Solbet Artykuły Trendy w budownictwie Czy z popularnych materiałów można wybudować dom energooszczędny?

Czy z popularnych materiałów można wybudować dom energooszczędny?

Budynek określany jako dom energooszczędny to taki, którego zapotrzebowanie na energię zużywaną w czasie eksploatacji jest niskie. Aby to osiągnąć, konieczny jest nie tylko odpowiedni projekt.

Wzniesienie domu energooszczędnego, czyli takiego, który nie będzie zużywał więcej niż 70 kWh/(m2.rok) do ogrzania wnętrza, podgrzania wody i zasilania urządzeń elektrycznych, musi być przeprowadzone zgodnie z szeregiem wytycznych. Realizacja projektu wykonanego zgodnie z obowiązującymi wymogami, narzuca konieczność odpowiedniego, fachowego prowadzenia prac budowlanych. Zarówno zamysł architektoniczny, projekt instalacji, jak i sam proces budowy muszą mieć na względzie założenia związane ze spełnieniem norm budownictwa energooszczędnego. Czy do osiągnięcia takiego standardu konieczne są specjalne materiały?

Materiały i wykonanie

Aby zbudować dom energooszczędny można zainwestować w najnowsze materiały budowlane, których zadaniem jest przede wszystkim ochrona ścian zewnętrznych przed przechłodzeniem wnętrza i ucieczką ciepła na zewnątrz. Ciągle udoskonalane metody wykonania izolacji wykazują się coraz lepszymi właściwościami. Jednak wbrew pozorom materiały, które są stosowane do budowy standardowych domów również mogą sprawdzić się podczas wznoszenia budynku energooszczędnego. Znajomość parametrów technicznych elementów murowych oraz izolacyjnych pozwoli zrealizować dom, spełniający wymagania dotyczące energooszczędności. Wyjątkowo istotnym czynnikiem jest jednakże fachowe wykonawstwo. Nawet wysoka jakość materiałów nie przyniesie dobrego efektu, gdy zostaną one nieprofesjonalnie użyte.

Z czego budować dom energooszczędny?

Aby budynek mógł być uznany za energooszczędny, jego izolacyjność termiczna ścian powinna być niższa niż 0,2 W/(m²·K). Taki współczynnik przenikania ciepła można osiągnąć dzięki odpowiednim materiałom murowym i termoizolacyjnym, przy czym nie muszą być to wyjątkowo skomplikowane technologie. Ważne są jedynie ich parametry, odpowiedni dobór i precyzyjne użycie. Zarówno technologia jedno-, dwu- i trójwarstwowa pozwoli na wniesienie domu w standardzie energooszczędnym.

Ściany jednowarstwowe, które dają możliwość szybkiej realizacji budowy, spełnią wymagania norm, gdy zastosujemy ciepłe bloczki z betonu komórkowego. Pozwalają one na budowę ścian o współczynniku przenikania ciepła U wynoszącym 0,20 W/(m²·K) przy grubości muru 42 cm. Przy ścianach warstwowych zarówno rodzaj materiału murowego, jak i ociepleniowego wpływa na ich końcową jakość. Beton komórkowy odmiany 500 będzie charakteryzował się najlepszymi parametrami izolacyjności cieplnej, jeśli zostanie ocieplony styropianem (o wsp. lamda 0,030W/mK) grubości 12 cm.. Powstała ściana osiągnie U = 0,169 W/(m²·K). Grube mury stawiane z materiałów pełnych takich jak beton komórkowy charakteryzują się nie tylko dobrą izolacyjnością, ale także akumulacyjnością cieplną, co jest istotne dla nowoczesnego budownictwa.

Przeczytaj także: „Jaka zaprawa murarska do ścian energooszczędnych?”

Świadectwo energetyczne

Nowo wznoszone budynki otrzymują dziś tak zwane świadectwo energetyczne, określające wskaźnik EP domu, który wskazuje na jego rzeczywiste zapotrzebowane na energię i co za tym idzie szacowany koszt utrzymania. Daje to też pogląd na oddziaływanie obiektu na środowisko naturalne. Nawet dawno rozpoczęte budowy, których zamysłem nie było realizowanie projektu energooszczędnego, mogą osiągnąć wyższy od zamierzonego standard, jeśli poprawimy izolacyjność termiczną jego ścian zewnętrznych.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy