Solbet Produkty Chemia budowlana Zaprawy tynkarskie Tynk zewnętrzny silikonowy 3.3

Tynk zewnętrzny silikonowy 3.3

SOLBET TYNK ZEWNĘTRZNY SILIKONOWY 3.3

GŁÓWNE CECHY:

– wysoka odporność na oddziaływanie  zmiennych warunków pogodowych w tym mrozu, co skutecznie utrudnia rozwój pleśni oraz innych mikroorganizmów,
– bardzo dobra odporność na promieniowanie UV, co daje gwarancję dłuższego utrzymania koloru,
– znakomita paroprzepuszczalność, co korzystnie wpływa na ochronę powierzchni przed szkodliwym działaniem wilgoci,
– odporny na odkształcenia co w znacznej części chroni tynk przed mikropęknięciami,
– łatwy w aplikacji
– faktura tynku – baranek 1,5 mm oraz 2 mm

 

ZASTOSOWANIE:

SOLBET TYNK SILIKONOWY 3.3 to gotowy do użycia tynk na spoiwie silikonowym, przeznaczony do wykonania cienkowarstwowych wypraw ochronno-dekoracyjnych na nowych i odnawialnych podłożach mineralnych na zewnątrz budynków. SOLBET TYNK SILIKONOWY 3.3 służy do nakładania ręcznego i maszynowego. Masa zawiera specjalną kompozycję środków biobójczych ograniczającą rozwój glonów, grzybów, pleśni, mchów i innych mikroorganizmów na powierzchni elewacyjnej tynku.

SOLBET TYNK SILIKONOWY 3.3 wchodzi w skład zestawu do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem SOLBET TERMO, spełniającego wymagania Krajowej Oceny Technicznej nr ICiMB-KOT-2021/0111 wydanie 2.

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być równe, nośne, zwarte, oczyszczone z kurzu, smarów, resztek farb, wolne od spękań, wykwitów solnych, farb klejowych i wapiennych, pleśni, itp. a także suche i nie przemrożone na całej powierzchni. Stare tynki i powłoki malarskie o słabej przyczepności należy usunąć. Wszelkie ubytki i nierówności uzupełnić odpowiednio do tego przeznaczonymi materiałami.

Podłoża chłonne należy zagruntować preparatem SOLBET GRUNT AKRYL PLUS 12.2 w celu wyrównania chłonności i wzmocnienia podłoża.

Tynk SOLBET TYNK SILIKONOWY 3.3 można nakładać na świeże tynki cementowe i cementowo-wapienne nie wcześniej niż po 28 dniach sezonowania. Wilgotność podłoża nie powinna być większa niż 4%. Na świeży beton tynk można nakładać po 3 miesiącach sezonowania oraz gdy wilgotność podłoża nie będzie przekraczała 4%.

Tak przygotowane wysezonowane podłoża należy zagruntować gruntem SOLBET SOLPLAST PLUS 10.2 najlepiej w kolorze zbliżonym do koloru nakładanego tynku w celu ograniczenia przebijania koloru podłoża przez przetarty tynk.

 

PRZYGOTOWANIE WYROBU:

Tynk SOLBET TYNK SILIKONOWY 3.3 dostarczany jest w postaci gotowej do użycia masy. Nie wolno łączyć go z innymi materiałami. Jeżeli zachodzi potrzeba, można dodać do niego niewielką ilość wody (max 1,5% m/m). Bezpośrednio przed użyciem masę należy przemieszać wolnoobrotowym mieszadłem w celu wyrównania konsystencji.

 

APLIKACJA:

SOLBET TYNK SILIKONOWY 3.3 nanosi się równomiernie na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem pacy ze stali nierdzewnej. Świeżo naniesionej masie należy nadać oczekiwaną fakturę za pomocą płasko trzymanej pacy plastikowej (fakturę baranka uzyskuje się wykonując ruchy koliste). Tynk o granulacji do 1,5 mm można aplikować maszynowo.

Tynków nakładanych maszynowo nie należy fakturować. Faktury tynku nakładanego ręcznie oraz maszynowo różnią się, stąd mogą wynikać niewielkie różnice barwy. Dlatego nie zaleca się łączenie różnych sposobów nakładania tynku na jednym obiekcie.

Tynku nie należy skrapiać wodą!

 

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:
– Zużycie: 2,5-3,0 kg/m2 tynku o fakturze baranka i uziarnieniu 1,5 mm.
– Zużycie: 3,5-4,0 kg/m2 tynku o fakturze baranka i uziarnieniu 2,0 mm.

– Temperatura podłoża i otoczenia: od +5°C do +25°C.

– Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji, w temperaturze od +5°C do +30°C w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach. Opakowania należy chronić  przed przemrożeniem, przegrzaniem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy