Solbet Artykuły Organizacja budowy Wieniec w ścianie z betonu komórkowego

Wieniec w ścianie z betonu komórkowego

Wieniec powinien stanowić zabezpieczenie i wzmocnienie konstrukcji budynku. Jako newralgiczne miejsce w murze, narażające budynek na duże straty ciepła, wieniec musi być też ciepły.

W domu energooszczędnym wzniesionym z betonu komórkowego elementy murowe muszą ze sobą doskonale współpracować. Pewność, że powstanie ciepły dom daje system SOLBET – wszystkie jego części są idealnie do siebie dopasowane. Zastosowanie profesjonalnych materiałów budowlanych oraz odpowiednie prowadzenie prac wykonawczych sprawią, że powstawanie miejsc ucieczki ciepła z domu w postaci tzw. mostków termicznych będzie w budynku ograniczone. Takim newralgicznym punktem jest między innymi wieniec. Jeśli powstanie on z wysokiej jakości zbrojonego betonu komórkowego, o wyjątkowo dobrych parametrach technicznych, a następnie dzięki produktom systemu SOLBET zostanie odpowiednio zabezpieczony, nadmierne przenikanie ciepła i wychładzanie budynku nie będzie możliwe.

Czym jest wieniec?

To belka stanowiąca wzmocnienie ścian zewnętrznych budynku. Wieniec okala ściany nośne i zabezpiecza je w ten sposób przed rozsunięciem. Stabilizuje konstrukcję, uniemożliwiając przewrócenie się przegród zewnętrznych. Wieniec wykonuje się na obwodzie budynku każdej kondygnacji, najczęściej w linii stropu, tak aby tworzył rodzaj wzmacniającego go pierścienia. Powstaje ze zbrojonego betonu, a jego szerokość nie może być mniejsza niż 8 cm.

Wieniec w systemie SOLBET

System SOLBET składa się z gotowych do użycia elementów, które pozwalają na dużo szybsze i sprawniejsze wznoszenie budynku z betonu komórkowego. Wśród  nich znajdują się również rozwiązania służące do zabezpieczenia wieńca domu. Ich zastosowanie, tak jak i innych prefabrykatów z betonu komórkowego, gwarantuje wysoką jakość techniczną oraz zdecydowanie skraca czas pracy. Elementy są do siebie tak dopasowane pod względem wymagań budowlanych, że radykalnie zmniejsza się ryzyko powstawania pęknięć na styku materiałów murowych. Tak  zbudowany dom spełnia wysokie standardy termoizolacyjności.

Wieniec w ścianie jednowarstwowej

Aby wieniec nie stał się miejscem nadmiernych strat ciepła w budynku, konieczne jest jego odpowiednie osłonięcie. Ta żelbetowa belka, która musi znaleźć się na poziomie stropu w każdej ścianie nośnej, nie może przemarzać. Na takie ryzyko i niebezpieczeństwo powstania tu mostka termicznego, narażony jest głównie budynek o ścianach wzniesionych w technologii jednowarstwowej. Aby temu zapobiec wykonuje się odpowiednie ocieplenie. Konieczna jest również specjalna forma obudowy zaizolowanej termicznie belki wieńca.

Wieniec składa się ze zbrojenia, którego parametry ustala projektant. Układa się je na ostatniej warstwie bloczków betonowych ścian konstrukcyjnych. Następnie konieczna jest warstwa ocieplenia. Do termoizolacji wieńca w ścianie jednowarstwowej najczęściej wykorzystuje się nienasiąkliwą wełnę mineralną lub styropian. Później ocieplenie osłania się specjalnymi płytkami betonowymi. Są to najcieńsze elementy ścienne wchodzące w skład systemu SOLBET, wykonane z betonu komórkowego o klasie 600. Płytki SOLBET występują w dwóch szerokościach. Mogą mieć 6 lub 8 cm.

Płytki z betonu komórkowego obudowujące od zewnątrz wieniec z ociepleniem są równocześnie jego  szalunkiem traconym. Staje się tak dlatego, że podczas powstawania wieńca  utworzą formę wypełnianą mieszanką betonową. Dzięki takiemu rozwiązaniu zyskamy zespoloną całość. Z zewnątrz budynku powstanie jednorodne lico ściany, gdyż płytki pozwalają na uzyskanie gładkiej płaszczyzny na elewacji i równocześnie idealnego podłoża dla estetycznego tynku. Nie będzie on w przyszłości pękał.

Przeprowadzone w ten sposób prace sprawią, że izolacyjność termiczna okolic wieńca i reszty muru będą maksymalnie do siebie zbliżone. Ściana jednowarstwowa zyska w ten sposób optymalne parametry cieplne.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy