Solbet Artykuły Organizacja budowy Prace murarskie – jak je zorganizować?

Prace murarskie – jak je zorganizować?

Organizacja robót murarskich przy budowie budynku w technologii tradycyjnej jest niezmienna od lat – prace murarskie muszą przebiegać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej opracowanej dla każdego rodzaju ścian. Na przebieg prac wznoszonego dzisiaj budynku mają jednak wpływ nowe wymiary elementów murowych oraz nowoczesne systemy ścienne.

Tradycyjne budowanie polega m.in. na murowaniu ścian z elementów drobnowymiarowych przenoszonych ręcznie. Ścianę muruje się, układając je jedne na drugich i łącząc odpowiedną zaprawą. Jedyne, co od jakiegoś czasu się zmieniło, to wymiary elementów murowych, które nie są już formatu dawnej cegły. Dzisiaj, za sprawą postępu technologicznego w produkcji materiałów budowlanych budujemy zazwyczaj ze znacznie większych niż cegła elementów w formie bloczków i pustaków, co znacznie ułatwia i przyspiesza prace.

Optymalna organizacja prac ekip murarskich

Prace murarskie można zorganizować w dowolny sposób i każdy wykonawca ma swój własny system organizacji robót murowych. Najważniejsze, by roboty były prowadzone bezkolizyjnie, ergonomicznie, by nie powodować przestojów i co ważne, by były to roboty prowadzone bezpiecznie. Bardzo dobrze sprawdza się prowadzenie prac murarskich w grupach trzyosobowych. Wtedy dwie osoby murują, a trzecia przygotowuje zaprawę, donosi urobioną zaprawę i docina bloczki. Jeśli na budowie jest elektryczna piła taśmowa, to osoba będąca pomocnikiem murarzy, może być przydzielona do większej liczby osób murujących.

Dynamiczne prace murarskie  w systemie SOLBET

Wybierając beton komórkowy jako materiał konstrukcyjny na ściany budynku, ułatwiamy organizację prac ekipom wykonawczym. Dzięki dużym wymiarom bloczków na 1 m2 ściany przypada tylko 7 bloczków, przegrody wznosi się więc bardzo szybko. Należy też wziąć pod uwagę, że również wszelkiego rodzaju docięcia wykonuje się bardzo łatwo. To oznacza, że prace murarskie będą dynamiczne – mury będą szybko rosnąć, a bloczki trzeba będzie szybko donosić murarzom. Również nowoczesne rozwiązania systemu SOLBET ułatwiają prace murarskie. Jeśli się muruje na cienkie spoiny, to zużycie zaprawy jest o wiele mniejsze niż w przypadku murowania na zaprawę tradycyjną. Np. murując z bloczków 24 cm na cienkie spoiny i stosując bloczki profilowane na pióra i wpusty, czyli takie, przy których nie wypełnia się spoin pionowych zużycie zaprawy do cienkich spoin będzie wynosić 3 kg/m2, natomiast przy murowaniu tych samych elementów i na zaprawę tradycyjną zużycie zaprawy wynosi 17,4 kg/m2. Murowanie więc z bloczków z betonu komórkowego na cienką spoinę przysparza więc mniej pracy niż murowanie z innych elementów, ale też przyspiesza prace. Należy je więc organizować w brygadach murarskich tak, aby nie było niepotrzebnych przestojów.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy