Murowanie ścian z betonu komórkowego – podstawowe zasady

Murowanie ścian z betonu komórkowego – przewiązanie bloczków

Przy murowaniu ścian bardzo ważne jest właściwe przewiązanie elementów murowych. Określa to precyzyjnie Eurokod 6 norma PN-EN 1996-1-1 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy