Solbet Artykuły Budowa w systemie SOLBET Murowanie ścian z bloczków SOLBET typu W

Murowanie ścian z bloczków SOLBET typu W

Murowanie ścian z bloczków SOLBET wyprofilowanych na wpust-wpust powinno wykonywać się z wypełnieniem zaprawą spoin poziomych i pionowych. Zaprawę nanosi się na powierzchnie, które się ze sobą stykają (ilustracje poniżej). Nie wypełnia się zaprawą przestrzeni wpustów oraz uchwytów montażowych.

Murowanie ścian – ważne spoiny

Według Eurokodu 6 normy PN-EN 1996-1-1 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1:  Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych, „gdy elementy są tego typu, że zaprawa znajduje się w pustych przestrzeniach między nimi, spoiny pionowe mogą być uważane jako wypełnione, jeśli zaprawa jest na całej wysokości spoiny na szerokości powyżej 40% szerokości elementu murowego”.

Z tą uwagą, że „spoiny pionowe w murach zbrojonych poddanych zginaniu i ścinaniu przez spoiny, powinny być całkowicie wypełnione zaprawą”. Oznacza to, że np. murowanie ścian piwnic, które obciążone są naporem gruntu powinno być wykonywane z wypełnieniem zaprawą spoin poziomych i pionowych o pełnej grubości murowanych elementów murowych.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Prawidłowe murowanie ścian wymaga również przeszlifowania każdej warstwy, usunięcia pyłu, właściwego przewiązania elementów murowych, o właściwą grubość spoin, przy zastosowaniu odpowiednich zapraw itp.

Praktyczna rada:
Przy murowaniu ścian z bloczków SOLBET profilowanych na wpust-wpust do naniesienia zaprawy do cienkich spoin poziomo dobrze zastosować kielnię o szerokości elementów murowych, natomiast do naniesienia zaprawy w spoinach pionowych warto zastosować kielnie o szerokości 8 cm.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy