Solbet Artykuły Trendy w budownictwie Mostki termiczne w budynkach – jak ich uniknąć?

Mostki termiczne w budynkach – jak ich uniknąć?

Mostki termiczne to miejsca o zwiększonym przewodnictwie cieplnym w stosunku do reszty przegrody. Mówiąc prościej, to słabe punkty, przez które w niekontrolowany sposób ucieka z budynku ciepło. Gdzie najczęściej występują mostki termiczne w budynkach? Jakich elementów budowlanych powinniśmy użyć do budowy, aby zapewnić sobie komfort i niskie koszty użytkowania? 

Dom powinien być ciepły, suchy i tani w eksploatacji. Aby właśnie taki był, musimy wyeliminować mostki cieplne (termiczne). Najłatwiej i najskuteczniej zadbać już o to na etapie planowania budowy domu.

Ściany zewnętrzne i stropy

Mostki termiczne w budynkach powstają na styku materiałów zróżnicowanych pod względem przewodności cieplnej. Możemy ich uniknąć, stosując skomponowane z materiałami murowymi elementy uzupełniające. Zamiast żelbetu, który ma znacznie niższe właściwości cieplne niż „ciepłe” materiały murowe zastosujmy prefabrykowane elementy ścienne, tj. nadproża nośne, płytki do obudowy wieńca czy belki stropowe.

Mostki termiczne powstają także na połączenie elementów murowych z zaprawą. Wykorzystanie do budowy domu bloczków i pustaków z bocznymi kieszeniami, które łączy się na pióro i wpust eliminuje konieczność wykonywania spoin pionowych, tym samym zmniejszając ilość niezbędnej do wzniesienia ścian zaprawy. Natomiast szlifowane krawędzie elementów murowych pozwalają budować na cienką spoinę i tym samym zmniejszają mostki termiczne. Również użycie specjalnych zapraw ciepłochronnych zmniejsza ryzyko powstawania mostków termicznych w murowanych ścianach.

Fundamenty, piwnice i podłogi na gruncie

Mostki termiczne w budynkach powstają także przy fundamentach. Do połączenia ściany zewnętrznej ze stropem nad piwnicą czy podłogą na gruncie, w celu ich uniknięcia należy zastosować termoizolacyjne bloczki – pozwalają one na zamknięcie przerwy między ścianą a płytą przyziemia. Bloczki wykonane są z lekkiego betonu zbrojonego włóknem szklanym oraz izolacji. Dostępne są również termoizolacyjne bloczki cokołowe izolujące fundament od ścian nadziemia.

Do izolacji termicznej i przeciwwilgociowej fundamentów oraz podłogi na gruncie możemy wykorzystać specjalistyczne, kompleksowe zestawy produktów, które są przeznaczone właśnie do zabezpieczania podziemnych elementów budynku. Jako izolację termiczną możemy użyć specjalnych wodoodpornych płyt styropianowych wykonanych z hydrofobizowanego tworzywa sztucznego. Płyty te mają obniżoną chłonność wody. Do izolacji fundamentów można także wykorzystać płyty styropianowe EPS 100 lub EPS 200 zespolone z papą.

Ocieplenie elewacji

Miejsca mocowania zewnętrznych elementów do konstrukcji ścian, gdzie następuje przebicie izolacji termicznej przegrody to również miejsca, gdzie powstają mostki termiczne w budynkach. Ich eliminacja jest możliwa dzięki zastosowaniu odpowiednich elementów montażowych o dobrych parametrach izolacyjnych, czyli termodybli czy wkręcanych łączników. Termodyble to zaślepki styropianowe, które zapewniają izolację termiczną w miejscu zastosowania łączników metalowych. Wkręcane łączniki zagłębiane są się w materiale ociepleniowym – styropianie lub wełnie mineralnej – a powstałe wgłębienie zaślepia się dopasowanym kółkiem z tego samego materiału co płyty izolacyjne.  Takie gładkie podłoże pozbawione jest mostków termicznych.

Okna i drzwi

Do ciepłego montażu stolarki okiennej i drzwiowej służą pianki poliuretanowe, profesjonalne taśmy paroszczelne i paroprzepuszczalne. Na rynku dostępne są także uniwersalne taśmy uszczelniające. Działają one jednocześnie na trzech płaszczyznach – uszczelniają płaszczyznę zewnętrzna, środkową i wewnętrzną. Jeśli jest to możliwe, okno powinno być zamontowane w warstwie ocieplenia – w jego ciepłym montażu pomocne będą stelaże instalacyjne, konsole i kliny izolacyjne. Ale nawet najlepiej zamontowane okno stanie się mostkiem termicznym, jeśli nie zadbamy o odpowiedni parapet. Zamontowanie ciepłego parapetu, czyli profilu wykonanego z twardego styroduru, zapobiegnie wychłodzeniu w strefie parapetu zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

Jeśli na poddaszu zaplanowaliśmy okna dachowe, musimy zadbać także o ich ciepły montaż. Służą do tego specjalne zestawy instalacyjne oraz kołnierze – producenci okien mają je w swoich ofertach.

Balkony

Do połączenia żelbetowej płyty balkonowej ze stropem służą łączniki z wkładką termoizolacyjną. Łączniki izolują ciepłą część konstrukcji budynku od części zimnej, stanowiąc jednocześnie bezpieczne połączenie balkonu z budynkiem. Pozwala to wyeliminować konieczność układania izolacji termicznej wokół balkonu, a tym samym układać warstwy wykończeniowe bezpo


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy