Solbet Artykuły Budowa w systemie SOLBET Mity o betonie komórkowym: ściany z betonu komórkowego są mało wytrzymałe

Mity o betonie komórkowym: ściany z betonu komórkowego są mało wytrzymałe

Pomimo długiego okresu czasu stosowania i popularności betonu komórkowego, można się spotkać z opiniami, które deprecjonują ten materiał. Jednym z nich jest przekonanie, że ściany z betonu komórkowego murowane na zaprawę klejową są słabsze od tych murowanych tradycyjnie.

 

Beton komórkowy klasyfikowany jest zarówno jako materiał konstrukcyjny, jak i termoizolacyjny do materiałów konstrukcyjnych. O możliwości zastosowania materiału decyduje jego wytrzymałość na ściskanie. Jest to podstawowy parametr techniczny przyjmowany przy projektowaniu ścian. Dzięki niemu projektant jest w stanie ocenić możliwości zastosowania danego materiału przy określonym poziomie obciążeń w konkretnej sytuacji projektowej. Wytrzymałość betonu komórkowego na ściskanie umożliwia budowę przegród pionowych każdego rodzaju, w tym ścian nośnych i osłonowych. Beton komórkowy użyty jako materiał konstrukcyjny pozwala bezpiecznie wznosić budynki nawet powyżej pięciu kondygnacji.

Wytrzymałość na ściskanie zgodna z normą

Zakres wytrzymałości na ściskanie betonu komórkowego pozwala realizować w bezpieczny sposób konstrukcje ścian nośnych i nienośnych w różnego rodzaju budynkach o zróżnicowanej konstrukcji i przeznaczeniu (również budynków wielokondygnacyjnych). Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego produkowane są i wprowadzane do obrotu i stosowania w oparciu o zharmonizowaną normą europejską PN-EN 771-4:2011 „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego”. Norma ta obejmuje wyroby z betonu komórkowego od gęstości 300 do gęstości 1000 kg/m3. Zgodnie z tą normą najniższa wytrzymałość na ściskanie nie powinna być niższa niż 1 MPa (1 MPa to jest 100 ton na 1 m2). W naszym kraju produkowany jest beton komórkowy klas gęstości 300 do 750. Wytrzymałość tych produktów kształtuje się od 1,5 do 8 MPa, a więc spełnia wymagania normy. Według tej samej normy europejskiej EN 771-4 produkowane i wprowadzane są również elementy murowe w innych krajach europejskich.

Klasy gęstości betonu komórkowego

Parametr wytrzymałości na ściskanie związany jest z gęstością betonu komórkowego. Bloczki betonu komórkowego oferowane są w różnych gęstościach, dzięki temu możemy dobrać produkty precyzyjnie dostosowane do rodzaju wznoszonych ścian. Im wyższa gęstość materiału, tym lepszą ma on wytrzymałość na ściskanie. Poszczególne gęstości betonu komórkowego wykorzystuje się do wykonywania określonych rodzajów ścian:

  • nośne jednowarstwowe ściany z betonu komórkowego: klasy gęstości 400 i niższe,
  • nośne warstwowe ściany z betonu komórkowego: klasa gęstości 600,
  • działowe ściany z betonu komórkowego: klasa gęstości 600,
  • do ścian o wyższej wytrzymałości: klasy gęstości 700,
  • pośrednie klasy gęstości, np. 500, jak i każde inne w zależności od sytuacji stosuje się w budownictwie np. przemysłowym, hale magazynowe, gdzie zawsze dobór elementów wykonuje się na zasadzie wymaganych parametrów izolacyjności cieplnej,
  • na ściany wypełniające stosuje się najpopularniejszy asortyment, czyli klasę gęstości 600, ale można stosować również inne klasy gęstości.

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy