Solbet Artykuły Budowa w systemie SOLBET Murowanie ścian z betonu komórkowego – szczegóły wykonawcze

Murowanie ścian z betonu komórkowego – szczegóły wykonawcze

Zakup odpowiednich materiałów i elementów systemowych SOLBET to dopiero połowa sukcesu. Druga tkwi w fachowym wykonaniu różnych detali konstrukcyjnych. Murowanie ścian z betonu komórkowego jest łatwe, należy jednak pamiętać o kilku ważnych sprawach. 

Profesjonalnie przeprowadzone prace budowlane wpływają na dużą trwałość i wytrzymałość budynku, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo na każdym etapie budowy i użytkowania wniesionego domu. Z tego względu wszystkie detale konstrukcyjne powinny być szczegółowo opisane w projekcie.

Sztuka docinania

Murowanie ścian z betonu komórkowego wymaga docinania niektórych bloczków. Jest ono niezbędne m.in. dla uzyskania prawidłowego przewiązania w murze. Beton komórkowy można w łatwy sposób przycinać do żądanego wymiaru i kształtu posługując się ręczną piłą widiową i prowadnicą kątową, która umożliwi zachowanie większej precyzji cięcia. Jej zastosowanie pozwoli też uniknąć przesuwania się bloczka podczas cięcia. Oszczędność czasu i pracy przy konieczności docinania dużej liczby bloczków czy skomplikowanych kształtów przyniesie zastosowanie elektrycznej piły taśmowej. Ścianom można nadawać różne, nawet skomplikowane kształty, np. docinanie, a następnie precyzyjne doszlifowanie powierzchni bloczków. W tym celu należy posłużyć się strugiem lub pacą do szlifowania. Korygowanie położenia bloczka należy wykonać za pomocą młotka z gumowym obuchem. Zwykły młotek uszkodzi powierzchnię elementu murowego. Do ręcznego wykonania bruzd w betonie komórkowym warto sięgnąć po przeznaczony di tego materiału rylec. Otwory na puszki podtynkowe wierci się również prostymi narzędziami: specjalnym płaskim wiertłem lub otwornicą.

Murowanie ścian z betonu komórkowego – właściwe posadowienie budynku


Właściwe

Sposób posadowienia powinien odpowiadać warunkom gruntowym i być dostosowany do warunków wodnych występujących w gruncie. Trwałość budynku w dużej mierze uzależniona jest od odpowiedniego wykonania hydroizolacji, czyli izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej. Rodzaj izolacji – lekką, średnią czy ciężką – dobiera się pod kątem warunków wodno-gruntowych. Do wykonania ocieplenia podziemnych części budynku, które narażone są na działanie wilgoci, zaleca się stosowanie polistyrenu ekstrudowanego (XPS). Ściana części naziemnej powinna być oparta na szerokości nie mniejszej niż 2/3 jej grubości, a wysokość cokołu nie powinna być mniejsza niż 30 cm. W budynkach podpiwniczonych do wykonania ścian piwnic można stosować bloczki z betonu komórkowego SOLBET. W takim przypadku murowanie ścian z betonu komórkowego zaleca się wykonać stosując bloczki bez wyprofilowanych na pióra i wpusty powierzchni bocznych (czołowych), gdyż ściany te i tak wymagają murowania z wykonaniem spoin pionowych.

Dozbrojenie

Dozbrojenie

Dozbrojenie strefy podokiennej

Murowanie ścian z betonu komórkowego, w których zaplanowano otwory okienne nie nastręcza żadnych problemów, należy jednak pamiętać, aby w strefach podokiennych zastosować zbrojenie poziome. Najlepiej wykonać je przy użyciu gotowego zbrojenia w postaci kratownicy MURFOR. Umieszcza się ją w najwyższej spoinie pod dolną krawędzią otworu okiennego. Dzięki zastosowaniu płaskich prętów ze stali ocynkowanej zbrojenie może być umieszczone bezpośrednio w spoinie cienkowarstwowej. Zatapia się je w rozprowadzonej na powierzchni bloczków zaprawie. Szczególnie należy zadbać o to, aby zbrojenie nie stykało się bezpośrednio z betonem komórkowym, zawsze powinno być oddzielone warstwą zaprawy. Ważne jest również, aby otulenie zbrojenia, mierząc od wewnętrznej i zewnętrznej krawędzi ściany wynosiło minimum 2 cm. Uprzednio należy dociąć je stosownie do szerokości otworu okiennego, pamiętając, aby strefa zakotwienia sięgała minimum 50 cm poza krawędź otworu – oznacza to, że zbrojenie powinno być dłuższe od szerokości otworu o 50 cm z każdej strony. Zbrojenie ma na celu zapobieganie występowania pęknięć schodkowych, rozchodzących się od naroży otworu. Zalecenie to dotyczy nie tylko budowania z betonu komórkowego, ale również z innych materiałów budowlanych.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy