Solbet Artykuły Organizacja budowy Ciepły, trwały i zdrowy dom z betonu komórkowego

Ciepły, trwały i zdrowy dom z betonu komórkowego

Beton komórkowy jest najcieplejszym materiałem spośród materiałów konstrukcyjnych. To także materiał trwały. Ściany z betonu komórkowego nie tracą swoich właściwości na przestrzeni lat. Budynki wybudowane z betonu komórkowego stoją od wielu lat i mają się bardzo dobrze.

Beton komórkowy to materiał budowlany o bardzo korzystnych parametrach. Dzięki niemu zmniejszają się koszty nie tylko budowy domu, który dla uzyskania odpowiedniej izolacyjności termicznej nie wymaga stosowania specjalnych rozwiązań, ale również koszty utrzymania budynku. Właśnie dzięki temu beton komórkowy jest najchętniej wybieranym budulcem do wznoszenia domów jednorodzinnych.

Ciepłe ściany z betonu komórkowego

Swą bardzo dobrą izolacyjność termiczną beton komórkowy zawdzięcza porowatej strukturze. Zamknięte w strukturze materiału powietrze stanowi aż około 80% jego objętości, a wiadomo, że jest ono bardzo dobrym izolatorem, który działa jak bufor cieplny, izolując budynek przed stratami ciepła.

Z bloczków SOLBET można wybudować bardzo ciepłe ściany zewnętrzne tylko w jednej warstwie, bez ocieplenia, a w połączeniu z warstwą styropianu czy wełny mineralnej można uzyskać ściany o jeszcze korzystniejszym współczynniku przenikania ciepła U.

W przypadku ścian jednowarstwowych należy zastosować bloczki SOLBET Ideal, które przy grubości 42 cm pozwalają uzyskać współczynnik przenikania ciepła U ściany 0,20 W/(m²·K), a więc taki, jaki osiągają przeważnie ściany zewnętrzne z kilkunastocentymetrową warstwą docieplenia. Budowę ciepłych ścian jednowarstwowych z betonu komórkowego zapewnia także odpowiednia dokładność wymiarowa bloczków SOLBET, dzięki czemu mogą być one murowane na cienką spoinę (bloczki SOLBET z powierzchniami czołowymi wyprofilowanymi na pióra i wpusty produkowane są w kategorii wymiarowej TLMB, natomiast bloczki bez profilowania w kategorii TLMA). Obie kategorie służą do wykonywania murów na cienką spoinę. Cienka spoina to grubość zaprawy od 0,5 do 3 mm – w praktyce to nie więcej niż jeden milimetr – więc spoiny nie wpływają na pogorszenie izolacyjności cieplnej ścian. Innymi słowy ściana jest jednorodna termicznie, jakby była wykonana tylko z betonu komórkowego.

Przeczytaj także: „Zaprawa do ścian jednowarstwowych”

Trwałe ściany z betonu komórkowego

Mimo swej porowatej struktury beton komórkowy jest wytrzymałym materiałem budowlanym. O solidności wykonanych konstrukcji świadczy historia betony komórkowego, który w budownictwie stosowany jest już prawie 100 lat. Niektórzy też trwałość rozpatrują pod kątem delikatności materiału. Jeśli nie będzie się bloczkami rzucać, to nic się im nie stanie. Z kolei wytrzymałość na ściskanie wynosząca od 2 do 4 MPa, w zależności od gęstości bloczków jest wystarczająca, aby budować solidne, trwałe ściany również w budynkach wielokondygnacyjnych.

Zdrowy dom z betonu komórkowego

Decydując się na budowę domu z betonu komórkowego, możemy być spokojni o wpływ materiału murowego na zdrowie domowników. Beton komórkowy nie wydziela żadnych szkodliwych substancji, ponieważ powstaje z surowców naturalnego pochodzenia, które nas otaczają – piasku, wody, wapna, cementu, gipsu. Bloczki SOLBET nie zawierają domieszek pyłów przemysłowych i popiołów. Spełniają też wymagania w zakresie dopuszczalności stężeń naturalnych pierwiastków promieniotwórczych – są one mniejsze niż w wyrobach ceramicznych. Ponadto skład chemiczny betonu komórkowego SOLBET powoduje, że bloczki mają odczyn mocno zasadowy, w wyniku tego na powierzchni materiału nie rozwijają się drobnoustroje.

Beton komórkowy ma jeszcze jedną ważną zaletę – zapewnia odpowiedni mikroklimat w budynku. Dzięki swej porowatej strukturze utrzymuje optymalną temperaturę wewnątrz pomieszczeń, a także wilgotność powietrza. Może bowiem przyjąć nadmiar wilgoci z pomieszczenia i oddać ją, gdy powietrze stanie się zbyt suche. Wysoka izolacyjność tworzy skuteczną barierę dla energii cieplnej już od strony wewnętrznej pomieszczeń. Ściany, podobnie jak drewno, są przyjemne w dotyku i nie emitują chłodu.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy