Murowanie ścian z betonu komórkowego w systemie SOLBET

murowanie ścian działowych krok po kroku
murowanie ścian działowych krok po kroku

Murowanie ścian działowych krok po kroku

Murowanie ścian działowych z bloczków z betonu komórkowego SOLBET z powierzchniami czołowymi wyprofilowanymi na zamek, Zaprawy tradycyjnej SOLBET 0.5 do wyrównania pierwszej warstwy bloczków, oraz Zaprawy do cienkich spoin SOLBET 0.1.

Nietypowe nadproża – nadproże łukowe i inne rozwiązania

W architekturze nawiązującej do tradycji na niestandardowe formy ścian wpływają okna i drzwi, które oprócz popularnej formy prostokąta, zwieńczone są łukiem, a nierzadko przybierają formę okręgu lub elipsy.

Murowanie ścian z betonu komórkowego – przewiązanie bloczków

Przy murowaniu ścian bardzo ważne jest właściwe przewiązanie elementów murowych. Określa to precyzyjnie Eurokod 6 norma PN-EN 1996-1-1 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy