Solbet Artykuły Organizacja budowy Beton komórkowy – zastosowanie materiału w praktyce

Beton komórkowy – zastosowanie materiału w praktyce

Beton komórkowy jest materiałem o bardzo szerokim zastosowaniu i praktycznie nieograniczonych możliwościach kształtowania budynków. Ponadto ma szereg zalet pozwalających realizować konstrukcje o wysokiej jakości technicznej oraz dużej trwałości.

Beton komórkowy ze względu na swoje właściwości jest bardzo dobrym materiałem nadającym się do wykonywania ścian jednowarstwowych i warstwowych. Optymalnie łączy ze sobą najważniejsze cechy, jakie powinna mieć ściana: wytrzymałość na ściskanie, izolacyjność cieplną oraz ognioodporność. Dodatkowo charakteryzuje się niewielką masą objętościową, co sprawia, że można z niego produkować elementy o dużych wymiarach (np. bloczki), przy zachowaniu wszystkich zasad ergonomii. Poza tym rozwiązania systemowe, czyli wykonanie wszystkich części z dopasowanych do siebie elementów, dają największe możliwości kompleksowego wznoszenia budynku.

Beton komórkowy – obszary zastosowań

Cechy i parametry techniczne, jakie ma autoklawizowany beton komórkowy (ABK), pozwalają wykonywać z niego różne elementy murowe. Nadaje się do wznoszenia niżej wymienionych konstrukcji.

Rodzaje ścian:

 • nośne,
 • działowe,
 • wypełniające.

Rodzaje ścian według podziału na miejsce stosowania:

 • ściany fundamentowe (piwnic),
 • ściany naziemne.

Rodzaje ścian według pełnionej funkcji:

 • ściany zewnętrzne,
 • ściany wewnętrzne,
 • ściany nośne,
 • ściany działowe.

W oparciu o doświadczenia w stosowaniu ABK w budownictwie widać, że jest to materiał chętnie używany do realizacji różnych budynków. Wznosi się z niego:

 • budynki jednorodzinne,
 • budynki wielorodzinne,
 • budynki produkcyjne,
 • budynki wielkokubaturowe,
 • budynki inwentarskie,
 • budynki komercyjne (np. hale logistyczne).

Rodzaje budynków ze względu na wysokość:

 • budynki niskie,
 • budynki średniowysokie,
 • budynki wysokie.

Skupiając się jednak na zastosowaniu ABK do produkcji drobnowymiarowych elementów murowych, podstawowymi produktami są: bloczki, płytki, kształtki U i nadproża zbrojone. Te elementy murowe, jako materiał konstrukcyjny, pełnią funkcję nośną. Ze względu na bardzo dobre parametry izolacyjności termicznej autoklawizowany beton komórkowy pełni również funkcję izolacyjną dla przegród zewnętrznych. Spełnia tym samym wysokie wymagania zawarte w przepisach. Zastosowanie betonu komórkowego jest bardzo szerokie. Daje on praktycznie nieograniczone możliwości kształtowania budynków. Ponadto ma szereg zalet pozwalających realizować konstrukcje o wysokiej jakości technicznej oraz dużej trwałości.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy