Solbet Artykuły Trendy w budownictwie Dom energooszczędny i jego rozwiązania architektoniczne a niskie koszty ogrzewania

Dom energooszczędny i jego rozwiązania architektoniczne a niskie koszty ogrzewania

Architektura bryły i projekt wnętrza mogą m.in. zapewnić niskie koszty ogrzewania budynku. Dom energooszczędny dzięki swej przemyślanej budowie minimalizuje zapotrzebowanie na ciepło.

 

Niektóre rozwiązania architektoniczne sprzyjają pozyskiwaniu naturalnej energii, która umożliwia uzyskanie odpowiedniej temperatury wnętrz i pozwala uzyskać niskie koszty ogrzewania. Dzięki nim przestrzenie wymagające energii cieplnej mogą być chronione również przed nagłą utratą ciepła. Z tego względu, projektując budynek mieszkalny, warto wziąć pod uwagę wpływ formy i detali architektonicznych na jego niską energochłonność. Powinny one mieć większe znaczenie, niż wszelkie powierzchowne atuty estetycznie, na których zazwyczaj się skupiamy. Dom energooszczędny to racjonalny wybór i zysk w przyszłości.

Koszty ogrzewania a bryła i otwory

Dom energooszczędny ze względu na ekonomię użytkową powinien mieć prostą bryłę, parterową lub z zaadaptowanym poddaszem, przykrytą prostym dachem np. dwuspadowym. Taka architektura ułatwia osiągnięcie celu, jakim są niskie koszty ogrzewania. Im bardziej kształt budynku zbliżony jest do prostopadłościanu, tym lepiej. Wszelkie uskoki muru i ozdobniki formy w postaci ryzalitów i wykuszy będą działały na jego niekorzyść. To samo dotyczy otworów. Zarówno drzwi, jak i okna powinny zostać zaplanowane w optymalnej liczbie. Najwięcej przeszkleń należy planować od południa, co pozwoli na przenikanie światła słonecznego do wnętrza w najkorzystniejszych momentach dnia. Zlokalizowane tu strefy dzienne domu będą mogły być ogrzewane dzięki naturalnej energii. Dom energooszczędny zyska dzięki temu optymalny mikroklimat. Z kolei elewacja północna powinna być pozbawiona dużej liczby otworów, aby uniknąć ucieczki ciepła.

Dom energooszczędny z odpowiednią cyrkulacją

Wewnątrz budynku konieczne jest zapewnienie przenikania się ogrzewanego w sposób naturalny powietrza, przez co będzie ono docierało do dalszych pomieszczeń. Z tego względu najlepszym rozwiązaniem jest projektowanie wnętrza bez wyraźnych podziałów. Otwarta i przestronna przestrzeń wnętrz zlokalizowanych od strony południowej, pozwoli na równomierne rozprowadzanie ciepła po całym budynku. Zapobiegnie to powstawaniu znaczących różnic temperatur. Ogrzane powietrze będzie wówczas swobodnie cyrkulować, dochodząc do części północnej budynku. Istotne jest, aby w pomieszczeniach dziennych uzyskać, również dzięki energii słonecznej, komfortową temperaturę ok. 21oC, co pozwoli zoptymalizować koszty ogrzewania domu.

Wejście i komunikacja

Główna oś traktów wewnątrz domu energooszczędnego, dla największej efektywności cieplnej, powinna być projektowana prostopadle do linii wpadania światła słonecznego. To samo tyczy się wejścia. Przed głównymi drzwiami powinien znajdować się element architektoniczny osłaniający je przed wiatrem, a najlepiej również przed opadami. To praktyczne rozwiązanie będzie użyteczne o każdej porze roku. Wejście do domu nie powinno prowadzić wprost do holu. Konieczne jest zawarcie w bryle elementu wiatrołapu lub przedsionka, który pełniłby funkcję strefy buforowej. Jej zadaniem jest ochrona wnętrza przed chłodzącym wiatrem i napływem zimnego powietrza do ogrzewanych przestrzeni domu. Jeśli budynek ma drugie wejście, np. od strony ogrodu, warto również tam przestrzegać zasady zachowania przestrzeni buforowej. Dla zapewnienia odpowiedniej temperatury wnętrza należy zadbać, aby drzwi były szczelne, ciepłe i zamykane w sytuacji, gdy nie potrzebujemy z wejścia korzystać.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy