Solbet Artykuły Trendy w budownictwie Dofinansowanie na dom energooszczędny – budowa z dopłatą do kredytu

Dofinansowanie na dom energooszczędny – budowa z dopłatą do kredytu

Nie każdy inwestor budujący dom energooszczędny może otrzymać dopłatę do kredytu z programu rządowego. Jak budować ze wsparciem finansowym państwa? Kiedy możemy liczyć na dofinansowanie na dom energooszczędny?

DomNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił w 2013 roku program dopłat do kredytów uzyskiwanych na budowę domów energooszczędnych oraz pasywnych. Jest on ukierunkowany na promowanie ekologii i budownictwa o niskim zapotrzebowaniu na energię. Równocześnie projekt rozpowszechnia informacje dotyczące nowoczesnych materiałów budowlanych i nowych rozwiązań technicznych oraz uświadamia konieczności spełniania przez powstające budynki wymagań unijnych w zakresie energooszczędności. O dofinansowanie na dom energooszczędny w formie dopłaty do kredytu mogą starać się inwestorzy, których dom będzie spełniał określone wymagania.

Kto może dostać dopłatę?

Program NFOŚiGW jest skierowany zarówno do osób planujących budowę, budujących lub nabywających jednorodzinny dom energooszczędny albo pasywny. O dofinansowanie na dom energooszczędny mogą też ubiegać się inwestorzy kupujący mieszkanie w nowym budynku wielorodzinnym. Jednak nieruchomość musi powstać w jednym z dwóch wybranych standardów, czyli NF40 lub NF15. Wysokość dopłat zależy od osiągniętego przez budynek bilansu energetycznego, czyli od tego, czy dom jest energooszczędny, czy też pasywny.

Dom energooszczędny w standardzie NF40 i NF15

Dofinansowanie na dom energooszczędny dotyczy budynków jednorodzinnych lub wielorodzinnych wybudowanych według standardu NF40, świadczącego o tym, że obiekt jest energooszczędny, a jego zapotrzebowanie na energię, oznaczone współczynnikiem EUco, nie jest większe niż 40 kWh/(m2· rok). Dopłaty otrzymają też inwestorzy planujący zamieszkać w domu pasywnym, czyli takim, który został wzniesiony w standardzie NF15, co oznacza dużo mniejsze zapotrzebowanie na energię niezbędną do ogrzewania, przygotowywania wody oraz wentylacji. Współczynnik EUco takiego budynku nie powinny przekraczać 15 kWh/(m2·rok).

Dofinansowanie na dom energooszczędny – wysokość dotacji 

Kwota przydzielanych dopłat zależy od osiągniętego przez budynek standardu energooszczędnego. Przy zakupie lub budowie nowego domu w standardzie NF40 możemy otrzymać 30 tys. zł. Z kolei do kupna mieszkania w budynku wielorodzinnym o tym standardzie otrzymamy 11 tys. zł. dotacji. Kupując albo budując budynek w standardzie NF15 dofinansowanie na dom energooszczędny wynosi 50 tys. zł., a przy mieszkaniu 16 tys. zł. Rządowe dotacje do kredytu można otrzymać na terenie całego kraju dzięki współpracy międzybankowej. Ofertę znajdziemy zarówno w bankach komercyjnych, jak i spółdzielczych. Od 2013 roku skorzystało z niej wielu inwestorów. Realizacje przeprowadzone ze wsparciem NFOŚiGW, najczęściej są to domy jednorodzinne w standardzie NF40, są dowodem na efektywność programu.

Wniosek i świadectwo charakterystyki energetycznej

Aby otrzymać dofinansowanie na dom energooszczędny, koniecznie należy nabyć projekt budowlany i wykonawczy opatrzony obliczeniami zapotrzebowania na energię użytkową, zgodną z wymaganiami programu dopłat. Należy zlecić weryfikację projektu specjaliście ze Związku Banków Polskich (weryfikator). Następnie występujemy o pozwolenie na budowę do starostwa powiatowego. Zgodę na budowę oraz potwierdzony projekt składamy wraz z wnioskiem z prośbą o kredyt z dopłatą w wybranym banku. Również w banku składamy podpisaną umowę z generalnym wykonawcą.

Po przyznaniu kredytu rozpoczynamy budowę, a po jej zakończeniu zgłaszamy koniec prac i składamy w banku wniosek o wypłatę dotacji na podstawie protokołu odbioru końcowego. Weryfikator wykonuje świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, sprawdzając zgodność wykonania projektu z założonymi przez standardy NF40 i NF15 parametrami.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy