Solbet Artykuły Budowa w systemie SOLBET Murowanie ścian z betonu komórkowego – podstawowe zasady

Murowanie ścian z betonu komórkowego – podstawowe zasady

Murowanie ścian z betonu komórkowego to najpopularniejszy sposób stawiania domów w Polsce. Taka metoda ma duży plus – część prac można wykonać samodzielnie. Należy jedna uważać, aby nie popełnić błędów podczas murowania. 

W Polsce 90% domów powstaje w technologii murowej. Znaczna część inwestorów decyduje się na zastosowanie betonu komórkowego. Wpływa na to przede wszystkim postęp technologii, łatwość zakupu materiałów oraz tradycja budownictwa w naszym kraju. Murowanie jest także korzystne pod względem kosztów, a dodatkowo daje duże możliwości wykonania części prac we własnym zakresie. Dlatego tak ważne jest prawidłowe wymurowanie ścian zewnętrznych, jak i wewnętrznych zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami budowania. Profesjonalne podejście do tych prac, gwarantuje uniknięcie dodatkowych nakładów finansowych i straty czasu potrzebnego na kolejne prace wykończeniowe.

Prawidłowe przewiązanie bloczków

Murowanie ścian z betonu komórkowego przebiega szybko i sprawnie. Jedną z podstawowych zasad gwarantujących właściwe wykonanie przegrody jest odpowiednie przewiązanie bloczków. Dzięki temu mur zachowuje się jak jeden element konstrukcyjny, zmniejsza się też ryzyko powstawania rys. Spoiny pionowe w poszczególnych warstwach nie mogą wypadać na jednej linii. Jest to podstawowa zasada prawidłowego wykonania każdego muru, wynikająca ze sztuki budowlanej i zapisów w normach murowych. Spoiny powinny być przesunięte względem siebie o minimum 9,6 cm. Minimalna długość bloczka wypadającego przy narożnikach budynku lub krawędziach otworu również nie może być mniejsza niż 9,6 cm (10 cm).

Połączenie

Murowanie ścian z betonu komórkowego – łączenie ścian

Ściany działowe łączy się z wewnętrznymi i zewnętrznymi murami nośnymi na styk na spoinę pionową. Połączenie trzeba jednak koniecznie wzmocnić łącznikami metalowymi do ścian działowych.  Powinny być one rozmieszczone pojedynczo co trzy-cztery warstwy bloczków ściany działowej. Łączniki można wmurować w ścianę nośną podczas jej budowy lub przybić do muru później. Podobnie można łączyć wewnętrzne i zewnętrzne ściany nośne –  jest to najłatwiejszy i pewny sposób na uniknięcie mostków termicznych między ścianami jednowarstwowymi z betonu komórkowego a wewnętrznymi z materiału o gorszej izolacyjności cieplnej, ale nie jest to najkorzystniejsza metoda ze względu na akustykę. Często więc ściany zewnętrzne przemurowuje się z wewnętrznymi.

Wzmocnienie

 

Wzmocnienie naroży wokół okien

Niezależnie, z jakiego materiału wykonane są ściany, naroża otworów (okiennych i drzwiowych) są szczególnie narażone na pęknięcia (rysy). Aby zapobiec ich występowaniu, naroża wzmacnia się kawałkami siatki tynkarskiej. Wtapia się ją w zaprawę klejową pod kątem 45o.

Solidne

Solidne słupy

Wszędzie tam, gdzie ściany wymagają wzmocnienia w postaci słupów, warto zastosować systemowe kształtki U SOLBET. Murowane pionowo umożliwiają szybkie i łatwe wykonanie słupów żelbetowych, tworząc szalunek tracony. W przypadku ścian jednowarstwowych oraz przegród z dociepleniem konieczne może okazać się wykonanie dodatkowej izolacji cieplnej na zewnątrz kształtek lub w środku wykonanego w nich szalunku.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy