Solbet Artykuły Organizacja budowy Budowa systemem gospodarczym – jak uniknąć błędów?

Budowa systemem gospodarczym – jak uniknąć błędów?

Człowiek uczy się na własnych błędach, jednak te popełnione podczas budowy domu mogą nas drogo kosztować. Błędnie wykonane elementy trzeba będzie szybko wymienić lub wyremontować, co podraża znacznie koszt całej inwestycji. Poza tym dom to w założeniu konstrukcja, która ma zapewnić bezpieczeństwo i komfortowe użytkowanie. Niestety budowa systemem gospodarczym często obarczona jest większym ryzykiem błędu, niż budowa prowadzone przez wykwalifikowanych wykonawców. Warto więc wiedzieć jak uniknąć błędów.

Samodzielna budowa domu to zazwyczaj duże wyzwanie dla inwestora. Wymaga pełnego zaangażowania i dokładności na każdym etapie powstawania budynku. Budowa systemem gospodarczym, mimo naszych najlepszych chęci, niesie za sobą ryzyko popełnienia wielu błędów. Przecież taka inwestycja wymaga ogromnej wiedzy budowlanej, której zazwyczaj brakuje przeciętnemu inwestorowi. Naprawa fuszerek oraz wymiana zniszczonych elementów może być nie tylko kosztowna, ale czasami jest wręcz niemożliwa. Dlatego, budując samodzielnie, warto wiedzieć, co jest ważne i na czym nie warto oszczędzać.

Budowa systemem gospodarczym: najczęściej popełniane błędy 

 • Grunt pod fundament – niewłaściwie zagęszczony grunt znajdujący się pod posadowieniem budynku i przyszłymi posadzkami może grozić pęknięciami i nierównomiernym osiadaniem betonowej płyty posadzki.
 • Roboty szalunkowe – niepoprawne skręcenie szalunków powoduje ich „wypchnięcie” i przez to rozszczelnienie podczas wylewania mieszanki betonowej. Skutkiem takiej sytuacji jest wypłynięcie betonu.
 • Roboty zbrojarskie – złe przygotowanie zbrojenia, czyli przycięcie i wygięcie prętów, niewłaściwa kolejność ułożenia, złe zakłady i zakotwienie prętów zbrojeniowych, brak właściwej otuliny, niedostateczne powiązanie podłoża.
 • Roboty hydroizolacyjne – niedostateczne przygotowanie podłoża pod hydroizolację, brak zakładów hydroizolacji, zły dobór materiałów, nieszczelność. Brak lub zła izolacja przeciwwilgociowa fundamentów powoduje zawilgocenie fundamentów i ścian, a także korozję elementów konstrukcyjnych.
 • Roboty betoniarskie – wylewanie mieszanki betonowej ze zbyt dużej wysokości, nierównomierne rozprowadzenie mieszanki w szalunkach, brak zawibrowania mieszanki, brak dylatacji, niewłaściwa pielęgnacja betonu.
 • Roboty murarskie – zbyt duże odchylenie ścian od pionu i poziomu skutkuje problemami podczas tynkowania czy osadzania ścian. Brak zaprawy w spoinach lub źle nałożona spoina grozi powstawaniem mostków termicznych, przez które ucieka ciepło – dom będzie nadmiernie się wychładzał. Niestaranne lub niezgodne z projektem wykonanie ścian powoduje powstawanie mostków termicznych.
 • Roboty ociepleniowe – źle przygotowane podłoże, niewłaściwie dobrany materiał ociepleniowy i jego grubość, niedokładne ułożenie i niedostateczne mocowanie izolacji do warstwy nośnej, powodujące powstawanie mostków termicznych.
 • Roboty ciesielskie – niedostateczne połączenie elementów więźby ze sobą, źle skonstruowana więźba dachowa.
 • Roboty dekarskie – źle wykonane pokrycie, nieszczelności, brak obróbek blacharskich lub niewłaściwe ich wykonanie.
 • Murowanie kominów – źle wymurowane kominy, nieprawidłowo ulokowane wyloty wewnątrz budynku, źle umieszczone wyczystki i inne elementy komina.
 • Instalacja wodno-kanalizacyjna – błędy wykonania instalacji, nieszczelności, źle dobrane średnice rur i ukształtowane spadki, niewłaściwie odprowadzona woda i nieczystości.
 • Instalacja elektryczna – źle poprowadzone kable, instalacja niedostatecznie bezpieczna dla użytkowników.
 • Materiały – wybór kiepskiej jakości materiałów budowlanych i wykończeniowych – lepiej wybrać prosty i niedrogi w budowie dom i zrealizować go starannie, niż budynek rozłożysty i oszczędzać na materiałach.
 • Przerwy technologiczne – niezachowanie odpowiednich odstępów czasu potrzebnych do uzyskania odpowiedniej wytrzymałości poszczególnych elementów.

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy