Solbet Artykuły Organizacja budowy Nadproże w ścianie z betonu komórkowego

Nadproże w ścianie z betonu komórkowego

System SOLBET zapewnia nie tylko podstawowe elementy murowe w postaci bloczków, ale też pozostałe składowe, niezbędne do wzniesienia domu. Wśród nich znajdziemy gotowe nadproża. Jaką funkcję pełni nadproże i jak je wykonać?

Nadproże to nośny element konstrukcyjny sytuowany poziomo nad otworem drzwiowym lub okiennym, wykonywany w celu wzmocnienia tego fragmentu muru. Ma formę belki i występuje w różnych wymiarach. Zadaniem nadproża jest przeniesienie obciążeń oddziałujących na fragment ściany znajdujący się ponad otworem, na elementy muru usytuowane po jego bokach. Wykonuje się je z żelbetu na budowie lub montuje gotowe belki nadprożowe, które oferowane są przez producentów materiałów ściennych. Firma SOLBET oferuje prefabrykowane nadproża wykonane z wysokiej jakości zbrojonego betonu komórkowego. Wykonanie z ich pomocą przesklepień otworów okiennych i drzwiowych jest wyjątkowo łatwe – sprawnie się je osadza, nie trzeba też martwić się o szalunki, wyrabianie betonu i zbrojenie.

Sprawna budowa

Niezaprzeczalną zaletą prefabrykowanych nadproży wykonanych ze zbrojonego betonu komórkowego jest ich ciężar. Dzięki stosunkowo niedużej masie montaż można wykonać ręcznie. Pozwoli nam to na ograniczenie wydatków, które trzeba ponieść na wynajem ciężkiego sprzętu. Przyspieszy to też prace.

Przewagą systemu SOLBET jest również to, że dzięki materiałom takim jak choćby gotowe nadproża i zgodnie ze wskazówkami firmy, wznoszenie budynku można wykonać samodzielnie. Wszystkie elementy są do siebie dopasowane i kompatybilne.

Wysokość nadproża jest analogiczna do wymiarów pozostałych elementów murowych. Dzięki zasadzie sytuowania loga SOLBET (którym opatrzone jest nadproże) tak, aby było prawidłowo widoczne z zewnątrz, nie można popełnić błędu. Ponadto na elemencie tym zaznaczone są kolorem dystanse wyznaczające punkty minimalnej, niezbędnej długości podparcia nadproża. Dzięki temu widać, że belki o długości 200 i 230 cm muszą być oparte na murze na szerokość 25 cm po obu stronach otworu, a z kolei tym o wymiarach 140 i 160 cm wystarczy po 20 cm podparcia. Oba zabezpieczenia – logo i dystanse –  gwarantują poprawny montaż.

W skład systemu wchodzi również cienkowarstwowa zaprawa murarska, którą należy użyć do połączeń nadproża. Zapewni to uzyskanie prawidłowej i stabilnej konstrukcji.

Nadproże

Dopasowanie wymiaru

W ofercie producentów budowlanych znajdziemy kilka wymiarów gotowych nadproży, dzięki czemu nie ma problemu z dopasowaniem elementu do wielkości otworu w danym budynku. W systemie SOLBET najdłuższe z prefabrykowanych nadproży ma 230 cm. Umożliwia ono osłonięcie otworu o szerokości 180 cm. Betonowe nadproża dostosowane są też do różnych grubości ścian murowanych w systemie SOLBET. Znajdziemy elementy o szerokości 12 i 18 cm, które można ze sobą zestawiać, co pozwoli dopasować nadproża do każdego typu konstrukcji.

W sytuacji, gdy potrzebujemy wykonać nadproże nad otworem szerszym niż 180 cm, wówczas konieczne jest zastosowanie kształtek U. To również elementy systemu SOLBET służące jako szalunek tracony (co oznacza, że zostaje zabetonowany w miejscu montażu wraz ze zbrojeniem), dzięki któremu zbudujemy nadproże praktycznie o dowolnej szerokości. Stosując kształtki przy wznoszeniu ściany jednowarstwowej, konieczne jest jej ocieplenie od środka, po zewnętrznej stronie muru.

Ciepłe nadproża

W systemie firmy SOLBET elementy nośne, jakimi są gotowe nadproża, mają parametry techniczne idealnie dopasowane do pozostałych elementów murowych. Ich wysoka jakość gwarantuje trwałość i stabilność konstrukcji. Nadproża SOLBET ograniczają również przenikanie ciepła na zewnątrz. W porównaniu z elementami żelbetowymi, które bardzo dobrze przewodzą ciepło i ułatwiają jego ucieczkę z budynku, zbrojony beton komórkowy prefabrykatów ma wysoką izolacyjność termiczną. Jest ona zbliżona do parametrów samej ściany. Dzięki temu uzyskujemy budynek ciepły, o właściwościach energooszczędnych.

To, czy budynek nie będzie narażony na szybkie wychładzanie zależy jednak również od staranności prowadzonych prac wykonawczych. Szczególnie w budynku o ścianach jednowarstwowych, gdzie istnieje największe ryzyko powstawania mostków termicznych,  źle zamontowane nadproża mogą stać się dodatkowym źródłem ucieczki ciepła. Jednak dzięki prawidłowo prowadzonym pracom oraz korzystaniu z pełnego systemu SOLBET, mamy gwarancję, że zapobiegniemy tego typu problemom.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy