Solbet Artykuły Trendy w budownictwie Obowiązujące standardy energetyczne budynków

Obowiązujące standardy energetyczne budynków

Od 2014 roku budowa domów energooszczędnych nie jest już jedynie wyborem, a koniecznością dotyczącą każdego inwestora. Wysokie standardy energetyczne budynków to wymóg wprowadzany przez przepisy unijne. 

Nowo powstające domy do niedawna mogły być budowane z myślą o oszczędności, wynikającej z mniejszego zapotrzebowania na energię. Była to racjonalna inwestycja, mająca na względzie przede wszystkim oszczędności uzyskiwane w trakcie eksploatacji. Dziś nie tylko o niższe koszty utrzymania, ale i o ochronę środowiska dbają przepisy unijne. Wszystkie powstające w Polsce domy muszą być energooszczędne. Wiąże się to ze spełnianiem przez nie określonych standardów energetycznych.

Obecna standardy energetyczne budynków = cieplejsze domy

Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, domy obecnie budowane muszą charakteryzować się niższym niż dawniej zapotrzebowaniem na nieodnawialną energię. Jej wskaźnik oznaczany symbolem EP (energia pierwotna) powinien w idealnej sytuacji osiągać poziom poniżej 70 kWh (m2.rok). Zgodnie z normą ISO zapotrzebowanie na energię wyznacza standard budynku. I tak dom energooszczędny to taki, który zużywa 30-70 kWh/(m2.rok), niskoenergetyczny 15-30 kWh/(m2.rok), pasywny 0-15 kWh/(m2.rok), a zeroenergetyczny 0 kWh/(m2.rok). Na razie niezbyt liczne nowoczesne budynki wznoszone w Europie mogą pochwalić się dodatnim bilansem energetycznym. Nazywamy je domami plus energetycznymi.

Wymogi na dziś i jutro

Jeszcze parę lat temu wskaźnik zapotrzebowania na energię w polskich domach plasował się średnio na poziomie około 140 kWh/(m2.rok). Jak widać jest on mocno oddalony od wymagań obwarowanych przepisami. Od 2017 r. współczynnik zapotrzebowania na energię będzie musi wynosić maksymalnie 95 kWh/(m2.rok). Z kolei od 2021 r. wskaźnik EP budynku jednorodzinnego budowanego na terenie kraju nie będzie mógł przekroczyć 70 kWh/(m2.rok). Wszystkie kraje unijne są zobligowane do systematycznego podnoszenia efektywności wykorzystywania energii zużywanej w domach do ogrzewania wnętrz, podgrzewania wody użytkowej i zasilania urządzeń elektrycznych. Przy tym obostrzenia dla Polski zostały rozłożone w czasie, gdy tymczasem inne państwa Unii Europejskiej mają obowiązek, by standardy energetyczne budynków wznoszonych od 2021 roku były zbliżone do budynków zeroenergetycznych.

Charakterystyka budynków energooszczędnych

Domy, które mogą być zakwalifikowane jako energooszczędne, to dziś nie tylko te, które wykorzystują jeden materiał budowlany lub instalację przeznaczoną do tego typu budownictwa. Muszą odznaczać się szeregiem rozwiązań, składających się na realne oszczędności. Dom energooszczędny powinien charakteryzować się odpowiednią termoizolacją przegród zewnętrznych, wykonaną w sposób, który uniemożliwi nadmierną ucieczkę ciepła z ogrzewanych pomieszczeń. Dodatkowo konieczne jest zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, czyli z rekuperacją. Dom energooszczędny musi być wyposażony w urządzenia grzewcze, które dobiera się po dokonaniu obliczeń zapotrzebowania budynku na ciepło. Pomogą w tym instalacje pozyskujące energię z odnawialnych źródeł takich jak słońce, wiatr, ciepło ziemi lub wody. Niebagatelne jest też usytuowanie budynku na posesji, które ma mieć na celu ograniczenie ucieczki ciepła z domu oraz kumulowanie energii pochodzącej z natury w okresie grzewczym.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy