elektrycznego, gazowego, wodociągowego i kanalizacyjnego.

Praca architekta adaptującego

Przede wszystkim w ramach adaptacji projektant wykonuje zmiany w zakresie fundamentów i ich izolacji, dostosowując je do warunków gruntowych. Sprawdza lub przelicza założenia konstrukcji budynku względem klimatu panującego na danym terenie. Do jego zadań należy dostosowanie instalacji wewnętrznych i przyłączy do warunków miejscowych i projektów dostawców mediów.

Architekt adaptujący projekt może dokonać w nim również zmian zgodnie z wymaganiami inwestora. Mogą one dotyczyć rozmieszczenia okien i drzwi, ich wielkości, podpiwniczenia, usytuowania ścian wewnętrznych itp. Planowany zakres zmian jest nanoszony na projekt.

Adaptacja projektu gotowego musi być zgodna z normami i przepisami budowlanymi, obowiązującymi w dniu składania dokumentów do urzędu.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy