Murowanie ścian z bloczków SOLBET typu W

Murowanie ścian z bloczków SOLBET typu W

Murowanie bloczków SOLBET wyprofilowanych na wpust-wpust powinno wykonywać się z wypełnieniem zaprawą spoin poziomych i pionowych. Zaprawę nanosi się na powierzchnie, które się ze sobą stykają. Nie wypełnia się zaprawą przestrzeni wpustów oraz uchwytów montażowych.

Murowanie ścian z betonu komórkowego – przewiązanie bloczków

Przy murowaniu ścian bardzo ważne jest właściwe przewiązanie elementów murowych. Określa to precyzyjnie Eurokod 6 norma PN-EN 1996-1-1 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy