Solbet Artykuły Trendy w budownictwie Dom energooszczędny – dokumentacja projektu

Dom energooszczędny – dokumentacja projektu

Każdy budynek mieszkalny, w tym dom energooszczędny, musi mieć dołączoną do projektu odpowiednią dokumentację. Co zawiera i czego nie wolno w niej pominąć?

Gdy planujemy zbudować dom energooszczędny, musimy być przygotowani na to, że jego dokumentacja powinna być rozszerzona o elementy, które nie są konieczne w projekcie standardowego budynku. Dom energooszczędny z założenia ma spełniać więcej wymagań odnoszących się do odpowiedniego bilansu cieplnego i zapotrzebowania na energię, co przekłada się na konieczność sporządzenia dodatkowej dokumentacji projektowej.

Projekt domu energooszczędnego

W niezbędnej do rozpoczęcia budowy dokumentacji muszą znaleźć się: szczegółowy projekt architektoniczny budynku z uwzględnieniem powierzchni całkowitej, użytkowej, dodatkowych pomieszczeń (np. garaże) oraz dane dotyczące kubatury i wysokości pomieszczeń. Dom energooszczędny może mieć podwyższony parter, gdyż pod stropem projektuje się tu instalację rekuperacji. Dołączone rzuty powinny przedstawiać fundamenty, głębokość posadowienia i osie budynku, rozkład każdej kondygnacji (piwnicy, parteru, piętra, poddasza) wraz z opisem funkcji i zestawieniem powierzchni. Projekt zawiera również rozmieszczenie i wymiary przegród, otworów okiennych i drzwiowych, przy czym dom energooszczędny będzie miał największą liczbę dużych otworów na elewacji południowej lub południowo-zachodniej, a minimalną na pozostałych. Dokumentacja budynku standardowego zawiera projekt elementów konstrukcyjnych budynku, rozmieszczenie kominów instalacji wentylacyjnej i propozycję aranżacji pomieszczeń. Ponadto ujęte są w nim rzuty więźby dachowej, wymiary i układ wszystkich elementów konstrukcji dachu i jego rzut (wymiary połaci, kąt ich nachylenia, sposób odwodnienia, wymiary okapów, lokalizacja okien połaciowych lub lukarn oraz kominów). W dokumentacji domu energooszczędnego znajdziemy również oznaczenie miejsc montażu paneli słonecznych i fotowoltaicznych. Oprócz rzutów projekt zawiera przekroje pionowe charakterystycznych miejsc bryły. Na nich uwidocznione są wymiary pionowe budynku, warstwy przegród, elementy konstrukcji domu i klatka schodowa. Zewnętrzną wizualizację otrzymujemy w postaci widoku wszystkich elewacji, najczęściej z proponowaną kolorystyką zewnętrznych materiałów wykończeniowych.

Działka pod dom energooszczędny

Do dokumentacji dołączony jest także projekt zagospodarowania działki oraz warunki lokalizacji budynku. Na rzucie powinniśmy mieć uwzględniony obrys z wymiarami parceli oraz bryły. Uwidacznia ona dokładne usytuowanie, czyli miejsce, w którym dom energooszczędny zostanie zlokalizowany, z uwzględnieniem stron świata i ukształtowania terenu. Ma to zasadnicze znaczenie dla niskiej energochłonności przyszłego budynku.

Projekt konstrukcyjny i instalacyjny

Budowa domu energooszczędnego może wymagać również rozbudowy części dokumentacji zawierającej opis techniczny do projektu konstrukcyjnego oraz obliczenia statystyczne elementów konstrukcyjnych. Zawarte są one na szczegółowych schematach. Każdy budynek musi mieć projekt wewnętrznych instalacji: wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, odgromowej i centralnego ogrzewania. Ponadto dokumentacja projektu energooszczędnego może być wzbogacona o dodatkowe rozwiązania, pozwalające na korzystanie z odnawialnych źródeł energii, czyli zawierać projekt instalacji pompy ciepła (ziemnej, powietrznej lub wodnej) oraz solarnej. Dodatkowo często zawiera ona projekt ogrzewania kominkowego, wentylacji mechanicznej, rekuperacji, ogrzewania podłogowego lub instalacji inteligentnych.

Dom energooszczędny, czyli z niskim zapotrzebowaniem na energię

Dokumentacja przedstawia rozwiązania technologiczne i materiałowe przyjęte w projekcie. Dom energooszczędny będzie miał przewidziane rozwiązania, działające na rzecz jego niskiej energochłonności. W dużej mierze dotyczy to izolacyjności cieplnej przegród i dachu oraz określonej szczelności na przenikanie powietrza. Ale dokumentacja projektowa zawiera też bardzo istotne świadectwo charakterystyki energetycznej, które określa klasę energetyczną budynku, na podstawie obliczonego zapotrzebowania na energię. W wyliczeniach uwzględnia się wszystkie informacje projektowe oraz jakość materiałów i rozwiązań polecanych przy wzniesieniu domu. Świadectwo energetyczne sporządzone na podstawie wszystkich obliczeń to dokument, który określi nie tylko wartość energii niezbędnej do ogrzewania domu, ale również do przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia oraz wentylacji. Wyrażone jest wskaźnikami zużycia energii pierwotnej EP i końcowej PK podane w kWh/(m2·rok). Główną klasyfikację określa wysokość wskaźnika EUco. Za dom energooszczędny określa się budynek o EUco ≤ 70 kWh/(m2·rok). Świadectwo energetyczne jest podstawą do ubiegania się o dopłatę do budowy domu energooszczędnego z programu NFOŚiGW. Budynki objęte programem rządowym NF40 muszą mieć wskaźnik EUco ≤ 40 kWh/(m2·rok).


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy