Solbet Artykuły Organizacja budowy Murowanie na cienką spoinę
murowanie na cienką spoinę

Murowanie na cienką spoinę

Bloczki SOLBET produkowane są z wysoką tolerancją wymiarów, dzięki czemu mogą być murowane na zaprawę cienkowarstwową. Murowanie na cienką spoinę rekomenduje się w przypadku ścian jednowarstwowych.

Wydawać by się mogło, że murowanie na cienką spoinę wymaga sporego doświadczenia i wprawy. Nic bardziej mylnego. Należy jednak w tym celu stosować odpowiednie narzędzia i przestrzegać głównych zasad murowania betonu komórkowego.
Przed położeniem pierwszej warstwy bloczków należy pamiętać o ułożeniu hydroizolacji poziomej i wyrównaniu nierówności fundamentu lub płyty stropowej. W tym celu wykonuje się warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej. Po osadzeniu pierwszej warstwy ich górną powierzchnię należy wyrównać, szlifując drobne nierówności pacą z papierem ściernym. Powstały na skutek szlifowania pył należy usunąć przy pomocy zwykłej zmiotki. Zaprawę klejową nanosi się na dokładnie oczyszczoną powierzchnię specjalnie dobraną kielnią SOLBET do cienkich spoin. Warstwa zaprawy nie powinna być grubsza niż 3 mm. W praktyce grubość warstwy zaprawy nanoszonej kielnią systemową wynosi około 1 mm. Tak cienka spoina sprawia, że ściany są bardziej jednorodne pod względem termicznym.
W pierwszej kolejności muruje się ściany w narożach. Po ich dokładnym wypoziomowaniu bloczków rozciąga się między nimi sznurek, wzdłuż którego muruje się kolejne elementy.

Na co zwrócić uwagę podczas wznoszenia ścian jednowarstwowych?

  • Należy przestrzegać prawidłowego przewiązania elementów murowych.
  • Do nanoszenia zaprawy używać kielni do cienkich spoin.
  • Zachować jednakową grubość spoin, a więc 1-3-milimetrową.
  • Kontrolować poziom murowanych elementów i ewentualnie doszlifować nierówności.
  • Unikać niwelowania nierówności przy zastosowaniu grubszej warstwy zaprawy.
  • Murując w temperaturze ponad +25oC, dopilnować zwilżenia powierzchni bloczków wodą, co zapobiegnie pobieraniu wilgoci z zaprawy.
  • Pilnować, aby bloczki łączone na pióro i wpust dobrze do siebie przylegały.
  • W miejscach, gdzie łączy się docięte powierzchnie bloczków i w narożach, gdzie nie ma połączenia bloczków na pióra i wpusty należy nałożyć zaprawę do cienkich spoin również w spoinach pionowych.
  • Otworów w miejscach występowania uchwytów montażowych nie wypełnia się zaprawą.

Murowanie na cienką spoinę krok po kroku

Po wykonaniu izolacji poziomej i sprawdzeniu wypoziomowania ścian fundamentowych można przystąpić do murowania pierwszej warstwy bloczków z betonu komórkowego SOLBET. Prace rozpoczyna się od wymurowania bloczków w narożnikach budynku, ustawiając je w taki sposób, aby pióra bloczka znajdowały się od zewnątrz.

Murowanie

1. Pierwszą warstwę bloczków muruje się na tradycyjnej zaprawie cementowej. Zniweluje ona różnice poziomów i zabezpieczy izolację poziomą przed uszkodzeniem. Położenie bloczka stabilizuje się za pomocą młotka z gumowym obuchem oraz poziomnicy.

 

Murowanie

2. Należy pamiętać, że w narożach łączy się bloczki prostopadle, co oznacza, że nie będzie pomiędzy nimi połączenia w spoinie pionowej na pióra i wpusty. W związku z tym należy wypełnić zaprawą miejsca łączenia tych bloczków.

Murowanie

3. Gdy narożniki są już wymurowane, rozciąga się między nimi sznurek murarski, który będzie wyznaczał krawędź ściany.

 

Murowanie

4. Ostatni bloczek w warstwie zawsze wymaga docięcia na odpowiedni wymiar. W tym celu na jego powierzchni należy zaznaczyć linię cięcia i dociąć element piłą taśmową lub ręczna piłą widłową.

 

Murowanie

5. Bloczki, których spoiny pionowe nie będą się łączyć na pióra i wpusty muszą być połączone za pomocą zaprawy. Na dociętą powierzchnię boczną bloczka należy więc nanieść zaprawę cienkowarstwową używając w tym celu kielni SOLBET o szerokości dostosowanej do szerokości bloczka. Dzięki niej warstwa zaprawy nie będzie grubsza, niż jest to wymagane.

 

Murowanie

6. Docięty bloczek ustawia się na zaprawie cementowej. Powinien on dobrze przylegać do wymurowanych już elementów.

 

Murowanie

7. Po wymurowaniu pierwszej warstwy muru górną powierzchnię bloczków należy przeszlifować paca do szlifowania SOLBET. W ten sposób eliminuje się ewentualne drobne nierówności. Po przeszlifowaniu powierzchnie bloczków należy starannie oczyścić z pyłu.

Murowanie

8. Zaprawę cienkowarstwową nanosi się za pomocą kielni SOLBET. Można ja nałożyć od razu na kilka bloczków. Trzeba jednak obserwować, czy pod wpływem wysokiej temperatury nie zacznie ona twardnieć zanim wymuruje się na niej bloczek.

 

Murowanie

9. Murowanie kolejnych warstw również zaczyna się od narożników. Bloczki, które nie zostały docięte, a więc maja pióra i wpusty, muruje się jedynie na spoinę poziomą.

 

Murowanie

10. Bloczki w kolejnych warstwach także muruje się „pod sznur murarski” rozciągnięty między narożnikami. Po ustawieniu każdego bloczka, należy go dokładnie wypoziomować, korygując jego położenie młotkiem z gumowym obuchem i poziomnicą. W analogiczny sposób buduje się kolejne warstwy ściany.

 


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy