Jak się rozliczać z wykonawcami?

Generalny wykonawca, czyli budowa domu z jedną firmą

Najbardziej komfortową dla inwestora metodą prowadzenia budowy domu jest powierzenie jej generalnemu wykonawcy. Jeśli zdecydujemy się na taki sposób, nie musimy martwić się praktycznie o nic, ani o zakup materiałów budowlanych, ani o wybór ekip wykonawczych czy wynajęcie sprzętu budowlanego.

Prace murarskie – jak je zorganizować?

Organizacja robót murarskich przy budowie budynku w technologii tradycyjnej jest niezmienna od lat – musi ona przebiegać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej opracowanej dla każdego rodzaju ścian. Na przebieg prac wznoszonego dzisiaj budynku mają jednak wpływ nowe wymiary elementów murowych oraz nowoczesne systemy ścienne.

Zakup materiałów budowlanych – czy warto robić zakupy przed sezonem budowlanym?

Materiały budowlane najlepiej jest kupić wcześniej, aby na czas zostały dostarczone na budowę. Dobrze też kupić od razu cały potrzebny asortyment potrzebny do skończenia określonego etapu, aby nie jechać do składu budowlanego na przykład po kilka sztuk boczków.

Kupujemy materiały budowlane – etapy zakupowe

Materiały budowlane najlepiej jest kupić wcześniej, aby nie powstawały niepotrzebne przestoje na budowie, które zwykle generują dodatkowe koszty i dezorganizują prace. Jednak nie od razu niezbędny nam będzie cały asortyment. Warto precyzyjnie zaplanować zakupy niezbędne do skończenia określonego etapu.

Jak zorganizować plac budowy?

Zorganizowanie placu budowy jest bardzo ważnym etapem rozpoczynającym inwestycję. Wpływa nie tylko na wygodę i jakość prowadzonych na nim prac, ale także na koszty budowy. Od właściwego przygotowania placu budowy zależą również nasze relacje sąsiedzkie oraz jakość środowiska naszego przyszłego zamieszkania.

Ubezpieczenie domu w budowie

Ubezpieczenie domu w trakcie jego budowy to krok, na jaki decyduje się coraz więcej inwestorów w Polsce. Daje ono gwarancję ochrony naszego mienia podczas prowadzenia prac budowlanych. Polisa ubezpieczenia domu w trakcie budowy jest również często koniecznością – wymagają jej banki jako zabezpieczenia kredytu bankowego udzielanego na budowę domu.

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy