Solbet Artykuły Nadzór budowy – które elementy podlegające sprawdzeniu w trakcie budowy?

Nadzór budowy – które elementy podlegające sprawdzeniu w trakcie budowy?

Budowa jest przedsięwzięciem polegającym na realizacji zamierzenia budowlanego zgodnie z projektem, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami. Aby tak było, na różnych etapach konieczny jest zatem nadzór budowy. Może go przeprowadzić kierownik budowy lub inspektor nadzoru budowlanego.

Budowa domu to ogrom prac do wykonania, to również wiele robót, które należy skontrolować w trakcie ich prowadzenia. W zasadzie na każdym kroku realizacji można popełnić błąd i, niestety, może się to zdarzyć nawet wykwalifikowanym wykonawcom. By mieć pewność, że nie zostały popełnione błędy, nie uniknie się realnych kontroli i czujnego kierowania budową.

Prace ulegające zakryciu

W trakcie budowy, oprócz bieżącego nadzoru polegającego na sprawdzaniu, czy realizacja inwestycji następuje zgodnie z projektem, przepisami i zasadami bezpieczeństwa, jest cała masa robót podlegająca obowiązkowym kontrolom. Nadzór budowy polega m.in. na koniecznym sprawdzeniu wszystkich robót podlegających zakryciu, np. robót ziemnych, hydroizolacji, wykonywania elementów żelbetowych, murowania kominów, układania instalacji. Jeśli się tych prac nie sprawdzi na etapie wykonawstwa, nie będzie pewności, że zostały one wykonane prawidłowo. Z tego względu przez ustawę Prawo Budowlane został nałożony na kierownika budowy obowiązek kontroli wszystkich robót ulegających zakryciu. Dotyczy to również tak zwanych robót zanikających, czyli tych prac, które są konieczne dla wykonania robót podstawowych, lecz mają charakter tymczasowy i po wykonaniu robót podstawowych są demontowane (jak np. deskowania czy rusztowania).

Nadzór budowy na kolejnych jej etapach

W przypadku budynku jednorodzinnego wizyty kontrolne prowadzone przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego powinny przebiegać na następujących etapach prac (kolorem czerwonym zaznaczono wariant minimum):

 1. Organizacja budowy – przeszkolenie BHP, określenie zasad współpracy, wymiany informacji.
 2. Odsunięcie humusu na odkład – sprawdzenie.
 3. Sprawdzenie wytyczenia osi budynku po geodecie.
 4. Wykonanie wykopu pod ławy fundamentowe – kontrola.
 5. Przygotowanie zbrojenia płyty fundamentowej lub ław fundamentowych – wizyta w trakcie.
 6. Sprawdzenie i odbiór zbrojenia fundamentów.
 7. Zalanie fundamentów.
 8. Wizyta w trakcie wykonywania hydroizolacji fundamentów.
 9. Rozpoczęcie prac murowych – sprawdzenie izolacji poziomej.
 10. Wizyta w trakcie murowania ścian fundamentowych (jeśli jest płyta fundamnetowa, to jest to pomijane).
 11. Sprawdzenie zagęszczania warstw pod posadzką, rozłożenia instalacji (jeśli jest płyta fundamentowa, to jest to pomijane).
 12. Wylanie chudego betonu (jeśli jest płyta fundamentowa, to jest to pomijane).
 13. Murowanie ścian parteru.
 14. Murowania kominów na parterze.
 15. Sprawdzenie zbrojenia belek nadprożowych w ścianach.
 16. Szalowanie stropu.
 17. Przygotowanie zbrojenia stropu.
 18. Przygotowanie zbrojenia schodów.
 19. Odbiór zbrojenie stropu i belek oraz schodów.
 20. Wizyta w trakcie betonowania stropu.
 21. Murowanie ścian poddasza.
 22. Murowanie kominów na poddaszu.
 23. Sprawdzenie elementów żelbetowych poddasza przed zalaniem.
 24. Więźba dachowa – montaż.
 25. Pokrycie więźby dachowej.
 26. Murowanie ścian działowych.
 27. Wizyta w trakcie wykonywania ocieplenia.
 28. Wizyta 1 w trakcie wykonywania tynku na siatce (jeśli będzie) lub okładzin zewnętrznych.
 29. Wizyta 2 w trakcie wykonywania tynku na siatce lub okładzin zewnętrznych.
 30. Wizyta 1 w trakcie wykonywania instalacji.
 31. Wizyta 2 w trakcie wykonywania instalacji.
 32. Wizyta 3 w trakcie wykonywania instalacji.
 33. Wizyta w trakcie wykonywania tynków wewnętrznych.
 34. Wizyta w trakcie wykonywania posadzek.
 35. Roboty na zewnątrz – taras/balkony.
 36. Wizyta 1 w trakcie wykończenia.
 37. Wizyta 2 w trakcie wykończenia.
 38. Wizyta 3 w trakcie wykończenia.
 39. Zakończenie robót, skontrolowanie stanu faktycznego, przygotowanie dokumentów do zgłoszenia zakończenia budowy.

Nadzór budowy to także wizyty interwencyjne, które niekiedy trzeba wykonać, by np. ustalić szczegóły techniczne, wyjaśnić wątpliwości, przedstawić zalecenia.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy