Solbet Artykuły Budowa w systemie SOLBET Mity o betonie komórkowym: beton komórkowy jest materiałem nietrwałym

Mity o betonie komórkowym: beton komórkowy jest materiałem nietrwałym

Beton komórkowy jest materiałem o utrwalonej pozycji na rynku, jednak co jakiś czas można usłyszeć krytyczne, nieprawdziwe opinie na jego temat. Jedna z nich to przekonanie, że ze względu na jego porowatą strukturę, beton komórkowy jest materiałem nietrwałym.

 

O solidności betonu komórkowego może świadczyć jego historia. Jest to materiał stosowany w budownictwie od ponad 120 lat. Wzniesione wiele lat temu budynki stoją do dziś i są w dalszym ciągu użytkowane – są to najlepsze dowody na jego trwałość. Według badań parametry techniczne betonu komórkowego nie ulegają pogorszeniu z upływem czasu. Jeśli byłyby jakiekolwiek przesłanki, że trwałość betonu komórkowego jest niewystarczająca, to materiał ten bardzo szybko przestałby być stosowany.

Trwałość na lata mimo delikatnej struktury

Pojęcie trwałości może być różnie definiowane, ale związane jest z tym, że materiał zachowuje swoje techniczne właściwości przez długi czas. W domyśle jest to kilkadziesiąt i więcej lat. Trwałość jest związana z warunkami, w jakich dany materiał podlega eksploatacji.

Należy przy tym zaznaczyć, że obszary zastosowania wszystkich produktów, w tym również i materiałów budowlanych określa producent. Wszyscy producenci betonu komórkowego zalecają sposób wykończenia taki, by wybudowane z niego ściany były zawsze docelowo otynkowane lub zabezpieczone innego rodzaju wykończeniem. Oznacza to, że w konstrukcjach beton komórkowy jest trwale zabezpieczony przed warunkami zewnętrznymi i dzięki temu, w trakcie zwykłego użytkowania, zachowuje swoje parametry. Jeśli nawet budynek jest pozostawiony na zimę nieotynkowany, to zacinająca woda nie powoduje destrukcji materiału nawet przez wiele sezonów.

Odporność betonu komórkowego na zniszczenia nawet w ekstremalnych warunkach

Według badań, beton komórkowy nie traci swoich parametrów nawet po zamoczeniu. Budynki wybudowane z betonu komórkowego, które zostały zalane podczas powodzi szybko wyschły i ich stan techniczny był taki, jak przed powodzią. Jest to cecha szczególnie istotna w przypadku domów wznoszonych na terenach narażonych na występowanie powodzi czy lokalnych podtopień.

Beton komórkowy jest również odporny na działanie mrozu. Jego struktura składająca się z porów wypełnionych powietrzem sprawia, że woda nie wypełnia w całości przestrzeni między strukturą szkieletu i w efekcie nie powoduje rozsadzania materiału podczas krystalizacji. Potwierdzają to badania cyklicznego zamrażania i rozmrażania bloczków.

Beton komórkowy w pomieszczeniach wilgotnych

Ze względu na porowatą strukturę beton komórkowy uważany jest za materiał, który nie nadaje się do pomieszczeń mokrych. Porowata struktura jednak mu sprzyja, ponieważ umożliwia szybkie oddawanie wilgoci z materiału. Wiele lat i doświadczenia w użytkowaniu potwierdziły ten fakt, dlatego dopuszczono stosowanie tego materiału w środowisku uważanym za wilgotne i mokre.

Według obowiązujących przepisów beton komórkowy może być stosowany w środowisku mokrym, oznaczonym jako klasa ekspozycji MX3 (środowisko mokre z występującym mrozem i środkami odladzającymi) oraz MX3.2 (określane jako środowisko silnie mokre). Na przykład mur piwniczny zabezpieczony w należyty sposób przed przenikaniem wody można uważać za znajdujący się w środowisku klasy MX2 (środowisko niższej kategorii pod względem obciążenia wilgocią niż MX3 oraz MX3.2). Jest to zgodne z normą PN-B 03002 (Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie) oraz Eurokodem 6: PN-EN 1996-2 (Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2 Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów).

Trwałość w prawidłowo wykonanym i zabezpieczonym budynku

Kluczem do trwałości jest również prawidłowe wykonanie wszystkich elementów budynku niezbędnych do jego prawidłowej eksploatacji. Jeśli budynek nie został wybudowany zgodnie z warunkami technicznymi (np. nie została zapewniona w nim odpowiednia wentylacja pomieszczeń), to istnieje prawdopodobieństwo, że np. zachodząca kondensacja pary wodnej może prowadzić do powstania pleśni. Wybudowanie niezgodnie z warunkami oznacza, że nie powinien być oddany do użytkowania, a nieprawidłowości naprawione.

Trzeba też pamiętać, że beton komórkowy zachowuje swoje właściwości pod warunkiem należytego zabezpieczenia przed niekorzystnymi czynnikami. Patologia budowlana (np. permanentnie zalewanie ścian przez źle odprowadzenie wody z dachu) może spowodować uszkodzenia ścian z betonu komórkowego. Niezabezpieczanie materiałów i elementów budynku przed wpływami wilgoci powoduje to, że budynek ulega destrukcji.

Trzeba jednak pamiętać, że w obu przypadkach nieprawidłowości dotyczą budynku i zastosowane materiały nie mają znaczenia.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy