Solbet Artykuły Budowa w systemie SOLBET Beton komórkowy SOLBET – nietypowe rozwiązania architektoniczne

Beton komórkowy SOLBET – nietypowe rozwiązania architektoniczne

Beton komórkowy należy do materiałów chętnie wybieranych przez architektów, ponieważ daje on ogromne możliwości realizacji nietypowo ukształtowanej bryły budynku oraz skomplikowanych detali. Niestandardowe kształty ścian, ich łączenie pod nietypowym kątem to tylko przykładowe wyzwania. Może im sprostać beton komórkowy SOLBET.

 

Współczesna architektura nie stroni od niekonwencjonalnych rozwiązań w zakresie geometrii ścian. Oprócz standardowych form, gdzie przebieg ścian wyznacza linia prosta, a ich połączenie kąt prosty, coraz częściej ściany domu załamują się pod przeróżnymi kątami, czy też łagodnie skręcają, przybierając formę łuku lub zdecydowanie bardziej dynamicznej krzywizny. Krzywizny, załamania ścian, czy uskoki pod różnym kątem nie zawsze wynikają z dążenia projektanta do nadania budynkowi oryginalnej formy, ale często mają bardziej prozaiczne przyczyny, takie jak usytuowanie budynku na działce o nietypowym kształcie. Specjalnością betonu komórkowego są mury o skomplikowanych kształtach, np. ściany łukowe.

Beton komórkowy SOLBET – murowanie ścian pod dowolnym kątem

Ściany z betonu komórkowego można łączyć nie tylko pod kątem prostym, ale również rozwartym lub ostrym. Takie urozmaicenie bryły budynku wymaga jedynie odpowiedniego docinania bloczków stosowanych w narożach ścian. Na przykład dla uzyskania naroża pod kątem 120° bloczek należy przeciąć na dwie części pod tym właśnie kątem. Aby ściany stykały się pod kątem 135°, bloczek docina się pod kątem 135°. Jeden element dociętego bloczka wmurowuje się w narożniku, drugi natomiast dostawia do boku tego pierwszego. Wykonane w ten sposób naroże jest rozwiązaniem również bardzo ekonomicznym, ponieważ nie pociąga za sobą żadnych odpadów czy konieczności uzupełnienia szczelin zaprawą. Wznosząc kolejne warstwy naroża, trzeba pamiętać, że przycięte bloczki narożne powinny być ustawione naprzemiennie – przyciętym bokiem skierowane to w jedną ścianę, to w drugą.

Budowa ściany łukowej

Beton komórkowy SOLBET to materiał, z którego można w łatwy sposób wznosić ściany biegnące po łuku. W tym celu warto uprzednio wyznaczyć na podłożu przebieg ściany uwzględniając jej grubość. Na przygotowanym szablonie lub podłożu z odwzorowanym przebiegiem muru ustawia się bloczki jeden obok drugiego wzdłuż wyznaczonych linii. W ten sposób ustala się przebieg cięcia bloczka. W przypadku ściany o niedużym promieniu łuku bloczki dzieli się na 2-3 części, docinając je pod odpowiednim kątem. Ewentualne nierówności i wystające poza obrys ściany krawędzie bloczków zeszlifowuje się pacą. Docinane krawędzie bloczków należy murować z wykonaniem spoin pionowych.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy